Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Jak tworzyć i edytować terminy w swoim wykazie oraz jak zarządzać nimi

Ta sekcja została opracowana w taki sposób, aby można było w łatwy sposób zarządzać terminami w swojej liście i je edytować.

Po lewej stronie ekranu znajdują się zakładki Działania i Dodaj terminy, które możesz wykorzystać do utworzenia swojej listy terminów i uzyskania dostępu do trybu Fast Track.

 • Działania

  Nowe
  Kliknij na „Nowe” w celu utworzenia nowego wykazu terminów. Na pierwszym etapie należy wybrać do swojego wykazu preferowany język, który może być jednym z 23 języków UE, i nadać wykazowi nazwę.

  Pobierz
  Kliknij „Pobierz” w celu pobrania swojego wykazu do zewnętrznego dokumentu w twoim komputerze. Z wyskakującego okienka wybierz preferowany format (.txt lub .csv) aby pobrać dokument, a także miejsce, w którym chcesz przeglądać wykaz na swoim komputerze.

  Zapisz
  Kliknij „Zapisz”, aby zapisać wybrane wykazy towarów i usług w swoim User Administrator Area. Uwaga: co 10 minut uruchamia się funkcja autozapisu.

  Dlaczego trzeba być zalogowanym?
  Ponieważ wykaz jest zapisywany wyłącznie w User Area, należy być zalogowanym, aby zachować lub powielić wykaz.

  System powiadomi cię o braku tej funkcji dla niezalogowanych użytkowników w formie wyskakującego komunikatu o treści: „Funkcja ta jest wyłącznie dostępna dla zarejestrowanych użytkowników”. Zaloguj się, żeby kontynuować.

  Ponadto system informuje również o utracie danych: „Uwaga: stracisz wszystkie informacje z poprzedniego wykazu. W celu zabezpieczenia wyników swojej pracy radzimy pobrać obecny wykaz, a następnie ponownie importować go do wyników twojej pracy”.

  Powiel
  Aby utworzyć kopię swojego wykazu, wybierz „Powiel”. W wyskakującym okienku wpisz nową nazwę w polu Nazwa nowego wykazu. Uwaga: aby utworzyć powieloną wersją, musisz najpierw zachować wykaz.

  Przetłumacz
  Możesz przetłumaczyć swój wykaz na jeden z 23 języków UE. Najpierw musisz określić język, z którego chcesz skorzystać, używając listy rozwijanej; następnie określić, gdzie chcesz zachować tłumaczenie na komputerze

  Eksportowanie do zgłoszenia elektronicznego
  Wybierz tę opcję, jeśli chcesz eksportować wykaz towarów i usług do zgłoszenia online. System pokaże dostępne dodatkowe opcje. Po wybraniu preferowanej opcji nowe zgłoszenie online wyszuka twój wykaz.

  Importuj plik z wykazem towarów i usług
  Załadowany plik musi być w tym samym języku co wykaz. Akceptowane formaty plików to TXT, CSV i XLS.

 • Dodaj terminy

  Ręcznie
  Zakładka ta pozwala ręcznie dodać konkretny termin do twojego wykazu. Można tego dokonać, wybierając klasę i rodzaj towaru, oddzielając je średnikami (;) albo dodać własny wykaz towarów i usług, wybierając klasę i wklejając wykaz do pola tekstowego.

  Po dodaniu terminów do wykazu lub dodaniu całego wykazu kliknij „OK” w celu rozpoczęcia walidacji.

  Wyszukaj
  Pozwala to na wpisanie terminów w polu wyszukiwania, nawigację po wszystkich istniejących towarach i usługach w ZBD oraz wybranie preferowanych opcji.

  Importuj
  Jeżeli utworzyłeś już wykaz towarów i usług i chcesz go importować, to najpierw należy wybrać plik ze swojego komputera, a następnie kliknąć OK => Włącz walidację => Wyświetl wykaz (zatwierdzony).

  Podczas przesyłania pliku do aplikacji Kreator należy wziąć pod uwagę dwa ważne elementy:

  1. Plik do przesłania powinien być w tym samym języku, co język pierwotnie wybrany do utworzenia wykazu.
  2. Akceptowalne formaty dla twojego wykazu to txt. or csv. Jeżeli dokonasz innego wyboru, to otrzymasz serię komunikatów o błędzie, informujących, że pliki nie spełniają wymagającego formatu (patrz wyżej).

  Kreator klas 35 & 37
  Istnieje możliwość automatycznego wygenerowania własnej klasy 35 i 37 w prosty sposób w oparciu o uprzednio wybrane terminy.

  Jeżeli istnieje potrzeba połączenia twojego terminu z jedną z tych usług – sprzedaż detaliczna, konserwacja i naprawa, instalacja lub sprzedaż hurtowa, narzędzie to pomoże ci automatycznie wygenerować nowe terminy, które są kompatybilne z klasami 35 i 37.

  1. Po pierwsze wybierz nową klasę, którą chcesz automatycznie wygenerować, a następnie wybierz usługę.
  2. Wybierz klasę, od której chcesz rozpocząć automatyczną generację lub przeglądaj ZBD.
   System wyśle powiadomienie o tym, czy klasy są kompatybilne z klasami 35 i 37.
  3. Kliknij OK, żeby przejrzeć utworzony przez siebie wykaz.
 • Cechy charakterystyczne aplikacji Kreator

  Edytuj termin
  Jeżeli natkniesz się na termin, pojawi się ikona „Edytuj” – możesz dokonać tego ręcznie.

  Przesuń termin
  Istnieje możliwość zmiany kolejności terminów w twoim wykazie, klikając na pustą część terminu i przesuwając ją do preferowanego miejsca.

  Obejrzyj ścieżkę terminu w ZBD
  Wykorzystaj tę funkcję, aby obejrzeć swoją ścieżkę towarów i usług za pomocą taksonomii w ZBD.

  Porównaj z innymi bazami danych
  Skorzystaj z tej funkcji, aby sprawdzić, czy twój termin jest już w innym dostępnym wykazie lub bazie danych. Uwaga: wyniki tego porównania służą wyłącznie do celów informacyjnych, a ponieważ nie są przez nas prowadzone, nie możemy zagwarantować dokładności innych źródeł.

  Automatyczne wykrywanie nagłówków klas
  Przy tworzeniu wykazu system może automatycznie wykryć, czy stosujesz nagłówki klas i zaoferuje ci pasujące terminy bez utraty zakresu zastosowania. Możesz wybrać, czy zaakceptować, czy też odrzucić te zmiany.


  Filtruj widoki
  Opcja ta pomaga w utworzeniu wykazu poprzez filtrowanie terminów w zależności od walidacji (zielony, pomarańczowy, czarny i czerwony).

 • Poprawne znaki
  Nazwa Znak Przykład
  Litery a -z A-Z Części i wyposażenie pojazdów
  Liczby 0 - 9 Odtwarzacze MP3
  Kreska - (kod ascii 045) Napoje bezalkoholowe
  Nawiasy ostre < > Pistolety airsoft> 0,5 dżula
  Ukośnik / Odtwarzacze/nagrywarki wideo
  Gwiazdka * Odzież*
  Nawiasy okrągłe ( ) Podręczniki szkoleniowe (instrukcje)
  Nawiasy klamrowe { } Korby{części maszyn}
  Nawiasy kwadratowe [ ] Emalie [lakiery]
  Dwukropek : (kod ascii 058) Usługi związane z: obwodami elektrycznymi i elektronicznymi, częściami
  Przecinek , Mąka kukurydziana, maltoza
  Apostrof ' (kod ascii 039) Painters' brushes
  Średnik (nieakceptowany w języku greckim) ; (kod ascii 059) Reaktory jądrowe; Preparaty formierskie
  Kropka na środku (akceptowana wyłącznie w języku greckim) · (kod ascii 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.