Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Opłaty uiszczane bezpośrednio na rzecz EUIPO

Wykaz opłat uiszczanych bezpośrednio na rzecz EUIPO
Kod opłaty Opis opłaty Kwota
F-001 Opłata podstawowa za zgłoszenie indywidualnego znaku towarowego UE (art. 31 ust. 2 RZTUE) 1 000 EUR
F-001 Opłata podstawowa za zgłoszenie indywidualnego znaku towarowego UE za pomocą środków elektronicznych (art. 31 ust. 2 RZTUE) 850 EUR
F-002 Opłata za drugą klasę towarów i usług w przypadku indywidualnego znaku towarowego UE (art. 31 ust. 2 RZTUE) 50 EUR
F-002 Opłata za każdą klasę towarów i usług po przekroczeniu dwóch klas w przypadku indywidualnego znaku towarowego UE (art. 31 ust. 2 RZTUE) 150 EUR
F-001 Opłata podstawowa za zgłoszenie unijnego znaku wspólnego lub unijnego znaku certyfikującego (art. 31 ust. 2 i art. 74 ust. 3 lub art. 83 ust. 3 RZTUE) 1 800 EUR
F-001 Opłata podstawowa za zgłoszenie unijnego znaku wspólnego lub unijnego znaku certyfikującego za pomocą środków elektronicznych (art. 31 ust. 2 i art. 74 ust. 3 lub art. 83 ust. 3 RZTUE) 1 500 EUR
F-002 Opłata za drugą klasę towarów i usług w przypadku unijnego znaku wspólnego lub unijnego znaku certyfikującego: (art. 31 ust. 2 i art. 74 ust. 3 lub art. 83 ust. 3 RZTUE) 50 EUR
F-002 Opłata za każdą klasę towarów i usług po przekroczeniu dwóch klas w przypadku unijnego znaku wspólnego lub unijnego znaku certyfikującego (art. 31 ust. 2 i art. 74 ust. 3 lub art. 83 ust. 3 RZTUE) 150 EUR
F-003 Opłata za krajowe sprawozdania z poszukiwań
*kwota 12 EUR pomnożona przez liczbę centralnych urzędów zajmujących się ochroną własności przemysłowej, o których mowa w art. 43 ust. 2 RZTUE (obecnie kwota 60 EUR, co odpowiada 5 urzędom)
60 EUR*
F-005 Opłata za sprzeciw (art. 46 ust. 3 RZTUE) 320 EUR
F-012 Opłata podstawowa za przedłużenie indywidualnego znaku towarowego UE (art. 53 ust. 3 RZTUE) 1 000 EUR
F-012 Opłata podstawowa za przedłużenie indywidualnego znaku towarowego UE za pomocą środków elektronicznych (art. 53 ust. 3 RZTUE) 850 EUR
F-012 Opłata za przedłużenie dla drugiej klasy towarów i usług w przypadku indywidualnego znaku towarowego UE (art. 53 ust. 3 RZTUE) 50 EUR
F-012 Opłata za przedłużenie dla każdej klasy towarów i usług po przekroczeniu dwóch klas w przypadku indywidualnego znaku towarowego UE (art. 53 ust. 3 RZTUE) 150 EUR
F-012 Opłata podstawowa za przedłużenie unijnego znaku wspólnego lub unijnego znaku certyfikującego (art. 53 ust. 3 i art. 74 ust. 3 lub art. 83 ust. 3 RZTUE) 1 800 EUR
F-012 Opłata podstawowa za przedłużenie unijnego znaku wspólnego lub unijnego znaku certyfikującego za pomocą środków elektronicznych (art. 53 ust. 3 i art. 74 ust. 3 lub art. 83 ust. 3 RZTUE) 1 500 EUR
F-012 Opłata za przedłużenie dla drugiej klasy towarów i usług w przypadku unijnego znaku wspólnego lub unijnego znaku certyfikującego (art. 53 ust. 3 i art. 74 ust. 3 lub art. 83 ust. 3 RZTUE) 50 EUR
F-012 Opłata za przedłużenie dla każdej klasy towarów i usług po przekroczeniu dwóch klas w przypadku unijnego znaku wspólnego lub unijnego znaku certyfikującego (art. 53 ust. 3 i
art. 74 ust. 3 lub art. 83 ust. 3 RZTUE)
150 EUR
F-016 Opłata dodatkowa za opóźnione uiszczenie opłaty za przedłużenie lub za opóźnione złożenie wniosku o przedłużenie (art. 53 ust. 3 RZTUE): 25% opóźnionej opłaty za przedłużenie, ale nie więcej niż 1 500 EUR 25%
(maksymalnie 1 500 EUR)
F-017 Opłata za wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie (art. 63 ust. 2 RZTUE) 630 EUR
F-018 Opłata za odwołanie (art. 68 ust. 1 RZTUE) 720 EUR (znaki towarowe)
800 EUR (wzory)
F-019 Opłata za wniosek o przywrócenie do stanu poprzedniego (art. 104 ust. 3 RZTUE) 200 EUR
F-020 Opłata za wniosek o konwersję zgłoszenia znaku towarowego UE lub o konwersję znaku towarowego UE (art. 140 ust. 1, także w związku z art. 202 ust. 1 RZTUE): a) na zgłoszenie krajowego znaku towarowego; b) na wskazanie państw członkowskich na mocy protokołu madryckiego: 200 EUR
F-023 Opłata za wniosek o rejestrację licencji lub innego prawa w odniesieniu do zarejestrowanego znaku towarowego UE (art. 26 ust. 2 RZTUE) lub w odniesieniu do zgłoszenia znaku towarowego UE (art. 26 ust. 2 RZTUE): a) udzielenie licencji; b) przeniesienie licencji; c) ustanowienie prawa rzeczowego; d) przeniesienie prawa rzeczowego; e) wszczęcie egzekucji
(200 EUR za każdą rejestrację, jednak w przypadku gdy w jednym wniosku lub w tym samym czasie wystąpiono z więcej niż jednym żądaniem, kwota ta nie może przekroczyć łącznie 1 000 EUR)
200 EUR
(maksymalnie 1 000 EUR)
F-024 Opłata za wykreślenie rejestracji licencji lub innego prawa (art. 29 ust. 3 RZTUE: 200 EUR za wykreślenie, jednak w przypadku gdy w jednym wniosku lub w tym samym czasie wystąpiono z więcej niż jednym żądaniem, kwota ta nie może przekroczyć łącznie 1 000 EUR) 200 EUR
(maksymalnie 1 000 EUR)
F-025 Opłata za zmianę zarejestrowanego unijnego znaku towarowego (art. 54 ust. 4 RZTUE) 200 EUR
F-026 Opłata za wydanie kopii zgłoszenia unijnego znaku towarowego (art. 114 ust. 7 RZTUE), kopii świadectwa rejestracji (art. 51 ust. 2 RZTUE) lub wyciągu z rejestru (art. 111 ust. 7 RZTUE)
nieuwierzytelniona kopia lub wyciąg (10 EUR)
uwierzytelniona kopia lub wyciąg (30 EUR)
*W trybie online bezpłatnie
10 EUR
30 EUR
F-027 Opłata za wgląd do akt (art. 114 ust. 6 RZTUE) 30 EUR
F-028 Opłata za wydanie kopii dokumentów z akt (art. 114 ust. 7 RZTUE)
kopia nieuwierzytelniona (EUR 10)
kopia uwierzytelniona (30 EUR + opłata 1 EUR za każdą stronę powyżej 10 stron)

