Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

W jaki sposób można dodać więcej niż 10 wzorów do zgłoszenia?

W przypadku ubiegania się o zarejestrowany wzór wspólnotowy należy wiedzieć, że można dodać więcej niż 10 wzorów przy użyciu tych samych podstawowych danych w pojedynczym zgłoszeniu.

Wzory z tymi samymi podstawowymi danymi należącymi do tego samego rodzaju produktów znajdują się w tej samej klasie klasyfikacji lokarneńskiej – międzynarodowego dokumentu referencyjnego do klasyfikacji wzorów przemysłowych.

Zgłoszeń zawierających wiele wzorów można dokonywać w dziale „Informacje o wzorze / wzorach", klikając przycisk „Nowy".

Dział informacji o wzorze / wzorach

Pojawi się spis treści, z którego będzie można wybrać więcej niż jeden wzór. Kliknij przycisk „Tak", a następnie wprowadź liczbę wzorów od 1 do 10. Z przyczyn bezpieczeństwa i wydajności system nie pozwoli na jednorazowe dodanie więcej niż 10 wzorów. W celu dodania kolejnych 10 wzorów należy powtórzyć kroki wyjaśnione poniżej.

Następnie należy wybrać rodzaj produktów, do których przynależą zgłaszane wzory zgodnie z klasyfikacją lokarneńską. Należy pamiętać, że wszystkie wzory, w stosunku do których zgłaszana jest ochrona, muszą należeć do tej samej klasy lokarneńskiej.

Teraz można przesłać rzuty swoich wzorów, maksymalnie do siedmiu rzutów na wzór oraz trzy dodatkowe niechronione rzuty. Kliknij przeszukiwanie, wybierz odpowiedni plik i naciśnij „prześlij". Można również przeciągnąć i upuścić dynamiczne rzuty 3D w każdym z następujących formatów: OBJ, STL lub X3D. Informacje na temat akceptowanych typów plików i dopuszczalnych maksymalnych rozmiarów znajdują się na naszej stronie z załącznikami.

Rzut wzoru

Po przesłaniu 10 wzorów kliknij przycisk zapisz oraz ponownie kliknij przycisk „Nowy".

W przypadku kliknięcia „Zapisz", system pokaże listę wszystkich wzorów i przesłanych odpowiadających im rzutów. Aby dowiedzieć się więcej, w powyższej tabeli można otworzyć poszczególne wpisy, a także je edytować lub usuwać.

Dział informacji o wzorze / wzorach

Więcej często zadawanych pytań dotyczących innych aspektów korzystania ze stron internetowych można znaleźć w naszym Centrum pomocy.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.