Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

Skuteczne rozstrzyganie sporów
osoby odpowiedzialne za prowadzenie sprawy

Skuteczne rozstrzyganie sporów MŚP COVID-19 specjalna usługa EUIPO oferuje MŚP specjalną usługę internetową do rozstrzygania sporów dotyczących własności intelektualnej. Skuteczne rozstrzyganie sporów oznacza rozstrzyganie sporów za pomocą możliwie najskuteczniejszego mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów i obejmuje mediację, postępowanie pojednawcze, udzielanie pomocy przy negocjacjach i rozstrzyganie sporów przez ekspertów.

Specjalna usługa będzie oferowana w ramach następujących postępowań EUIPO:

  • sprzeciwy: po zakończeniu okresu na odstąpienie od umowy i tylko dla niereprezentowanych MŚP;
  • wykreślenie, unieważnienie ZTUE i odwołania: zarówno dla reprezentowanych, jak i niereprezentowanych MŚP na każdym etapie postępowania.

Celem EUIPO jest wspieranie MŚP w każdym z powyższych postępowań poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw skutecznego rozstrzygania sporów, która wskaże MŚP niezliczone możliwości polubownego rozwiązywania sporów dostępnych w EUIPO i innych instytucjach. Celem jest znalezienie jak najbardziej efektywnego pod względem czasu i kosztów sposobu na uniknięcie skomplikowanych postępowań sądowych, uszczuplenia zasobów i utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dodatkową zaletą jest możliwość łączenia równoległych sporów na szczeblu krajowym i międzynarodowym podczas jednego postępowania.

Jak będzie wyglądać specjalna usługa?

Usługa podzielona jest na dwa różne etapy i prowadzona będzie przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie sprawy wyznaczone przez EUIPO, które są doświadczonymi mediatorami i negocjatorami, posiadającymi udokumentowane doświadczenie w zakresie własności intelektualnej.

Cała ta usługa jest przeprowadzana zdalnie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, programów Microsoft Teams i Zoom – w zależności od możliwości technicznych wnioskującego MŚP.

Pierwszy etap: po tym, gdy wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy otrzyma wniosek o skorzystanie ze specjalnej usługi, nawiązuje się pierwszy kontakt online z wnioskodawcą w celu zbadania w sposób poufny kontekstu sporu toczącego się w EUIPO oraz wszelkich innych równoległych postępowań. Celem jest uzyskanie całościowego obrazu działalności gospodarczej MŚP i sporów, w które jest ono zaangażowane. Pierwszy etap powinien mieć charakter interaktywny i dynamiczny, a jego czas ograniczony jest do sześciu godzin, które mogą być wykorzystane w sposób ciągły lub podzielone na kilka sesji.

Pod koniec pierwszego etapu osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy wydaje niewiążące zalecenia dotyczące możliwości skutecznego rozstrzygnięcia sporu. Zalecenia takie mogą obejmować wykorzystanie mediacji online, postępowanie pojednawcze, skorzystanie z pomocy przy negocjacjach i rozstrzyganie sporów przez ekspertów lub dowolną kombinację tych usług oferowanych przez EUIPO i inne instytucje.

Jeżeli MŚP akceptuje zalecenia, osoba odpowiedzialna za prowadzenie sprawy skontaktuje się następnie z drugą stroną toczącego się postępowania w EUIPO w celu sprawdzenia, czy strona ta zgodziłaby się na podjęcie próby rozwiązania sporu przy użyciu jednego z zalecanych sposobów.

Drugi etap: po wybraniu jednego z zalecanych sposobów rozwiązywania sporów, zostanie on natychmiast rozpoczęty drogą internetową. Może to być zarówno mediacja, postępowanie pojednawcze, skorzystanie z pomocy przy negocjacjach, rozstrzyganie sporów przez ekspertów, jak i dowolna kombinacja tych usług.

 


Christoph BARTOS

Nunzio BAMBARA

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR, DE

Full CV
Christoph BARTOS

Christoph BARTOS

Nationality: Austrian
Languages: EN, DE, ES

Full CV
Sophia BONNE

Sophia BONNE

Nationality: Belgian
Languages: NL, EN, FR, DE, ES

Full CV
Marita BRA

Marita BRA

Nationality: Greek
Languages: EN, FR, ES, EL

Full CV
 
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra CRAWCOUR

Nationality: British
Languages: EN, DE, ES, IT

Full CV
Stefano_di_Natale

Stefano di Natale

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA MURILLO

Nationality: Spanish
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Plamena_Georgieva

Plamena GEORGIEVA

Nationality:Bulgarian
Languages:BG, EN

Full CV
 
Gordon HUMPHREYS

Gordon HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, FR, ES

Full CV
Philipp von KAPFF

Philipp von KAPFF

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES, FR

Full CV
Arkadiusz_Makar

Arkadiusz MAKAR

Nationality: Polish
Languages: PL, EN

Full CV
Virginia MELGAR

Virginia MELGAR

Nationality: French
Languages: FR, EN, ES

Full CV
 
Klaudia_Misztal

Klaudia MISZTAL

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES

Full CV
Cinzia NEGRO

Cinzia NEGRO

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Cinzia NEGRO

Sophie PÉTREQUIN

Nationality:French
Languages:FR, EN, ES

Full CV
André POHLMANN

André POHLMANN

Nationality:German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Susy SCARDOCCHIA

Susy SCARDOCCHIA

Nationality: Italian
Languages: DE, EN, ES, IT

Full CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Antje SÖDER

Antje SÖDER

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
Sven STÜRMANN

Sven STÜRMANN

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Katarzyna_Zajfert.jpg

Katarzyna ZAJFERT

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES, FR

Full CV
 
   
Ostatnia aktualizacja strony 06-05-2021
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji