Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Klasyfikacja nicejska (znaki towarowe)

Klasyfikacja nicejska to system klasyfikacji towarów i usług dla zgłoszeń znaków towarowych Unii Europejskiej (UE). Składa się ona z 45 klas.

Klasyfikacja nicejska przypisuje towary do klas nr 1–34, a usługi do klas nr 35–45. Każda klasa ma nagłówek, który zawiera ogólne informacje o rodzaju towarów lub usług objętych daną klasą. Na przykład nagłówek klasy nr 25 to: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy", a nagłówek klasy nr 15 to „Instrumenty muzyczne".

Każda klasa zawiera zestaw terminów w ramach tej klasy w celu lepszego zdefiniowania towarów lub usług chronionych zgłoszeniem znaku towarowego UE. Zaleca się, by przy określaniu towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego UE zgłaszający korzystali z terminów z klasyfikacji nicejskiej w celu uniknięcia opóźnień w procedurze rejestracji spowodowanych koniecznością tłumaczenia zgłoszonych terminów. Korzystanie z zestandaryzowanych terminów poprawi również możliwości przeszukiwania baz danych ze znakami towarowymi UE i w efekcie zapewni większą przejrzystość.

Klasyfikację nicejską można przeszukiwać przy użyciu TMclass, interaktywnego narzędzia wyszukiwania dostępnego we wszystkich językach urzędowych UE oraz w językach: chińskim, japońskim, koreańskim, rosyjskim i tureckim.

Zwracamy uwagę, że pierwotną listę towarów i usług zawartych w zgłoszeniu znaku towarowego UE można ograniczyć, natomiast nie można jej rozszerzać. Innymi słowy, do pierwotnie wniesionego zgłoszenia nie można dodawać żadnych towarów, usług ani klas.

W momencie dokonywania zgłoszenia można wskazać dowolną liczbę klas, ale opłata za zgłoszenie (850 EUR) pokrywa tylko jedną klasę. W przypadku wybrania większej ich liczby za każdą dodatkową klasę doliczona zostanie opłata.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.