Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Towary i usługi

Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej musi zawierać graficzne przedstawienie rejestrowanego znaku oraz wykaz towarów i/lub usług, które będą nim objęte.

Istnieją pewne zasady dotyczące przedstawienia wykazu towarów i usług:

  • należy je określić w możliwie precyzyjny i dokładny sposób,
  • należy je sklasyfikować w ramach jednej z klas klasyfikacji nicejskiej.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przyjął klasyfikację nicejską do klasyfikacji towarów i usług. W klasyfikacji nicejskiej towary i usługi są podzielone na 45 kategorii (klas).

Opłata za zgłoszenie w wysokości 850 EUR umożliwia wybranie jednej klasy. Za dodatkową opłatę w wysokości 50 EUR można dodać drugą klasę, a za każdą kolejną klasę opłata wynosi 150 EUR.

 

Wyszukiwanie i klasyfikacja towarów i usług

Kiedy zgłaszasz znak towarowy za pośrednictwem któregokolwiek z naszych formularzy zgłoszeniowych online – formularza w pięciu krokach czy formularza zaawansowanego – możesz wyszukiwać i przeglądać wykazy towarów i usług znanych jako zharmonizowana baza danych.

Ta baza danych zawiera terminy, które zostały już zaakceptowane przez EUIPO i przez wszystkie krajowe urzędy ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej i poza nią.

Najszybszy sposób publikacji zgłoszenia znaku towarowego

Dokonanie przez Ciebie wyboru towarów i usług ze zharmonizowanej bazy danych umożliwia nam szybsze przetwarzanie Twojego zgłoszenia. Twoje zgłoszenie może również zostać zakwalifikowane do przetwarzania w trybie Fast Track – przyspieszonej procedury EUIPO w celu szybszej publikacji Twojego zgłoszenia.

Możesz również skorzystać z naszego „Kreatora wykazu towarów i usług", aby przygotować swój wykaz przed dokonaniem zgłoszenia. Opcja ta zalecana jest specjalistom, ponieważ czasami konieczne jest dokonanie kilku zgłoszeń naraz.

Przygotowanie specyfikacji towarów i usług to prawdziwa sztuka, wymagająca zrównoważenia wielu czynników.

Myśl z rozmachem

Twoja firma może oferować więcej towarów i usług, niż myślisz. Nawet jeśli dokładnie znasz obecny kształt rynku, na którym działasz, pomyśl o tym, jak mógłbyś rozwinąć swój znak w przyszłości. Przypuśćmy, że Twoja firma zajmuje się obecnie produkcją cukierków. Być może za dwa lub pięć lat zechcesz poszerzyć swoją ofertę, na przykład o lody.

Bądź realistą

Możliwość zastrzeżenia szerokiego zakresu towarów i/lub usług może wydawać się kusząca, ale pamiętaj, że jeśli nie będziesz używać znaku towarowego UE dla wszystkich zgłoszonych towarów i usług, znak ten może zostać podważony.

Zawężenie specyfikacji zmniejszy ryzyko wystąpienia konfliktu z innymi znakami.

Kamień równowagi przedstawiający zrównoważony wybór towarów i usług dla wybranego znaku towarowego

Uprzejmie przypominamy, że długie wykazy towarów i/lub usług mogą powodować problemy, takie jak:

  • wyższe ryzyko uchybień w klasyfikacji;
  • opóźnienia w publikacji i rejestracji ZTUE;
  • zwiększone ryzyko konfliktów z innymi znakami towarowymi (sprzeciwy);
  • zwiększone ryzyko, że znak towarowy zostanie ostatecznie unieważniony z powodu podobieństwa do wcześniej zarejestrowanego znaku lub nieużywania wszystkich zarejestrowanych towarów i/lub usług.

Nie zapomnij: Po wypełnieniu zgłoszenia poszerzenie specyfikacji nie będzie możliwe – dlatego należy rozważnie wybierać towary i usługi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.