Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Informacja o ochronie danych

Ochrona Państwa prywatności ma ogromne znaczenie dla Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („Urzędu”). Czujemy się odpowiedzialni za dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do szanowania i ochrony Państwa danych osobowych oraz do zapewnienia rzeczywistego przestrzegania Państwa praw jako osób, których dane dotyczą.

W sekcji tej opisano sposób, w jaki Urząd przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania swoich zadań (zgodnie z prawem UE), dostarczając Państwu jednocześnie swoje produkty i świadcząc usługi.

 

REJESTR

 

Rejestr centralny: EUIPO ma prawny obowiązek prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych (art. 31 rozporządzenia 2018/1725).  Więcej informacji na temat rejestrów czynności przetwarzania Państwa danych osobowych EUIPO można znaleźć na stronie rejestru centralnego EUIPO. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru centralnego EUIPO, prosimy zapoznać się z pytaniem 12 poniżej.

 

 

1. Jakie są ramy prawne w zakresie ochrony danych mające zastosowanie do EUIPO?

 

2. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

 

3. Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

4. Jakie są podstawy prawne, zgodnie z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

5. Kto posiada dostęp do Państwa danych osobowych?

 

6. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

 

7. Jak chronimy i zabezpieczamy dane?

 

8. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Jak wykonywać swoje prawa? Czy prawa mogą zostać ograniczone?

 

9. Jakie pliki cookie stosowane są na naszej stronie internetowej?

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.