Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

„Wyszukiwanie zaawansowane" umożliwia przeprowadzenie szczegółowego wyszukiwania za pomocą różnych kryteriów wyszukiwania. Wyszukiwanie zaawansowane można dostosować do indywidualnych potrzeb, tak by można było wyszukiwać m.in. konkretne słowa, frazy zawierające określony szereg słów lub znaków i normy prawne.

Opcja wyszukiwania zaawansowanego umożliwia również wyszukiwanie dokumentów w jednej z czterech zakładek: „Decyzje w sprawie znaków towarowych", „Decyzje w sprawie wzorów", „Orzeczenia sądów krajowych" lub „Orzeczenia w trybie prejudycjalnym". Orzeczenia sądów krajowych znajdują się wyłącznie w trzeciej zakładce, natomiast pozostałe zakładki zawierają dokumenty Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądu i Trybunału Sprawiedliwości.

 • Zakładka decyzji w sprawie znaków towarowych

  W tej zakładce możesz zastosować filtry pod następującymi tytułami:

  • Informacje nt. decyzji
  • Właściciele i pełnomocnicy
  • Rozpatrywanie wniosku
  • Sprzeciw
  • Unieważnienie
  • Izby odwoławcze
  • Sąd/Trybunał Sprawiedliwości

  Każdą z tych sekcji można rozwinąć i wyświetlić dodatkowe kryteria wyszukiwania, klikając strzałkę skierowaną w dół strzałka skierowana w dół. Aby ukryć daną sekcję, kliknij strzałkę skierowaną do góry strzałka skierowana w górę.

 • Zakładka decyzji w sprawie wzorów

  W tej zakładce możesz zastosować filtry pod następującymi tytułami:

  • Informacje nt. decyzji
  • Informacje o zgłoszeniu
  • Unieważnienie
  • Izby odwoławcze
  • Sąd/Trybunał Sprawiedliwości

  Każdą z tych sekcji można rozwinąć i wyświetlić dodatkowe kryteria wyszukiwania, klikając strzałkę skierowaną w dół strzałka skierowana w dół. Aby ukryć daną sekcję, kliknij strzałkę skierowaną do góry strzałka skierowana w górę.

 • Zakładki orzeczeń sądów krajowych i orzeczeń w trybie prejudycjalnym

  Wszystkie pola wyszukiwania w tych dwóch zakładkach są domyślnie ustawione jako aktywne. Można wielokrotnie dodawać konkretne pola wyszukiwania, co umożliwia np. dodanie słów kluczowych dla tego samego wyszukiwania.

 • Kryteria wyszukiwania zaawansowanego

  Opcja wyszukiwania zaawansowanego umożliwia szczegółowe wyszukiwanie decyzji i orzeczeń związanych z własnością intelektualną w bazie danych EUIPO.

  Domyślne kryteria wyszukiwania przy wyszukiwaniu zaawansowanym są wyświetlane po prawej stronie eSearch Case Law. Dodatkowe kryteria wyszukiwania są wymienione po lewej stronie.

  Dodawanie kryteriów wyszukiwania
  Kliknij różne kryteria wyszukiwania w menu po lewej stronie, aby dodać je do wyszukiwania. Natychmiast pojawi się odpowiednie pole tekstowe.

  Usuwanie kryteriów wyszukiwania
  Aby usunąć kryteria wyszukiwania z listy, kliknij ikonę usuwania „X" znajdującą się po prawej stronie opcji, którą chcesz usunąć.

  Aby usunąć dane wprowadzone w pole / wszystkie pola i przywrócić domyślne ustawienia warunkowych operatorów, kliknij „Wyczyść" u dołu tabeli.

  Aby przywrócić domyślne kryteria wyszukiwania, kliknij przycisk „Przywróć domyślne" u dołu tabeli.

 • Warunkowe operatory wyszukiwania

  Warunkowe operatory wyszukiwania (i, albo, nie) umożliwiają zawężenie wyszukiwania według różnych kryteriów. Znajdują się w menu rozwijanych po lewej stronie pól z kryteriami wyszukiwania. Stosuje się następujące reguły:

  • i – stosowane w celu dodawania terminów do wyszukiwania;
  • albo – stosowane w przypadku podawania terminów alternatywnych w wyszukiwaniu;
  • nie – stosowane do wykluczenia konkretnych terminów z wyszukiwania.

  Warunkowe operatory wyszukiwania dotyczą jedynie kryteriów wyszukiwania wymienionych w tej samej linii.

 • Opcje wyszukiwania tekstu

  W kryteriach wyszukiwania tekstu stosuje się następujące konwencje:

  • „Tekst" to dowolny znak alfanumeryczny. W pole tekstowe można wpisać jakikolwiek znak, ale gwiazdka (*), znak zapytania (?), łącznik (-) i cudzysłów (" ") to specjalne znaki „globalne", którym przypisano szczególne funkcje. Aby dowiedzieć się o nich więcej, zob. sekcję nt. „znaków globalnych" poniżej.
  • Pole wyszukiwania nie rozróżnia wielkich i małych liter: np. „coke" da takie same wyniki jak „Coke".
  • System wyszukiwania nie rozróżnia znaków specjalnych: np. „Müller" da takie same wyniki jak „Muller".
  • „Znaki globalne" (*) i (?) można wstawić w którymkolwiek miejscu w ciągu wyszukiwania, aby zastąpić jeden lub więcej nieznanych znaków.
 • Znaki globalne

  Znak „globalny" można wykorzystać do specjalnych funkcji w wyszukiwaniu.

  Znak zapytania (?)
  Zastępuje jeden nieznany znak.

  Na przykład: jeśli wpiszesz „compl?ment", wyniki wyszukiwania będą zawierać zarówno „complement", jak i „compliment".

  W jednym ciągu można wstawić więcej niż jeden znak zapytania.

  Uwaga: Znak zapytania nie zastępuje spacji (w przeciwieństwie do gwiazdki).

  Gwiazdka (*)
  Zastępuje jeden lub więcej nieznanych znaków (w tym spacje).

  Na przykład: jeśli wpiszesz „compl*ment", wyniki wyszukiwania będą zawierać zarówno „compliment", jak i „Complete Management".

  Gwiazdki i znaku zapytania można używać jednocześnie w tym samym ciągu znaków.

  Na przykład: wpisanie „admis*" da wyniki zawierające słowa admission, admissible i admissibility.

  Cudzysłów („ " )
  Zamknięcie słowa lub frazy w cudzysłowie ogranicza wyszukiwanie tylko do wyników zawierających dokładnie taką frazę.

  Na przykład: wpisanie „translation of evidence" sprawi, że w wynikach zostaną wyświetlone tylko dokumenty zawierające słowa „translation of evidence", a nie zostaną wyświetlone dokumenty zawierające „translations of evidence" ani dokumenty ze słowem „translation", po którym nie ma bezpośrednio słów „of evidence".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.