Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zarządzaj

Znaki towarowe Unii Europejskiej (ZTUE) można sprzedawać, licencjonować, modyfikować oraz przedłużać czas ich ochrony. Zmiany dotyczące zarejestrowanych znaków towarowych są publikowane w Biuletynie Znaków Towarowych Unii Europejskiej.

 

Jak dbać o ochronę znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego UE obowiązuje przez 10 lat, ale może być przedłużana bez ograniczeń. Co 10 lat należy zadać sobie pytanie – czy chcę przedłużyć ochronę swojego znaku towarowego? Odpowiedź zależy od przyjętej strategii dotyczącej marki.

Czy chcesz przedłużyć ochronę swojego znaku?

Przedłuż 

Masz trzy możliwości:

 1. Przedłużenie: przedłużenie znaku towarowego drogą elektroniczną kosztuje 850 EUR za jedną klasę, 50 EUR za drugą klasę oraz 150 EUR za trzecią i kolejne. Jeśli chcesz przedłużyć okres ochrony w całej UE, zrób to drogą elektroniczną.


 2. Konwersja: aby zachować znak towarowy jedynie w niektórych państwach członkowskich, dokonaj konwersji znaku towarowego UE na krajowe znaki towarowe. Pomost własności intelektualnej


 3. Zaniechanie: jeśli zdecydujesz się nie przedłużać ochrony znaku towarowego w UE, prawa związane z tym znakiem wygasną.

 

Kiedy przedłużyć rejestrację?

Odpowiedzialność za przedłużenie rejestracji przed upływem terminu wygaśnięcia spoczywa na tobie. Mimo to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) będzie na ogół informował właściciela lub jego pełnomocnika na sześć miesięcy przed terminem wygaśnięcia, że ochrona danego znaku towarowego podlega przedłużeniu. Inne osoby posiadające prawa do twojego znaku towarowego UE (np. licencjobiorcy) również zostaną poinformowane przez Urząd.

Przedłużenie należy przeprowadzić i opłatę za przedłużenie uiścić w ciągu sześciu miesięcy przed datą upływu ważności znaku. Formularz można przedłożyć do momentu upływu ważności rejestracji.

Istnieje możliwość przedłużenia rejestracji znaku towarowego w ciągu sześciu miesięcy po dacie jego wygaśnięcia, lecz w takiej sytuacji należy uiścić dopłatę w wysokości 25% kwoty podstawowej.

Każdy okres określony w pierwszym wykazie rozpoczyna się i kończy etapem podanym w następnym wykazie.

 • Okres rejestracji
 • Przedłużenie znaku towarowego drogą elektroniczną
  Opłata podstawowa
 • Przedłużenie drogą
  elektroniczną po upływie terminu

  Opłata dodatkowa
  (dopłata w wysokości 25%)
 • 10.06.2007 r.

  Data dokonania zgłoszenia
 • 11.12.2016 r.

  Początek okresu przedłużenia
 • 10.06.2017 r.

  Ostatni dzień, w którym można przedłużyć ochronę po wniesieniu standardowej opłaty
 • 10.12.2017

  Ostatni dzień, w którym można przedłużyć ochronę

Jak dokonać przedłużenia?

EUIPO zaleca przedłużenie drogą elektroniczną
jako najszybszy, najtańszy i najłatwiejszy sposób przedłużania. Istnieje formularz w wersji papierowej, który można przesłać pocztą lub usługą kurierską. Opłata za przedłużenie w formie papierowej wynosi 1000 EUR, natomiast drogą elektroniczną 850 EUR. Należy pamiętać, że w ramach przedłużenia ochrony znaku towarowego nie można go modyfikować. Można ograniczyć wykaz towarów i usług zgłoszonych 10 lat wcześniej, ale nie wolno dodawać nowych towarów i usług.

Poinformuj nas, jeśli twoje dane uległy zmianie

np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres lub dane kontaktowe.

Zmień swoje dane osobowe

User Area 

Dlaczego?

Jeśli nie wyznaczono pełnomocnika, będziemy kontaktować się bezpośrednio z tobą. Dlatego istotne jest, abyś informował nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych. Nawet jeśli został wyznaczony pełnomocnik, należy dbać o aktualność swoich danych dotyczących działalności. Urząd lub podmiot zewnętrzny mogą potrzebować się z tobą skontaktować.

 

Kiedy?

Nie obowiązują żadne terminy. Im szybciej poinformujesz nas o zmianach, tym lepiej.

 

Jak?

Jeśli masz pełnomocnika, poinformuj go, a on zajmie się resztą. Możesz to również z łatwością zrobić samodzielnie, drogą elektroniczną, w User Area. Aby wprowadzić odpowiednie zmiany w danych osobowych, wystarczy przejść do User Area i skorzystać z menu opcji.

Zmiany danych osobowych nie mogą skutkować zmianą tożsamości/danych identyfikacyjnych zgłaszającego/właściciela. Zmianę tożsamości/danych identyfikacyjnych zgłaszającego uznaje się za przeniesienie własności.

Osoby prawne mogą podać tylko jeden adres siedziby. W razie wątpliwości EUIPO może zażądać przedstawienia dowodu potwierdzającego formę prawną lub adres.

Podając numer identyfikacyjny, nie musisz wymieniać wszystkich posiadanych praw. Zmiana będzie automatycznie zastosowana do wszystkich twoich praw.

Czy mogę sprzedać bądź wydzierżawić swój znak towarowy UE?

Twój znak towarowy jest składnikiem aktywów. Oznacza to, że prawo własności do niego może być licencjonowane lub sprzedawane. Główna różnica między tymi dwiema opcjami polega na tym, że sprzedaż wiąże się ze stałym przeniesieniem własności znaku towarowego UE na inny podmiot, natomiast licencjonując ZTUE, zachowujesz prawa własności do tego znaku. To jak sprzedaż lub wynajem domu. Skoro tylko podpiszesz umowę, powinieneś poinformować nas o jej szczegółach.

Zgłoś wpis w rejestrze drogą elektroniczną – to proste i nie zajmuje wiele czasu

Dokonaj zgłoszenia 

Licencjonowanie i przeniesienie własności — szczegóły
Decyzja o licencjonowaniu lub przeniesieniu swojego ZTUE zależy wyłącznie od ciebie. Nasze zadanie polega wyłącznie na poprawnym odnotowaniu umowy w rejestrze. Oto kilka kwestii, które należy uwzględnić:

Wpisać licencję do rejestru czy dokonać przeniesienia?

 
  Przeniesienie Licencja
Opłata Nie pobieramy opłaty administracyjnej. Opłata administracyjna – 200 EUR za znak towarowy
Maksymalna opłata 1 000 EUR (pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana stron w licencjach).
Zasięg geograficzny Prawo zostanie przeniesione w odniesieniu do całej UE. Istnieje możliwość licencjonowania praw w odniesieniu do poszczególnych państw w UE.
Czas Prawo zostanie przeniesione bez ograniczeń czasowych. Licencja może zostać przyznana na określony czas.
Towary i usługi Możesz przenieść tylko część wykazu towarów i usług. Możesz licencjonować tylko część wykazu towarów i usług.
 

Kiedy?

Skoro tylko podpiszesz umowę z drugą stroną, poinformuj nas o tym.

 

Jak?

Wystarczy, że złożysz wniosek o wpis przeniesienia praw lub licencji do rejestru: czynność ta jest zwana wpisem do rejestru. Możesz dokonać wpisu w rejestrze łatwo i szybko drogą elektroniczną, pocztą lub usługą kurierską.

