Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Kategorie i regulamin

Kategoria ta jest przeznaczona dla ZWW, których właścicielami są przedsiębiorstwa liczące ponad 50 pracowników i osiągające ponad 10 mln EUR obrotu/10 mln EUR sumy bilansowej.

Kategoria ta jest przeznaczona dla ZWW, których właścicielami są przedsiębiorstwa spełniające jeden z poniższych warunków:

  • mniej niż 50 pracowników i poniżej 10 mln EUR obrotu/10 mln EUR sumy bilansowej;
  • firmy założone po 1 stycznia 2013 r., niezależnie od ich wielkości.

Wzory zgłoszone w obu kategoriach zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  • wartość estetyczna i atrakcyjność wizualna
  • możliwy do wykazania wpływ na rynek
  • silny marketing i zarządzanie wzorem i innymi prawami własności intelektualnej.

Ta kategoria jest zarezerwowana dla indywidualnych twórców ze znacznym dorobkiem o wartości estetycznej, stworzonym w ciągu okresu pracy zawodowej, o możliwym do wykazania wpływie na rynek. Wymogiem dla nominowanych w tej kategorii jest korzystanie z systemu ZWW obecnie lub wcześniej w trakcie kariery zawodowej.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.