Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Jak się zgłosić

Konkurs DesignEuropa odbywa się co dwa lata. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, podmiotów lub instytucji niezależnie od narodowości, biorących udział indywidualnie albo zespołowo, pod warunkiem posiadania ważnego ZWW, który wprowadzany jest również do obrotu i sprzedaży (w dowolnym kraju).

  • Termin zgłoszeń do edycji 2020 konkursu DesignEuropa upłynął 8 maja.

Wszystkie wzory muszą być ważnymi ZWW w momencie wysyłania zgłoszenia, bez toczących się postępowań o unieważnienie. Wzory, które zakwalifikują się do finału, będą musiały zachować ważność przez cały okres selekcji i przyznania nagrody.

Zgłoszenia mogą dokonać: kandydaci z własnej inicjatywy, promotorzy nagród lub dowolne inne osoby, podmioty bądź instytucje pragnące zaproponować kandydata.

Procedura zgłaszania

  • Akceptowanie zgłoszeń i nominacji

  • Utworzenie listy

  • Ocena i decyzja jury

  • Ogłoszenie finalistów

  • Ogłoszenie zwycięzców: Ceremonia wręczenia nagród

Zgłoszenia dotyczące nagrody branżowej i nagrody dla małych i nowo utworzonych przedsiębiorstw

Właściciele ZWW mogą sami dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. ZWW biorące udział w konkursie muszą być wprowadzane do obrotu przez właściciela wzoru lub licencjobiorcę. Zgłaszający mogą podać maksymalnie pięć propozycji (jeden ZWW na zgłoszenie), pod warunkiem że każdy ZWW zaprojektował inny twórca lub zespół twórców, w którym co najmniej jeden członek jest inny.

Nominacje do nagrody branżowej i nagrody dla małych i nowo utworzonych przedsiębiorstw

Kandydatów w obu kategoriach może również zaproponować dowolna osoba, podmiot lub instytucja, przedkładając formularz nominacji.

Nominacje do nagrody za całokształt twórczości

Nagroda za całokształt twórczości służy uczczeniu pracy i osiągnięć twórców, którzy w ciągu swojej kariery wnieśli znaczny wkład w swoją dziedzinę.

Propozycje w tej kategorii może nadsyłać dowolna osoba, podmiot lub organizacja, korzystając z formularza nominacji.

Nominację oceni jury składające się z ekspertów w dziedzinie biznesu, wzorów i własności intelektualnej.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.