Jeśli wyznaczono jednego zawodowego pełnomocnika dla obu stron (i jest on pełnomocnikiem obecnego właściciela), może się on podpisać pod wnioskiem w twoim imieniu. Wówczas nie będziesz musiał przesyłać kopii dokumentu przeniesienia praw lub licencji.

Dlaczego warto rozważyć zmianę zakresu ochrony po rejestracji znaku?

W niektórych przypadkach warto zmienić zakres ochrony znaku towarowego UE ze względu na zmianę strategii lub wskutek działania czynników zewnętrznych, np. gdy konkurent grozi zakwestionowaniem twojego prawa, jeśli nie zawęzisz zakresu swojego znaku towarowego. Pamiętaj, że można jedynie zawęzić zakres wykazu towarów i usług. Nie ma możliwości jego poszerzenia. Zawężenie zakresu ochrony ZTUE po jego zarejestrowaniu jest określane częściowym zrzeczeniem się.

Złóż wniosek o całkowite lub częściowe zrzeczenie się praw

Dokonaj zgłoszenia 

 

Kiedy warto zmienić zakres ochrony zarejestrowanego znaku?

Natychmiast. Wystarczy nas poinformować. Należy jednak pamiętać, że przywrócenie pierwotnego wykazu nie będzie później możliwe.

 

Jak zmienić zakres ochrony zarejestrowanego znaku?

Najłatwiejszym sposobem jest użycie elektronicznego formularza częściowego zrzeczenia się praw. Wniosek może być podpisany przez ciebie lub twojego pełnomocnika i powinien być jasno i jednoznacznie sformułowany. Należy zwrócić uwagę, że nie wydajemy nowego certyfikatu rejestracji po ograniczeniu zakresu ochrony. Nowy certyfikat wydaje się jedynie w przypadku, gdy EUIPO musi dokonać poprawek z własnej inicjatywy. Aby otrzymać nowy dokument – poświadczony lub niepoświadczony – możesz wnieść o jego wydanie za pośrednictwem internetowego formularza wglądu do akt.

Jak jeszcze możesz dysponować swoim prawem?

Można wykonać również inne, mniej powszechne czynności dotyczące posiadanego prawa. W niniejszej sekcji omówiono jedynie podstawowe informacje – więcej informacji znajdziesz w User Area.

Złóż inne wnioski drogą elektroniczną

Dokonaj zgłoszenia 

 • Konwersja: Jest to pomost między znakami towarowymi UE a krajowymi znakami towarowymi. Jeśli zgłoszenie zostało odrzucone lub doszło do wygaśnięcia ZTUE, ponieważ go nie przedłużono bądź ponieważ został odrzucony lub unieważniony, można dokonać jego konwersji w jedno lub więcej zgłoszeń krajowych. Krajowe znaki towarowe po konwersji zachowują datę zgłoszenia znaku towarowego UE.Pomost własności intelektualnej

   


 • Podział: Ta czynność umożliwia rozdzielenie ZTUE na dwa lub większą liczbę znaków.

   


 • Prawa rzeczowe: Można używać swojego znaku towarowego jako zabezpieczenia.


 • Zasada starszeństwa: Umożliwia zadeklarowanie prawa starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego (lub wcześniejszej rejestracji międzynarodowej ważnej w danym państwie członkowskim). W takim przypadku zgłoszenie ZTUE stanowi konsolidację wcześniejszych rejestracji krajowych. Jeśli twoje zastrzeżenie starszeństwa z przynajmniej jednego zarejestrowanego wcześniej znaku krajowego zostanie zaakceptowane, możesz zaniechać przedłużenia wcześniejszych rejestracji krajowych. Jeśli zrezygnujesz ze swojego zarejestrowanego wcześniej krajowego znaku towarowego lub pozwolisz na jego wygaśnięcie, znajdziesz się w sytuacji, jak gdyby wcześniejszy znak towarowy wciąż był zarejestrowany. Zastrzeżenie starszeństwa można złożyć w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia ZTUE lub po jego rejestracji.

   

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji