Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Dział Obsługi Klienta – Skargi

Rozpatrywanie skarg

Poinformuj nas, jeśli pojawią się nieprawidłowości lub poziom naszych usług nie spełnił twoich oczekiwań. Cenimy wszystkie wniesione skargi, ponieważ naszym celem jest wyciągnięcie wniosków z wszelkich błędów, aby zapewnić jak najlepszą obsługę.

Zasadniczo uznajemy skargi za pisemne wyrażenie niezadowolenia z usług świadczonych przez EUIPO lub postępowań prowadzonych przez EUIPO. Dział Obsługi Klienta – Skargi nie ma jednak kompetencji do udzielania odpowiedzi na skargi dotyczące prawnego uzasadnienia decyzji wydanych przez EUIPO. W przypadku sprzeciwu wobec decyzji EUIPO, możesz wnieść odwołanie od decyzji podjętych przez ekspertów z zakresu unijnych znaków towarowych lub wzorów wspólnotowych.

Jeśli skarga dotyczy kwestii związanych z zasobami ludzkimi, prosimy o zwrócenie się ze swoją sprawą bezpośrednio do działu zasobów ludzkich – drogą pocztową lub elektroniczną.

 

Jak złożyć skargę?

Skargi można zgłaszać za pośrednictwem formularza internetowego. Jest to preferowany przez EUIPO środek komunikacji, ponieważ gwarantuje, że skarga zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. Opcjonalnie można przesłać skargę pocztą.

Prosimy o podanie następujących informacji (w stosownych przypadkach), abyśmy mogli zidentyfikować i przeanalizować sprawę:

  • Numer dokumentu ZTUE/ZWW
  • Tożsamość osoby składającej skargę (imię i nazwisko)
  • Adres zamieszkania osoby składającej skargę (ulica, miasto, państwo, numer telefonu, adres e-mail)
  • Powód złożenia skargi
 

Co się stanie dalej?

  1. Po otrzymaniu skargi Dział Obsługi Klienta – Skargi prześle potwierdzenie odbioru e-mailem lub pocztą w ciągu jednego dnia roboczego.
  2. Skarga zostanie niezwłocznie rozpatrzona przez właściwe działy, co umożliwi przygotowanie odpowiedzi pisemnej zgodnie z normami dotyczącymi usług.
  3. W ciągu 9 dni roboczych od przesłania potwierdzenia odbioru prześlemy ci pisemną odpowiedź na skargę.
 

A jeśli nadal jesteś niezadowolony?

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku postępowania lub sposobu, w jaki rozpatrzono skargę, skontaktuj się z nami ponownie i zgłoś swoje zastrzeżenia. Skarga oraz nasza odpowiedź na nią zostaną rozpatrzone przez naszą kadrę kierowniczą wyższego szczebla.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przebywasz na terenie państwa członkowskiego, możesz także złożyć skargę do Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach oraz organach Unii Europejskiej.

Wszelkie skargi zgłoszone za pośrednictwem Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich muszą być poprzedzone odpowiednimi działaniami administracyjnymi podjętymi wobec EUIPO.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.