Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Opłaty i płatności


Dokonaj zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej online za 850 EUR za jedną klasę.

 

Opłata za zgłoszenie na papierowym formularzu wynosi 1 000 EUR.

Zarejestruj swój znak towarowy
w szybki i łatwy sposób

Dokonaj zgłoszenia online

Opłata podstawowa

Podstawową opłatę należy uiścić w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia przez EUIPO. Proszę pamiętać, że EUIPO rozpatruje zgłoszenia znaków towarowych i przetwarza wszelką związaną z nimi korespondencję dopiero po wniesieniu stosownej opłaty.

  • Opłata podstawowa za jedną klasę wynosi 850 EUR.
  • Opłata za drugą klasę towarów i usług wynosi 50 EUR.
  • Opłata za trzy lub większą liczbę klas wynosi 150 EUR za każdą klasę.

Kalkulator opłat

W tym miejscu możesz obliczyć dokładną kwotę opłaty zależnej od liczby klas i metody zgłoszenia.

Pełna lista opłat za znaki towarowe

Wykaz bieżących opłat uiszczanych bezpośrednio na rzecz EUIPO.

Znak towarowy UE zachowuje ważność przez 10 lat. Można ją przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat.

Formy płatności

Opłaty za znaki towarowe można uiszczać kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pomocą rachunku bieżącego EUIPO. Urząd oferuje właścicielom rachunków bieżących usługę online obejmującą dostęp do wszystkich transakcji i informacji na ich rachunkach bieżących.

Karta kredytowa

Karta kredytowa

 

Najlepsze rozwiązanie w przypadku zgłoszeń online. Zalecane dla większości użytkowników.

Przelewy bankowe

Przelewy bankowe

 

Przelewy bankowe należy kierować na jedno z następujących kont.

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący

 

Zalecane dla użytkowników zawodowych.

 

Wyłudzanie płatności

Ostrzeżenie: faktury wprowadzające w błąd

Jeśli otrzymasz niezamawianą ofertę przedłużenia, publikacji, przeniesienia praw lub wykonania jakiejkolwiek innej procedury związanej z rejestracją ZTUE, NIE DOKONUJ OPŁATY, zanim dokładnie nie sprawdzisz, czy oferta pochodzi od oficjalnego podmiotu, a jeśli tak, to jakie usługi obejmuje.

 

Przykłady wyłudzeń

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kwestii finansowych, prosimy o kontakt z Działem Finansów, Sekcją Opłat:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.