Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wskazówki dotyczące zgłaszania wzorów i najlepsze praktyki

Zebraliśmy szereg wskazówek, aby podczas składania wniosku o zarejestrowany wzór wspólnotowy można było uniknąć błędów mogących doprowadzić do braków.

Braki pojawiają się, gdy wniosek zawiera błędy formalne, np. gdy zapomnisz zapłacić lub gdy rysunki wzoru nie odpowiadają niektórym wymogom rejestracyjnym. Błędów formalnych można bardzo często łatwo uniknąć i – zgodnie z naszym doświadczeniem – najczęściej występują one na trzech różnych etapach procesu dokonywania zgłoszenia online.

 

Załadowywanie rzutów

1. Wszystkie rzuty muszą dotyczyć jednego i tego samego wzoru.

W tym przykładzie użytkownik przedłożył dwa rzuty krzeseł o odmiennych cechach jako taki sam wzór, wzór 1. Nie dotyczą one tego samego wzoru i dlatego nie mogą zostać zaakceptowane.

Wzór 1 / Rzut 1

Wzór 1 / Rzut 2

Wzór 1 / Rzut 1

Wzór 2 / Rzut 1

Nieprawidłowo

Odmienne cechy składają się na odmienny wygląd, dlatego należy je przedłożyć jako oddzielny wzór.

 

W drugim przykładzie użytkownik przedłożył te same dwa krzesła jako dwa oddzielne wzory, wzór 1 i wzór 2, a więc mogą one zostać zaakceptowane.

Prawidłowo

Każdy z powyższych rzutów odpowiada oddzielnemu wzorowi. Nie można zamieścić różnych wzorów w zgłoszeniu zbiorowym*. Każdy wzór może być przedstawiony za pomocą kilku rzutów (1 do 7 rzutów).

* Zgłoszenie zbiorowe to zgłoszenie zawierające kilka wzorów. Dokonanie zgłoszenia zbiorowego jest tańsze niż zgłaszanie poszczególnych wzorów osobno.

 

2. Nie należy zamieszczać dodatkowych elementów niebędących częścią wzoru, jak np. not objaśniających, liczb lub strzałek.

Nieprawidłowo

Rzut wzoru z tekstem, symbolami i wskazaniem.

Prawidłowo

Rzut wzoru załadowany bez dodatkowych elementów. Dodatkowe informacje można dodać w polu opisu.

 

3. Wzór należy przedstawić na neutralnym tle.

Nieprawidłowo

Na rysunku widoczne są inne obiekty.

Prawidłowo

Wzór ma neutralne tło.

 

4. Każdy rysunek musi zawierać tylko jeden rzut wzoru.

Nieprawidłowo

Dwa rzuty wzoru na tym samym rysunku.

Prawidłowo

Jeden rzut na rysunek.

 

5. Jeżeli wzór jest w kolorze, musi on być konsekwentnie przedstawiony w każdym rzucie.

Nieprawidłowo

Taki sam produkt w innym kolorze uznaje się za odmienny wzór.
Niedozwolone jest również połączenie rzutów kolorowych i czarno-białych.

 

Prawidłowo

Rzuty wzoru są przedstawione konsekwentnie pod względem koloru.

 

6. Powiększone rzuty należy załadować jako odrębne rysunki.

Nieprawidłowo

Powiększony rzut na tym samym rysunku.

Prawidłowo

Powiększony rzut na odrębnym rysunku.

 

7. Zrzeczenie się prawa wyłącznego do elementu wizualnego należy konsekwentnie zamieszczać na wszystkich rzutach, na których zrzeczenie się widnieje.

Czasami użytkownicy chcieliby ubiegać się o rejestrację konkretnego składnika produktu. W tym celu mogą stosować zrzeczenie się prawa wyłącznego do elementu wizualnego w odniesieniu do elementu, którego nie chcą zarejestrować.

Nieprawidłowo

Zrzeczenie się prawa wyłącznego do elementu wizualnego nie jest konsekwentnie zamieszczone na wszystkich rzutach.

 

Prawidłowo

Konsekwentnie przedstawiono różne rzuty ze zrzeczeniem się prawa wyłącznego do elementu wizualnego.

 

8. Przynajmniej jeden rzut musi pokazywać zestaw wyrobów lub produkt złożony w całości.

Nieprawidłowo

Brak ogólnego rzutu zestawu wyrobów lub produktu złożonego.

 

Prawidłowo

Zestaw prawidłowo przedstawionych wyrobów, w tym na ogólnym rzucie.

 

9. Wskazanie produktu musi odpowiadać przedstawieniu wzoru.

Na tym przykładzie użytkownik przedłożył rzut krzesła z nieprawidłowym wskazaniem produktu. Wskazanie „Zdobienia” można użyć do rejestracji wzorów powierzchniowych, a nie krzeseł, dlatego też nie może to zostać zaakceptowane.

Nieprawidłowo

Wskazanie produktu nie odpowiada załadowanemu rzutowi wzoru. Ten wzór należy przedłożyć ze wskazaniem produktu „Siedzenia” w klasie 06.01.

Prawidłowo

Określenie produktu odpowiada załadowanemu rzutowi wzoru.

 

10. Wskazanie produktu powinno być na tyle szczegółowe, by umożliwiło jego klasyfikację w jednej klasie i podklasie klasyfikacji lokarneńskiej.

Nieprawidłowo

Wskazanie wzoru nie jest na tyle szczegółowe, by umożliwiło jego klasyfikację.

Prawidłowo

Funkcja produktu jest jasno określona za pomocą klasy i podklasy. 

Zastrzeżenie pierwszeństwa

Osobie, która złożyła wniosek o rejestrację wzoru krajowego, międzynarodowego lub wspólnotowego, w celu złożenia wniosku o rejestrację wzoru wspólnotowego dla tego samego wzoru przysługuje prawo pierwszeństwa przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia pierwszego wniosku.

Prawo pierwszeństwa ma taki skutek, że na potrzeby ustalenia, które prawa mają pierwszeństwo, datą pierwszeństwa jest data dokonania zgłoszenia znaku towarowego UE.

  • O pierwszeństwo można wystąpić na podstawie wcześniejszego zgłoszenia wzoru lub wzoru użytkowego.
  • Wcześniejsze zgłoszenie musi być pierwszym zgłoszeniem.
  • Właściciel wcześniejszego zgłoszenia i składający wniosek o rejestrację wzoru wspólnotowego muszą być tą samą osobą.
  • Uwierzytelnioną kopię wcześniejszego zgłoszenia należy przedłożyć najpóźniej trzy miesiące od daty przedłożenia zastrzeżenia pierwszeństwa.
  • Jeżeli język wcześniejszego zgłoszenia nie jest jednym z pięciu języków Urzędu, zgłaszający musi przedłożyć tłumaczenie.
 

Wniosek o odroczenie

Przy dokonywaniu zgłoszenia wzoru wspólnotowego można złożyć wniosek o odroczenie publikacji na okres do 30 miesięcy. Wzór może być zatem traktowany jako poufny do chwili gdy zdecydujesz o jego ujawnieniu. Jeśli zdecydujesz się w ogóle nie publikować ZWW, rejestracja wygasa po upływie 30-miesięcznego okresu odroczenia.

  • Zwracamy uwagę, że o odroczenie można wystąpić tylko w momencie dokonywania zgłoszenia.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.