Rozporządzenie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie w dniu 23 marca 2016 r. Od tego dnia Urząd będzie nazywać się Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy zmieni nazwę na unijny znak towarowy. Więcej informacji

Wprowadź kod identyfikacyjny, aby zobaczyć oryginalny dokument

W polu kodu rozróżniane są wielkie i małe litery.