Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Dokonaj zgłoszenia teraz

Znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE) zapewnia uzyskanie wyłącznych praw we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej w drodze jednej rejestracji dokonywanej online. Zachowuje on ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat. Przed dokonaniem zgłoszenia nie zapomnij zapoznać się z naszą listą kontrolną, aby proces dokonywania zgłoszenia przebiegł bezproblemowo.

Rozporządzenie nie zezwala EUIPO na wystawianie faktur. Nasze opłaty są zwolnione z podatku VAT. Więcej informacji o opłatach.

Formularz „Easy Filing” new

Formularz zgłoszenia w pięciu krokach

Formularz zaawansowany

Przeznaczony dla MŚP i osób fizycznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez przedstawiciela prawnego

Dostosowany do potrzeb ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej podczas rozpatrywania prostych spraw.

 

Dostosowany do potrzeb ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej podczas rozpatrywania złożonych spraw

Wyłącznie słowne lub graficzne znaki towarowe

Słowne, graficzne, przestrzenne lub dźwiękowe znaki towarowe

Wszystkie rodzaje znaków

Z góry określone towary i usługi

Z góry określone towary i usługi

Pozwala użytkownikowi na załadowanie własnego wykazu towarów i usług (w tym z Kreatora wykazu towarów i usług)

Asystent klas 35 i 37

Natychmiastowa płatność kartą kredytową

Natychmiastowa płatność kartą kredytową, przelewem bankowym lub płatność z rachunku bieżącego

Natychmiastowa lub odroczona (jeden miesiąc) płatność kartą kredytową, przelewem bankowym lub płatność z rachunku bieżącego

   

Uzyskaj publikację zgłoszenia w czasie o przynajmniej połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń w trybie zwykłym.
Więcej informacji

   

Uzyskaj publikację zgłoszenia w czasie o przynajmniej połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń w trybie zwykłym.
Więcej informacji

    Opcjonalnie

Uzyskaj publikację zgłoszenia w czasie o przynajmniej połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń w trybie zwykłym.
Więcej informacji
Dowiedz się, w jaki sposób dokonać zgłoszenia w trybie przyspieszonym za pomocą formularza zaawansowanego.

Formularz z przewodnikiem (wirtualny asystent)

Dla urządzeń przenośnych

Pozwala tylko na jednego zgłaszającego

 • Pozwala użytkownikowi na zapisywanie wersji roboczych w obszarze użytkownika
 • Pozwala użytkownikowi na dodanie dodatkowego zgłaszającego
 • Pozwala użytkownikowi na wyznaczenie przedstawiciela
 • Pozwala użytkownikowi zgłosić zastrzeżenia pierwszeństwa i starszeństwa (importowane z TMView lub poprzez przesłanie certyfikatu)
 • Pozwala użytkownikowi na zapisywanie wersji roboczych w obszarze użytkownika
 • Pozwala użytkownikowi na dodanie dodatkowego zgłaszającego
 • Pozwala użytkownikowi na wyznaczenie przedstawiciela
 • Pozwala użytkownikowi zgłaszać znaki wspólne i certyfikujące
 • Pozwala użytkownikowi zgłosić zastrzeżenia pierwszeństwa i starszeństwa
 • Możliwość przekształcenia międzynarodowego znaku towarowego i zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawienia
 • Umożliwia użytkownikowi zamawianie unijnych lub krajowych sprawozdań z poszukiwań
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty niekoniecznie gwarantuje ochronę Twojego znaku towarowego. Jeżeli zgłoszenie zostanie odrzucone, Urząd nie zwróci Ci pieniędzy.
Ostatnia aktualizacja strony 10-01-2022
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji