Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Formularz wniosku on-line

Ta sekcja wyjaśnia, jak wypełnić formularz on-line wniosku o wgląd, zmianę w rejestrze, przedłużenie, konwersję i zmianę pełnomocnika.

Aby uzyskać dostęp do formularzy, musisz się zalogować.

Jest kilka sposobów na uzyskanie do nich dostępu:

 • za pośrednictwem zakładki „Usługi on-line" w menu po lewej stronie w User Area (obszarze użytkownika),
 • za pośrednictwem ramki „Online Services" na stronie głównej EUIPO.
 • za pośrednictwem eSearch plus.

 • Dostęp do formularzy on-line za pośrednictwem eSearch plus

  Otwórz widok szczegółowy znaku towarowego, wzoru lub rejestracji międzynarodowej, które chcesz obejrzeć, klikając nazwę w nagłówku.

  Przejdź do sekcji „Działania i wiadomości" i wybierz znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE), zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) lub rejestrację międzynarodową (RM), w zależności od tego, czy szukasz znaku towarowego, wzoru czy rejestracji międzynarodowej.

  Skorzystaj z następujących opcji, żeby otworzyć formularze on-line:

  • Wgląd
  • Zmiana w rejestrze
  • Przedłużenie
  • Zmiana pełnomocnika
  • Konwersja
 • Języki i numer rejestracji

  Zgłaszanie znaków towarowych UE lub zarejestrowanych wzorów wspólnotowych
  Jeśli wniosek dotyczy znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) lub zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW), który nadal znajduje się na etapie zgłaszania (tzn. nie został jeszcze zarejestrowany), należy używać pierwszego lub drugiego języka zgłoszenia, który musi być jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

  Zarejestrowane znaki towarowe UE lub zarejestrowane wzory wspólnotowe
  Jeśli wniosek dotyczy znaku towarowego UE lub wzoru wspólnotowego, który jest już zarejestrowany, należy użyć jednego z pięciu języków urzędowych EUIPO (hiszpański, niemiecki, angielski, francuski i włoski).

  Numer zgłoszenia/rejestracji
  Dla każdego wniosku o zmianę w rejestrze należy podać numer(-y) zgłoszenia lub rejestracji stosownych praw własności przemysłowej, importując lub wyszukując je w odpowiedniej sekcji. Jeśli chcesz wnioskować o zmiany w rejestrze, które dotyczą obu rodzajów praw własności przemysłowej (znaku towarowego UE i ZWW), zwróć się o każdy z nich osobno.

 • Wnioskujący

  Numer identyfikacyjny
  Jeśli wnioskującemu przypisano wcześniej numer identyfikacyjny w EUIPO, wystarczy podać ten numer razem z nazwą / imieniem i nazwiskiem właściciela / imieniem i nazwiskiem pełnomocnika.
  W innym przypadku wnioskujący musi podać swoje imię i nazwisko / nazwę, adres i obywatelstwo/siedzibę.

  Numer referencyjny
  To indywidualne oznaczenie, za pomocą którego wnioskujący chce być identyfikowany przez EUIPO w przyszłej korespondencji. Numer referencyjny może składać się maksymalnie z 30 znaków alfanumerycznych, w tym ze znaków alfabetu łacińskiego: a-z, A-Z, 0-9. Nie należy używać spacji.

  We wszelkich pytaniach dotyczących znaku towarowego należy posługiwać się urzędowym numerem referencyjnym nadanym przez EUIPO. Osobisty numer referencyjny będzie wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do wniosku, a nie zamiennie z numerem odpowiadającym znakom towarowym UE lub ZWW, których wniosek dotyczy.

  Rodzaj wnioskującego
  Wnioskujący powinien wskazać, czy jest firmą (osobą prawną) czy osobą fizyczną.

  Adres korespondencyjny
  Adres pocztowy/korespondencyjny należy podać wyłącznie, jeśli jest inny niż adres siedziby.

 • Cesjonariusz lub beneficjent praw

  Jeśli wnioskujący jest cesjonariuszem lub posiadaczem praw i NIE MA siedziby, miejsca zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia działalności ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego w Unii Europejskiej, musi wyznaczyć zawodowego pełnomocnika, który będzie działał w jego imieniu (bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w wytycznych).

 • Towary i usługi

  W przypadku gdy wniosek o zmianę w rejestrze dotyczy niektórych towarów i usług objętych daną rejestracją lub zgłoszeniem, należy podać, które towary i usługi mają być objęte zmianą w rejestrze.

 • Podpis

  Formularz on-line musi być podpisany, ze wskazaniem nazwiska podpisującego (wnioskującego). W przeciwnym wypadku EUIPO nie będzie mógł go rozpatrywać.

  W przypadku gdy pełnomocnik wyznaczony przez pierwotnego właściciela jest wyznaczony na pełnomocnika również przez cesjonariusza lub beneficjenta, pełnomocnik może podpisać wniosek zarówno w imieniu pierwotnego, jak i nowego właściciela.

Ostatnia aktualizacja strony 24-02-2018
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji