Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Rejestracja EDB

 

Aby ubiegać się o konto w EDB, potrzebne będą ważne prawa własności intelektualnej zarejestrowane w Unii Europejskiej (UE). Prawo własności intelektualnej wybrane we wniosku o otwarcie konta jest używane tylko podczas procesu rejestracji w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy jako posiadacza praw własności intelektualnej i przesłania mu listu na zarejestrowany adres przedsiębiorstwa.
 
Jeśli posiadasz już zarejestrowany znak towarowy lub wzór (krajowy, unijny lub międzynarodowy) w UE, możesz poprosić o otwarcie konta za pośrednictwem naszego systemu online na platformie EDB Enforcement Database.
 
Jeśli nie masz znaku towarowego lub wzoru, wyślij wiadomość e-mail na adres: observatory.edb@euipo.europa.eu


Ze względów bezpieczeństwa właściciel praw własności intelektualnej otrzyma fizyczny list za pośrednictwem usługi kurierskiej pod adresem wskazanym w rejestrze (można podać numer referencyjny). List ten będzie zawierał kod, który należy do nas odesłać pocztą elektroniczną na adres observatory.edb@euipo.europa.eu. Następnie wyślemy link do konta użytkownika, na którym możesz ustawić hasło. Otrzymasz drugi list zawierający kod bezpieczeństwa (PIN SAFE) dla bezpiecznego uwierzytelniania. Kod bezpieczeństwa potrzebny będzie po zalogowaniu, aby wprowadzić informacje o produkcie.


Rejestracja i korzystanie z EDB są całkowicie bezpłatne.
 
EUIPO, za pośrednictwem obserwatorium UE, na mocy rozporządzenia (UE) nr 386/2012, tworzy i rozwija narzędzia techniczne służące zapobieganiu naruszaniu praw własności intelektualnej i przeciwdziałaniu im oraz odróżnianiu produktów oryginalnych od podrobionych.
EDB zbudowany jest na dwóch warstwach. Dane chronione szczególnie i w najwyższym stopniu wymagają podania kodu bezpieczeństwa. Po zalogowaniu się, aby wprowadzić informacje o produkcie lub uzyskać dostęp do informacji o wniosku o podjęcie działania (AFA), potrzebny będzie kod bezpieczeństwa. W Folderze produktów należy kliknąć „odblokować operację”:
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Zawsze można użyć tego samego kodu bezpieczeństwa. Nie jest konieczne żądanie nowego kodu bezpieczeństwa za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do narzędzia.
 
Kod bezpieczeństwa składa się z czterech cyfr. Musisz wprowadzić litery w drugim rzędzie, które odpowiadają numerom Twojego kodu bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie. Oto przykład:

 


Jeśli kodem bezpieczeństwa byłyby cyfry „1386”, kodem, który należy wpisać, byłoby „THDB”.
 
Pozycja 1 -> T
Pozycja 3 -> H
Pozycja 8 -> D
Pozycja 6 -> B
 
Należy stosować WIELKIE litery.


W przypadku uruchomienia narzędzia, ale nieotrzymania kodu bezpieczeństwa, możesz poprosić o nowy kod PIN pod obrazkiem z cyframi i literami, klikając przycisk „Poproś o nowy PIN”.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.