10 EUR

30 EUR
+ opłata 1 EUR za każdą stronę powyżej 10 stron

F-029 Opłata za udostępnienie informacji zawartych w aktach (art. 114 ust. 9 RZTUE) 10 EUR
F-030 Opłata za weryfikację kwoty kosztów postępowania podlegających zwrotowi (art. 109 ust. 7 RZTUE) 100 EUR
F-033 Opłata za kontynuację postępowania (art. 105 ust. 1 RZTUE) 400 EUR
F-034 Opłata za oświadczenie o podziale zarejestrowanego znaku towarowego UE (art. 56 ust. 4 RZTUE) lub zgłoszenia znaku towarowego UE (art. 50 ust. 3 RZTUE) 250 EUR
W-001 Opłata za dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w Urzędzie (art. 184 ust. 4 RZTUE) 300 EUR
Wykaz opłat uiszczanych bezpośrednio na rzecz EUIPO
Kod opłaty Opis opłaty Kwota
Opłata indywidualna za rejestrację międzynarodową wskazującą Unię.
Opłaty, o których mowa w B.I.1 i B.I.2 są uiszczane we frankach szwajcarskich i odpowiadają wartości następujących kwot, określonych przez dyrektora generalnego WIPO zgodnie z zasadą 35 ust. 2 wspólnego regulaminu wykonawczego, na mocy porozumienia i protokołu madryckiego
M-001 za indywidualny znak towarowy 820 EUR
M-002 dopłata za drugą klasę towarów i usług 50 EUR
M-002 dopłata za każdą klasę towarów i usług zawartą w rejestracji międzynarodowej po przekroczeniu dwóch klas 150 EUR
M-001 za znak wspólny lub znak certyfikujący 1 400 EUR
M-002 dopłata za drugą klasę towarów i usług 50 EUR
M-002 dopłata za każdą klasę towarów i usług po przekroczeniu dwóch klas 150 EUR
Opłata indywidualna za przedłużenie rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię
Opłaty, o których mowa w B.II.1, są uiszczane we frankach szwajcarskich i odpowiadają wartości następujących kwot, określonych przez dyrektora generalnego WIPO zgodnie z zasadą 35 ust. 2 wspólnego regulaminu wykonawczego, na mocy porozumienia i protokołu madryckiego
M-012 za indywidualny znak towarowy 820 EUR
M-012 dopłata za drugą klasę towarów i usług 50 EUR
M-012 dopłata za każdą klasę towarów i usług zawartą w rejestracji międzynarodowej po przekroczeniu dwóch klas 150 EUR
M-012 za znak wspólny lub znak certyfikujący 1 400 EUR
M-012 dopłata za drugą klasę towarów i usług 50 EUR
M-012 dopłata za każdą klasę towarów i usług zawartą w rejestracji międzynarodowej po przekroczeniu dwóch klas 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.