Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zarejestrowany wzór wspólnotowy
krok po kroku

Jaką postać może mieć zarejestrowany wzór wspólnotowy

Przykładowe zgłoszenia wzorów

Odkurzacz, przykład zgłoszenia wzoru

Odkurzacz

Numer wzoru: 003305929-0002

Szopa ogrodowa, przykład zgłoszenia wzoru

Szopy ogrodowe

Numer wzoru: 002068585-0003


Przed dokonaniem zgłoszenia należy wziąć pod uwagę trzy rzeczy.


Czy twój wzór kwalifikuje się do rejestracji?

Wzór chroni wygląd produktu i jest z nim nierozerwalnie powiązany. Jeśli produkt nie istnieje, jego wzór nie może być chroniony.

Każde rękodzieło lub element produkowany przemysłowo, w tym opakowanie, symbole graficzne i kroje pisma kwalifikują się jako produkty. Można również chronić części produktów, które można zdemontować i zmontować ponownie.

Same kolory, elementy werbalne i dźwięki to rzeczy, które nie mogą zostać objęte ochroną, ponieważ nie stanowią one wyglądu produktu. Mogą one jednak zostać objęte ochroną jako znak towarowy.

Z tego samego powodu nie kwalifikują się tez żywe organizmy i koncepcje, które ponadto nie mogą zostać objęte ochroną jako znaki towarowe.

Ponadto wzór nie powinien naruszać porządku publicznego i pewnych standardów przyzwoitości. Wzory przedstawiające lub promujące przemoc, dyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną zostaną odrzucone.

Czy twój wzór jest nowy?

Rozporządzenie dotyczące wzorów wspólnotowych wymaga, aby wzór (zarówno ZWW, jak i NMW) był nowy i cechował się indywidualnym charakterem.

Nowość

Wzór można uznać za nowy, jeśli wcześniej nie ujawniono wzoru o identycznym wyglądzie. Jeśli dwa wzory różnią się nieznacznymi szczegółami, będą one uznawane za identyczne.

Charakter indywidualny

Wzór posiada indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera każdy wcześniejszy wzór.

Czy wzór jest poprawnie i dokładnie przedstawiony?

Przedstawienie graficzne służy do odzwierciedlenia wszystkich cech zgłaszanego wzoru. Zgłaszający musi zadbać o to, aby wszystkie cechy jego wzoru były możliwie najdokładniej odwzorowane.

Dlatego ważne jest, aby przedstawienie graficzne zgłaszanego wzoru było jak najdokładniejsze. Jakość przedstawienia jest bardzo ważna dla ochrony twojego wzoru.

W praktyce jakość przedstawienia graficznego musi pozwolić na zachowanie jakości wzoru po powiększeniu lub zmniejszeniu go do rozmiaru 8 na 16 cm, ponieważ w takiej formie zostanie ono wprowadzone do rejestru wzorów wspólnotowych i opublikowane w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

Rzuty

Możesz przedłożyć do dziesięciu różnych rzutów odzwierciedlających zgłaszany wzór: siedem rzutów chronionych i trzy rzuty nieobjęte ochroną. Istnieje możliwość załadowania rzutów zwykłych, pionowych, perspektywicznych, przekrojów poprzecznych czy rysunków rozstrzelonych. Nasza aplikacja on-line poświęcona wzorom pozwala na załadowanie za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz na używanie obrazów statycznych i trójwymiarowych. Upewnij się, że rzuty dotyczą tego samego wzoru i odzwierciadlają widoczną część wzoru.

Jeśli zgłaszasz złożony produkt, tj. taki, który składa się z wielu wymiennych elementów, dzięki którym produkt można rozłożyć na części i zmontować ponownie, przynajmniej jeden z rzutów musi przedstawiać złożony produkt w kompletnym stanie. To samo dotyczy zestawu artykułów, na przykład szachownicy wraz z pionami lub zestawu sztucców.

Kolory

Przedstawienia graficzne wzoru mogą być czarno-białe lub kolorowe. Nie zezwala się jednak na mieszanie wersji kolorystycznych, tj. nie można przedłożyć trzech rzutów w czerni i bieli oraz czterech w kolorze, jeśli wszystkie rzuty dotyczącą tego samego wzoru.

Kontekst

Przedstawienie graficzne wzoru musi być przedstawione na neutralnym tle. Wzór musi być wyraźnie widoczny na tym tle.

Identyfikatory

Aby wyróżnić pewne elementy wzoru, na przykład w celu wykazania, że rościsz prawo do tego konkretnego elementu (lub chcesz wyłączyć ten konkretny element ze zgłoszenia), użyj następujących identyfikatorów:

 • linia przerywana służy do wskazywania elementów, które nie powinny być objęte ochroną;
 • obramowania służą do wyróżniania elementów, które powinny być objęte ochroną;
 • cieniowanie kolorem i rozmycie służą do wyłączenia kilku cech z ochrony;
 • rozdzielenia służą do wskazania, że zgłaszający nie rości praw do konkretnej długości wzoru;

Na rzutach wzorów nie wolno umieszczać tekstów opisowych, słów ani jakichkolwiek innych symboli.

Definicja wzoru przemysłowego

Ochrona wzoru stanowi ważny kapitał dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.

Badania EUIPO pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), posiadające własne wzory, notują o 17% wyższy dochód na pracownika niż MŚP niemające żadnych praw własności intelektualnej.

Wzór został dobrze zdefiniowany w przepisach UE jako:

„postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury i/lub materiałów samego produktu i/lub jego ornamentacji”.

Artykuł 3 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych

 

Przykłady wzorów

Niemal wszystkie wyroby przemysłowe lub rękodzielnicze mogą być objęte prawem ochrony wzoru (z wyjątkiem programów komputerowych)

Szukaj przykładu opakowania produktów

Opakowanie produktów:

ZWW nr 002710731-0001
Szukaj przykładu produktu / zestawu produktów

Produkt / zestaw produktów

ZWW nr 002490193-0001
Szukaj przykładów produktów kompozytowych

Produkty kompozytowe

ZWW nr 000408166-0001
Szukaj przykładu części produktów

Części produktów:

ZWW nr 229752-0001
 
Szukaj przykładu ikonek komputerowych

Ikony komputerowe

ZWW nr 003001494-0002
Szukaj przykładu znaków drukarskich

Znaki drukarskie

ZWW nr 004007441-0016
Szukaj przykładu rysunków i grafik

Znaki graficzne

ZWW nr 004547370-0002
 
Szukaj przykładu projektu strony internetowej

Projekt strony internetowej

ZWW nr 003465632-0001
 

Nieco teorii

Własność intelektualna

Idea leżąca u podstaw własności intelektualnej jest prosta i towarzyszy nam od dawna. Gdziekolwiek się nie udamy, własność intelektualna zawsze będzie nas otaczać.

Nie chodzi tu jednak o myśli czy pomysły jako takie; własność intelektualna określa i chroni ludzkie innowacje i dzieła

 • Znaki towarowe pozwalają klientom zidentyfikować źródło pochodzenia produktów.
 • Wzory odnoszą się do wyglądu produktów.
 • Prawa autorskie dotyczą działalności artystycznej, np. książek, muzyki, obrazów, rzeźb i filmów.
 • Patenty chronią wynalazki techniczne we wszystkich dziedzinach technologii.

Własność intelektualna wynagradza innowatorów za ich wysiłek i pozwala innym korzystać z ich osiągnięć.

 

„Metro” własności intelektualnej: projektanci często przeobrażają pomysły, by stworzyć coś nowego, użytecznego i wyjątkowego. Pobierz tę mapę – ułatwi ona zarejestrowanie posiadanych praw.


Adaptacja koncepcji mapy tras metra, która odzwierciedla ramy czasowe poszczególnych procesów dotyczących własności intelektualnej.

 

Więcej informacji na temat własności intelektualnej

 

Droga do rejestracji

Rejestracja jasno określa, jaki wzór został zastrzeżony oraz kiedy powstał. Prawo do wzoru można przedłużyć na maksymalnie 25 lat i może ono stanowić atut i symbol firmy. Twój wzór jest swoistą sygnaturą własności intelektualnej.

 

Dobry wzór tworzy wartość dodaną. Zarejestrowany wzór wspólnotowy nadaje jej realny wymiar.

 

Formularz zgłoszenia zawiera trzy ważne informacje dotyczące:

 • Właściciel - właścicielem ZWW może być osoba fizyczna lub prawna. Te informacje są dostępne publiczne i należy dbać o ich aktualność, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto jest właścicielem wzoru
 • Jaką postać może mieć zarejestrowany wzór wspólnotowy – wzór musi być wyraźnie odwzorowany
 • Wzór oraz jego produkty – produkty należy opisać w sposób jednoznaczny, najlepiej przy użyciu terminologii stosowanej w międzynarodowej klasyfikacji produktów „Locarno". Jeśli opis produktu nie znajduje się w klasyfikacji Locarno, nasz ekspert zwróci się do ciebie z prośbą o określenie charakteru i celu produktu lub zmianę jego opisu.


Zgłoś wzór wspólnotowy drogą elektroniczną już za 350 EUR

Zarejestruj swój wzór
w szybki i łatwy sposób

Dokonaj zgłoszenia online 

* Zdecydowanie zalecamy zgłoszenie wzoru drogą elektroniczną. Narzędzie elektroniczne daje wiele korzyści. Zgłoszenie faksem nie jest zalecane, ponieważ jakoś przedstawienia wzorów może pogorszyć się albo w trakcie przesyłania, albo w momencie ich otrzymania przez Urząd .
Należy również pamiętać, że okres przetwarzania zgłoszeń przesyłanych faksem jest dłuższy o miesiąc. Wynika to z tego, że przed rozpoczęciem przetwarzania zgłoszenia czekamy do miesiąca (od dnia odbioru faksu) na kopię potwierdzenia. Po upływie tego okresu rozpoczynamy badanie na podstawie przedłożonych dokumentów.

Jeśli zgłosisz wiele wzorów dotyczących tego samego lub podobnego typu produktów w jednym wniosku, możesz skorzystać z niższych opłat.

Zgłoś już teraz

Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) zapewnia uzyskanie wyłącznych praw we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej w drodze jednej rejestracji, dokonywanej online. Rejestracja zachowuje ważność przez 5 lat i można ją przedłużyć o maksymalnie 25 lat, każdorazowo o 5 lat.

Przed dokonaniem zgłoszenia zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi zgłaszania wzorów i najlepszymi praktykami w celu uniknięcia błędów w zgłoszeniu.

 

Złóż wniosek niezawierający błędów

Nasze zalecenia w celu uniknięcia problemów.

 

Więcej informacji o opłatach.

 

Zgłoś zarejestrowany wzór wspólnotowy, korzystając z formularza w czterech krokach

Możliwość skorzystania z trybu Fast Track przy rejestracji wzoru

Logo zgłoszenia w trybie Fast Track
 
 
 • Utworzenie i przedłożenie zgłoszenia może zająć jedynie 10 minut.
 • Pomożemy ci krok po kroku w wypełnieniu zgłoszenia.
 • Dowiedz się więcej o trybie Fast Track.
 • Płatności dostępne jedynie kartą kredytową lub z rachunku bieżącego. Przelewy bankowe nie są akceptowane.

 

Formularz zaawansowany

Skorzystaj z formularza zaawansowanego, aby zgłosić własne określenie produktu, zastrzec pierwszeństwo w późniejszym terminie, przedłożyć dokumenty pierwszeństwa w późniejszym terminie lub dodać zastrzeżenie pierwszeństwa z wystawienia. Uwaga! Formularz ten nie jest kompatybilny z trybem Fast Track

Proces rejestracji

Właśnie dokonano zgłoszenia wzoru. Jakie kroki należy teraz podjąć? Czy powinno się wykonać jakiekolwiek dodatkowe czynności?

Po odebraniu zgłoszenia przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zostanie ono sprawdzone przez ekspertów Urzędu. Jeżeli wzór został zgłoszony przez internet, procedura rejestracji będzie prosta. Większość zgłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną zostanie zarejestrowanych w ciągu kilku dni.

Kwestie omówione poniżej dotyczą zgłoszeń przekazywanych bezpośrednio EUIPO. Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) przeprowadza większość kontroli służących ustaleniu, czy przekazane WIPO zgłoszenia dotyczące międzynarodowej rejestracji, w których wskazano UE, spełniają stosowne wymogi formalne.


Kryteria badania

Wymogi formalne

Wszystkie zgłoszenia są badane pod kątem zgodności z wymogami formalnymi. W przypadku wykrycia problemu przez eksperta zgłaszający lub jego pełnomocnik (jeżeli został wyznaczony) zostanie poinformowany o tym fakcie i będzie zobowiązany do usunięcia problemu. Zgłaszający ma z reguły dwa miesiące na ustosunkowanie się do uwag eksperta (lub – zgodnie z terminologią stosowaną w Urzędzie – do treści pisma dotyczącego uzupełnienia braków). Jeżeli termin ten okaże się zbyt krótki, zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie. EUIPO z reguły automatycznie przyjmuje pierwszy wniosek o przedłużenie terminu na ustosunkowanie się do uwag. Drugi wniosek o przedłużenie terminu zostanie jednak rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku, gdy będzie należycie uzasadniony.


Poniżej przedstawiono listę przykładowych problemów, które mogą pojawić się na tym etapie:

Rozwiązanie

Zgłoszone przedstawienie wzoru nie nadaje się do odtworzenia, tj. z samego przedstawienia wzoru nie wynika jasno, jaki element ma zostać objęty ochroną. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony (listownie) o czytelne przedstawienie wzoru, który ma zostać objęty ochroną. Datę otrzymania przedstawienia wzoru przez EUIPO uznaje się za datę dokonania zgłoszenia.

Rzuty przedłożone przez zgłaszającego są ze sobą niespójne. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony o:

 • usunięcie niespójnego rzutu (niespójnych rzutów) ze zgłoszenia; lub
 • przekształcenie zgłoszenia w zgłoszenie zbiorowe dotyczące różnych wzorów oraz uiszczenie stosownych opłat.
Zgłaszający jest przedsiębiorstwem nieposiadającym miejsca prowadzenia działalności ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa na obszarze Unii Europejskiej lub osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania poza Unią Europejską, która nie wyznaczyła pełnomocnika. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony o wyznaczenie pełnomocnika.

Wniesione opłaty nie obejmują wszystkich wzorów ujętych w zgłoszeniu. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony o uiszczenie zaległych opłat lub o usunięcie niektórych wzorów ze zgłoszenia.

Zgłaszający nie wskazał produktu lub wskazał produkt w nieprawidłowy sposób. Rozwiązanie Ukryj

Zgłaszający zostanie poproszony o wskazanie produktu lub o określenie charakteru i przeznaczenia produktów, aby umożliwić ich prawidłowe sklasyfikowanie. W tym celu zdecydowanie zaleca się, aby skorzystać z narzędzia klasyfikacji Eurolocarno.


Jeżeli odpowiedź udzielona przez zgłaszającego nie doprowadzi do rozwiązania problemu, ekspert odrzuci zgłoszenie wzoru w całości albo – w przypadku zgłoszenia zbiorowego – w części dotyczącej niektórych wzorów. Ekspert wyda stosowną decyzję w tym zakresie, a zgłaszający będzie mógł wnieść odwołanie od tej decyzji, jeżeli uzna ją za niesłuszną.

Które elementy są przedmiotem badania

Zakres badania merytorycznego przeprowadzanego przez EUIPO ogranicza się do udzielenia odpowiedzi na dwa pytania:

 1. Czy zgłoszony wzór jest wzorem?
  Czy zgłoszony wzór przedstawia wygląd całości lub części produktu? Jeżeli ekspert uzna, że kryterium to nie zostało spełnione, wystosuje stosowne powiadomienie w tym zakresie. Na przykład, ekspert wystosowałby takie powiadomienie, jeżeli zgłaszający zgłosiłby wzór przedstawiający żywą roślinę.
 2. Czy wzór zawiera element sprzeczny z porządkiem publicznym i moralnością publiczną
  Różne państwa mogą definiować pojęcie porządku publicznego i moralności publicznej na różne sposoby. Biorąc jednak pod uwagę ujednolicony charakter ZWW, fakt, że zostanie on uznany za sprzeczny z porządkiem publicznym w dowolnej części Unii Europejskiej, będzie stanowił wystarczającą podstawę do odmowy jego rejestracji.

Jeśli ekspert uzna, że przedłożony wzór narusza którąkolwiek ze wspomnianych dwóch zasad, prześle zgłaszającemu pismo wzywające do uzupełnienia braków; pismo to będzie również zawierało informacje o możliwości wycofania lub zmienienia przedstawienia wzoru. Zgłaszający może również przekazać swoje własne uwagi w tej kwestii. Jeżeli zgłaszający zdecyduje się przedłożyć zmienione przedstawienie wzoru, takie przedstawienie zostanie przyjęte pod warunkiem zachowania „tożsamości wzoru". Z oczywistych względów w takim przypadku nie można przedłożyć całkowicie innego wzoru. Zgłaszający może jedynie usunąć nieistotne cechy lub zrezygnować z nieistotnych cech – za nieistotne cechy uznaje się cechy, które mogą pozostać niezauważone przez dobrze poinformowanego użytkownika.

Jeżeli zgłaszający w ogóle nie ustosunkuje się do zastrzeżeń zgłoszonych przez eksperta lub jeżeli ustosunkuje się do nich w sposób, który nie doprowadzi do rozwiązania problemu, ekspert wystosuje powiadomienie o odrzuceniu zgłoszenia wzoru. Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania również od tej decyzji.

Które elementy są wyłączone z zakresu badania

Urząd nie podejmie samodzielnie próby sprawdzenia, czy zgłoszony wzór jest nowy ani czy posiada indywidualny charakter. Osoby trzecie mogą zażądać unieważnienia zgłoszonego wzoru. Procedurę unieważnienia wzoru można wszcząć dopiero po jego zarejestrowaniu, a nie w trakcie procesu rejestracji.

Dowód rejestracji

Jeżeli ekspert nie wykryje żadnego problemu lub jeżeli zgłaszający rozwiąże wszystkie wykryte problemy, zgłoszony wzór zostanie zarejestrowany. Wzór zostanie również opublikowany w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych. W przypadku wystąpienia o odroczenie publikacji wzoru, w Biuletynie zostaną opublikowane jedynie: numer wzoru, data zgłoszenia, data rejestracji oraz dane zgłaszającego i pełnomocnika. Przedstawienie samego wzoru nie zostanie opublikowane.

Po pełnej publikacji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego świadectwo rejestracji zostanie opublikowane w internecie. Świadectwo to będzie można pobrać dzień po jego publikacji. Świadectwa rejestracji nie publikuje się w formie papierowej. Dopuszcza się jednak możliwość zwrócenia się o wydanie niepoświadczonych lub poświadczonych odpisów świadectwa rejestracji.

Jak odwołać się od decyzji Urzędu

Strony, które uznają, że ostateczna decyzja Urzędu jest dla nich niekorzystna, mogą wnieść odwołanie. Odwołanie można wnieść, korzystając z formularza papierowego opracowanego przez Urząd. W razie potrzeby można również zapoznać się z treścią not wyjaśniających. Odwołanie można również wnieść drogą elektroniczną z poziomu sekcji użytkownika.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.