Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Informacje techniczne

Więcej danych na temat informacji technicznych znajduje się w następujących tematach:

 

Tematy

 

Wymagania systemowe

 • Sprzęt

  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zaleca się łącze o wysokiej przepustowości.

 • Oprogramowanie

  Do korzystania z aplikacji potrzebna jest jedna z następujących przeglądarek:

  • Internet Explorer 9 lub nowszy
  • Firefox 3 lub nowszy
  • Safari 4 lub nowszy
  • Chrome 5 lub nowszy

  Choć aplikacje mogą działać na wcześniejszych wersjach tych przeglądarek, mogą wystąpić problemy ze zgodnością, tzn. graficzny interfejs może nie wyświetlać się właściwie, a niektóre funkcje mogą nie działać właściwie. Zaleca się zainstalowanie najnowszych wersji przeglądarek.

  Ponieważ incydent techniczny może uniemożliwić otwieranie wiadomości elektronicznych w programie Internet Explorer 8, zalecamy korzystanie z nowszej wersji przeglądarki Internet Explorer lub innej kompatybilnej przeglądarki Firefox lub Google Chrome.

  Informujemy, że osobiste ustawienia bezpieczeństwa i ustawienia zgodności komputera również mogą wpłynąć na działanie aplikacji i blokować niektóre treści.

Nazwa użytkownika i hasło

 

Do zarejestrowania konta w User Area EUIPO i do jego dostępu w przyszłości potrzebna jest nazwa użytkownka i hasło. Kryteria wyboru nazwy użytkownika i hasła są następujące:

 
 • Nazwa użytkownika

  Nazwa użytkownika musi zawierać:

  • od 8 a 20 znaków;
  • znaki w alfabecie łacińskim (małe litery);
  • co najmniej jedną cyfrę (0-9).
 • Hasło

  Twoje hasło musi:

  • być unikalne dla każdego użytkownika;
  • różnić się od nazwy użytkownika;
  • zawierać co najmniej jedną cyfrę;
  • nie zawierać trzech powtórzonych znaków (np. aaa, 111), sekwencji (np. 123, abc) ani znaków specjalnych (np. #, *);
  • mieć co najmniej 8 znaków.
 • Zmiana hasła

  W celach bezpieczeństwa zalecamy regularną zmianę hasła.

Wymogi techniczne dotyczące załączników do elektronicznych zgłoszeń i powiadomień

Uwaga: oficjalnym źródłem niniejszych informacji są „Warunki korzystania z User Area (obszaru użytkownika)” wynikające z „Decyzji EX 17 4 dyrektora wykonawczego Urzędu z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie komunikacji elektronicznej”.

 
 • Elektroniczne zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej

  Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

  • maksymalna wielkość jednego załącznika: 2 MB (20 MB w przypadku MP4, OBJ, STL i X3D);
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 20 MB;
  • ograniczenie długości nazwy w przypadku plików załączników: 25 znaków.

  Dołączyć można jedynie dwa dokumenty priorytetowe, tylko jeden dokument dotyczący starszeństwa i jeden dokument dotyczący pierwszeństwa z wystawienia (oprócz pozostałych załączników).

  Dołączyć można tylko jeden dokument dotyczący regulaminu stosowania znaku zbiorowego/wspólnego (oprócz pozostałych załączników).

  Akceptowane typy plików:

  JPEG

  Na potrzeby przedstawienia zgłaszanych znaków (wszystkich z wyjątkiem znaków słownych i multimedialnych) zastosować należy standardowy typ plików spełniający następujące normy:

  • maksymalne rozmiary obrazu: 2835 x 2010 pikseli;
  • rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi;
  • tryb koloru: RGB, skala szarości, czarno-biały lub CMYK

  Obrazy są automatycznie korygowane do rozmiaru 250 x 250 pikseli. Przesłany obraz będzie wyświetlony w formie ujętej później w zaświadczeniu o zgłoszeniu.

  Przed wyświetleniem specjalne oprogramowanie do konwersji przekształci obrazy CMYK w obrazy RGB. W przypadku niektórych obrazów CMYK konwertowanych do formatu RGB niektóre kolory mogą wyglądać inaczej niż na oryginalnym obrazie. Dlatego zaleca się zmianę trybu koloru przed przesłaniem obrazu, tak aby zachować jego oryginalne kolory.

  PDF

  Format ten może być użyty wyłącznie do informacji dodatkowych, ale nie może stanowić przedstawienia zgłaszanego(-ych) znaku(-ów).

  Obsługiwane są jedynie standardowe statyczne pliki PDF, nie akceptuje się aktywnych formularzy PDF. Nie należy dodawać obiektów (takich jak prostokąty, strzałki, podświetlony tekst itp.), których nie ma w oryginalnym pliku PDF.

  MP3

  Pliki takie są dostępne jedynie przy zgłaszaniu znaków dźwiękowych (razem z JPEG) i powinny spełniać następujące wymogi:

  • częstotliwość próbkowania: 8 kHz w przypadku samego głosu, 11,025 kHz dla efektów dźwiękowych, 22,05 kHz lub 44,1 kHz dla muzyki;
  • kanały: 1=mono; 2=stereo.

  OBJ, STL i X3D.

  Formaty te można stosować przy zgłaszaniu znaku przestrzennego.

  Plików w formacie X3D nie można przesyłać przy użyciu przeglądarki Internet Explorer 11.

  MP4

  Pliki w tym formacie można stosować jedynie do przedstawiania znaków ruchomych, multimedialnych i holograficznych i powinny one spełniać one następujące wymogi:

  • klatki na sekundę 24 (23.98) do 30 (29.97) fps;
  • przepływność w zakresie 1 200–8 000 Kbps;
  • typy mediów: wideo/MP4, audio/MP4, aplikacja/MP4.
 • Elektroniczne zgłoszenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

  Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

  • maksymalna wielkość załącznika: 2 MB (20 MB dla OBJ, STL i X3D);
  • maksymalny łączny rozmiar załączników na wzór: 20 MB;
  • ograniczenie długości nazwy załączników: 25 znaków.

  Akceptowane typy plików:

  JPEG

  Na potrzeby przedstawienia zgłaszanych wzorów zastosować należy standardowy typ plików spełniający następujące normy:

  • maksymalne rozmiary obrazu: 5000 x 5000 pikseli;
  • rozdzielczość w druku: min. 72, maks. 300 dpi;
  • tryby kolorów: CMYK (który będzie konwertowany do RGB), skala szarości, czarno-biały lub RGB;
  • progresywne obrazy JPEG zostaną przekształcone na obraz podstawowy (baseline);
  • przesyłanie dynamicznych rzutów 3D ORAZ innych rzutów statycznych poglądów jest ograniczone.

  PDF

  Pliku w tym formacie można użyć wyłącznie do informacji dodatkowych, ale nie może stanowić przedstawienia zgłaszanego(-ych) wzoru(-ów).

  Obsługiwane są jedynie standardowe statyczne pliki PDF, nie akceptuje się aktywnych formularzy PDF. Nie należy dodawać obiektów (takich jak prostokąty, strzałki, podświetlony tekst itp.), których nie ma w oryginalnym pliku PDF.

  OBJ, STL i X3D.

  Powyższe formaty mogą być stosowane do przesłania jednego dynamicznego rzutu 3D na potrzeby dodatkowych informacji oraz jako źródło obrazów statycznych przy zgłaszaniu wzorów.

  Plików w formacie X3D nie można przesyłać przy użyciu przeglądarki Internet Explorer 11.

 • Elektroniczne zgłoszenie sprzeciwu i wykreślenia

  Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

  • maksymalna wielkość jednego załącznika: 5 MB;
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 20 MB;
  • ograniczenie długości nazwy w przypadku plików załączników: 150 znaków.

  Akceptowane typy plików:

  JPEG

  Należy zastosować standardowy typ plików spełniający następujące normy:

  • maksymalne rozmiary obrazu: 2008 x 2835 pikseli;
  • rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi;
  • tylko RGB 8b (nie CMYK);
  • progresywne pliki JPEG nie są obsługiwane.

  PDF

  Obsługiwane są jedynie standardowe statyczne pliki PDF, nie akceptuje się aktywnych formularzy PDF. Nie należy dodawać obiektów (takich jak prostokąty, strzałki, podświetlony tekst itp.), których nie ma w oryginalnym pliku PDF.

  MP3

  Pliki w tym formacie można stosować jedynie do przedstawiania wcześniejszych znaków dźwiękowych i powinny one spełniać następujące wymogi:

  • częstotliwość próbkowania: 8 kHz w przypadku samego głosu, 11,025 kHz dla efektów dźwiękowych, 22,05 kHz lub 44,1 kHz dla muzyki;
  • głębia bitowa: 8 lub 16 bitów;
  • kanały: 1=mono; 2=stereo.

   

 • Elektroniczne zgłoszenie innych czynności (wniosek o zapis, przedłużenie, konwersję, wgląd do akt, dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w oparciu o zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej lub odwołanie)

  Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

  • maksymalna wielkość jednego załącznika: 2 MB (20 MB w przypadku elektronicznego odwołania);
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 20 MB.

  Akceptowane typy plików:

  JPEG

  Należy zastosować standardowy typ plików spełniający następujące normy:

  • rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi;
  • tylko RGB 8b (nie CMYK);
  • progresywne pliki JPEG nie są obsługiwane.

  PDF

  Obsługiwane są jedynie standardowe statyczne pliki PDF, nie akceptuje się aktywnych formularzy PDF. Nie należy dodawać obiektów (takich jak prostokąty, strzałki, podświetlony tekst itp.), których nie ma w oryginalnym pliku PDF.

  MP3

  Pliki w tym formacie można stosować jedynie do przedstawiania znaków dźwiękowych i powinny one spełniać następujące wymogi:

  • częstotliwość próbkowania: 8 kHz w przypadku samego głosu, 11,025 kHz dla efektów dźwiękowych, 22,05 kHz lub 44,1 kHz dla muzyki;
  • głębia bitowa: 8 lub 16 bitów;
  • kanały: 1=mono; 2=stereo.

   

 • Inne elektroniczne powiadomienia i czynności

  Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

  • maksymalna wielkość jednego załącznika: 20 MB;
  • maksymalny łączny rozmiar załączników: 1 GB (100 MB w przypadku powiadomień dotyczących sprzeciwu, wykreślenia i odwołania);
  • ograniczenie długości nazwy w przypadku plików załączników: 20 znaków.

  Jeżeli całkowity rozmiar powiadomienia z załącznikami przekracza 20 MB, Urząd nadal otrzyma załączniki, ale powiadomienie zostanie wyświetlone jedynie w trybie podglądu i ostatecznego potwierdzenia odbioru.

  Akceptowane typy plików:

  JPEG

  Należy zastosować standardowy typ plików spełniający następujące normy:

  • rozdzielczość w druku: min. 96, maks. 300 dpi;
  • tylko RGB 8b (nie CMYK);
  • progresywne pliki JPEG nie są obsługiwane.

  PDF

  Obsługiwane są jedynie standardowe statyczne pliki PDF, nie akceptuje się aktywnych formularzy PDF. Nie należy dodawać obiektów (takich jak prostokąty, strzałki, podświetlony tekst itp.), których nie ma w oryginalnym pliku PDF.

  MP3

  Pliki w tym formacie można stosować jedynie do przedstawiania znaków dźwiękowych i powinny one spełniać następujące wymogi:

  • częstotliwość próbkowania: 8 kHz w przypadku samego głosu, 11,025 kHz dla efektów dźwiękowych, 22,05 kHz lub 44,1 kHz dla muzyki;
  • głębia bitowa: 8 lub 16 bitów;
  • kanały: 1=mono; 2=stereo.

   

Ostatnia aktualizacja strony 20-02-2019
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji