Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Formularze zgłoszenia międzynarodowego

Od dnia 1 października 2004 r. można składać zgłoszenia międzynarodowe lub późniejsze wskazania na podstawie znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) lub zgłoszenia ZTUE.

 

Formularz zgłoszenia międzynarodowego

Stosowanie urzędowego formularza (art. 183 i 184 RZTUE, art. 65 RDZTUE i art. 28 RWZTUE), udostępnionego przez Urząd lub Biuro Międzynarodowe, jest obowiązkowe. Zgłoszenie międzynarodowe można składać w trybie online:

Złóż zgłoszenie międzynarodowe online

W celu złożenia zgłoszenia międzynarodowego należy wnieść opłatę za przekazanie w wysokości 300 EUR na rzecz EUIPO. Wszystkie pozostałe opłaty związane ze zgłoszeniami międzynarodowymi muszą być wpłacane bezpośrednio do WIPO. Wszelkie płatności z tytułu zgłoszenia międzynarodowego przesyłane do EUIPO zostaną zwrócone zgłaszającym. Dodatkowe informacje na temat płatności znajdują się w sekcji dotyczącej opłat WIPO.

Dodatkowe informacje na temat składania zgłoszeń międzynarodowych, w których EUIPO jest urzędem pochodzenia, znajdują się w części M wytycznych poświęconej znakom międzynarodowym

 

 

Formularz późniejszego wskazania

Obowiązkowe jest stosowanie formularza urzędowego w postaci:

  • właściwego formularza WIPO (MM4) w przypadku języka angielskiego, francuskiego lub hiszpańskiego.
     
  • W przypadku pozostałych języków (z wyjątkiem irlandzkiego) należy korzystać z formularza EUIPO (EM4). Jest on identyczny pod względem treści, jak formularz WIPO (MM4), różni się od niego nieznacznie wyglądem.

Arkusz obliczania opłat (PDF, Word) uznaje się za zasadniczy element późniejszego wskazania. Jeżeli nie zostanie wypełniony w prawidłowym języku (tj. języku, w którym zgłoszenie międzynarodowe ma być przekazane do WIPO) i załączony do EM4, WIPO uzna zgłoszenie za nieprawidłowe.

 

Formularze zgłoszenia międzynarodowego i późniejszego wskazania w przypadku wskazania UE (EUIPO jako wskazany urząd)

Od dnia 1 października 2004 r. można wskazywać Unię Europejską przy użyciu formularzy WIPO

  • MM2 (wniosek o rejestrację międzynarodową („IR”) regulowany wyłącznie protokołem madryckim).

  • MM4 (wskazanie w następstwie rejestracji międzynarodowej).

Powyższe formularze zostały zmienione przez WIPO, aby w szczególności umożliwić wskazanie drugiego języka, innego niż pierwszy język, spośród czterech pozostałych języków EUIPO w przypadku wskazania UE.

Jeżeli chodzi o zastrzeżenie starszeństwa w zgłoszeniu międzynarodowym, stworzono odrębny formularz, który ma stanowić załącznik, na potrzeby zgłoszenia międzynarodowego ze wskazaniem Unii Europejskiej lub na potrzeby późniejszego wskazania Unii Europejskiej.

  • MM17 (Zastrzeżenie starszeństwa – Unia Europejska).

 

Wniosek o konwersję rejestracji międzynarodowej („IR”) ze wskazaniem UE

W przypadku wszystkich rodzajów konwersji wypełniony formularz (uwagi) należy wysłać bezpośrednio do EUIPO w Alicante.

Jako że konwersja powrotna (typu „opt back”) jest traktowana przez WIPO jako późniejsze wskazanie, przy tym rodzaju konwersji wszystkie opłaty związane z późniejszym(i) wskazaniem(-iami) muszą być wpłacane bezpośrednio do WIPO.

W związku z tym należy dołączyć arkusz obliczania opłat WIPO (PDF, Word) w języku rejestracji międzynarodowej.

 

Wniosek o podział rejestracji międzynarodowej („IR”) ze wskazaniem UE

Od 1 lutego 2019 r. można wnosić o podział wskazania UE w rejestracji międzynarodowej.
Należy obowiązkowo zastosować oficjalny formularz WIPO MM22 (wraz z odpowiednim arkuszem obliczania opłat) dostępny w języku angielskimfrancuskimhiszpańskim.

Formularz należy złożyć w EUIPO w języku IR. Ponieważ w formularzu WIPO nie przewidziano wskazania towarów i usług, które mają pozostać w rejestracji pierwotnej, wymagane jest załączenie dodatkowej strony do formularza z tym wskazaniem, zgodnie z art. 8 i 11 RWZTUE.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.