Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

IP Scan ilustracja przedstawiająca żarówki

 

IP Scan

Określ, co jest własnością intelektualną Twojego przedsiębiorstwa i dowiedz się, jak włączyć strategię własności intelektualnej do jego biznesplanów.

Ochrona własności intelektualnej (IP) to jedyne zgodne z prawem rozwiązanie, by nie dopuścić do kopiowania lub wykorzystywania swoich unikalnych pomysłów, produktów lub usług bez pozwolenia.

Dzięki usłudze IP Scan kontaktujesz się bezpośrednio z ekspertem ds. własności intelektualnej wyznaczonym przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej, który razem z Tobą dokona oceny modelu biznesowego, produktów i usług oraz planu rozwoju.

Wspólnie będziecie ustalać, które wartości niematerialne warto chronić oraz w jaki sposób własność intelektualna może pomóc wspierać rozwój przedsiębiorstwa. IP Scan nie jest usługą prawną – ma za zdanie pomóc w Twojemu przedsiębiorstwu w rejestracji posiadanej przez nie własności intelektualnej i czerpaniu z niej korzyści, obecnie i w przyszłości.

Usługa IP Scan jest dostępna w państwach członkowskich UE wymienionych poniżej.

„Było to bardzo dobre i przydatne dla nas. Zaoszczędziliśmy czas, otrzymaliśmy fachową pomoc i mamy już znaki towarowe, co zwiększa wartość naszej firmy”.

- Laura Andelin, ONIT Sport (Finlandia)

IP Scan – podstawowe fakty

IP Scan może stworzyć podstawy strategii własności intelektualnej Twojego przedsiębiorstwa.

Chroniona własność intelektualna obejmuje różne, możliwe i niemożliwe do zarejestrowania aktywa, w tym znaki towarowe, wzory i patenty. Zarejestrowanie aktywów niematerialnych nie tylko zapewnia ochronę prawną, lecz również daje wyłączność i przewagę konkurencyjną na rynku.

Z aktywów własności intelektualnej o dużym znaczeniu można korzystać do tworzenia nowych źródeł dochodu, np. licencjonowania, sprzedaży lub umów dotyczących łączenia marek. Jeśli chodzi o uzyskanie finansowania, zarejestrowaną własność intelektualną uznaje się za wyznacznik siły i stabilności przedsiębiorstwa.

  • Ocena modelu biznesowego z ekspertem ds. własności intelektualnej
  • Stwierdzenie, jakimi aktywami własności intelektualnej przedsiębiorstwo rzeczywiście dysponuje oraz jak je zarejestrować i nimi zarządzać
  • Określenie możliwości ochrony własności intelektualnej oraz działań, jakie należy podjąć w przypadku naruszenia praw
  • Znalezienie sposobów zapobiegania konfliktom dotyczącym własności intelektualnej z konkurentami lub potencjalnymi partnerami
  • Opracowanie jasnej strategii własności intelektualnej dla przedsiębiorstwa, czyli co i gdzie zarejestrować oraz jak wykorzystać posiadaną własność intelektualną za pomocą licencji, partnerstw, umiędzynarodowienia itd.

Twoje przedsiębiorstwo może posiadać jedną lub wiele wartości niematerialnych, o których możesz nawet nie wiedzieć:

  1. Podstawowe informacje: Nazwa przedsiębiorstwa oraz nazwa jego domeny internetowej
  2. Własność intelektualna, która może być zarejestrowana: znaki towarowe, patenty, wzory, wzory użytkowe, prawa autorskie, odmiany roślin lub oznaczenia geograficzne
  3. Własność intelektualną, która nie może być zarejestrowana: tajemnice przedsiębiorstwa oraz niezarejestrowane wzory
 

Jak przebiega IP Scan?

Usługa IP Scan jest kompleksowa i oparta na współpracy. Z pomocą eksperta ds. własności intelektualnej przeanalizujesz wszystkie aspekty własności intelektualnej swojego przedsiębiorstwa.

Każdy składnik wartości niematerialnych, który przedsiębiorstwo może posiadać, jest oceniany w trakcie IP Scan, dlatego tak ważne jest, aby ekspert ds. własności intelektualnej, który Ci pomaga, dysponował wszystkimi istotnymi informacjami. Przedsiębiorstwo powinno przeznaczyć odpowiedni czas na zebranie wymaganych informacji, przeprowadzenie wywiadu i współpracę z ekspertem ds. własności intelektualnej. IP Scan dzieli się na trzy etapy:

1. Przygotowanie
Etap przygotowania – przedsiębiorstwo wypełnia krótki kwestionariusz samooceny. Ekspert ds. własności intelektualnej przegląda ten kwestionariusz w celu zrozumienia związku przedsiębiorstwa z własnością intelektualną.
2. Analiza
Na etapie analizy ekspert ds. własności intelektualnej przeprowadza z Tobą wywiady w celu zbadania Twojego modelu biznesowego, oceny własności intelektualnej i określenia najodpowiedniejszej strategii własności intelektualnej dla Twojego przedsiębiorstwa.
3. Raport
Na tym etapie ekspert ds. własności intelektualnej przedstawia wyniki analizy i proponuje zalecenia, jak włączyć strategię własności intelektualnej do biznesplanu przedsiębiorstwa.

Raport IP Scan

Raport eksperta ds. własności intelektualnej zawiera ogólne ustalenia z pierwszego i drugiego etapu oraz obejmuje pięć głównych zagadnień:

model biznesowy MŚP i strategię przedsiębiorstwa

identyfikacja i analiza istniejącej własności intelektualnej i aktywów związanych z własnością intelektualną

korzystanie z wyszukiwań praw własności intelektualnej

zarządzanie własnością intelektualną i strategia własności intelektualnej: najlepsze sposoby zarządzania aktywami własności intelektualnej

Podsumowanie i zalecenia strategiczne

Usługa IP Scan jest pokrywana z Funduszu MŚP

Otrzymaj 90% zwrot kosztów usługi IP Scan dzięki dotacji z Funduszu MŚP.

Dostępna jest pomoc finansowa

Fundusz MŚP jest programem dotacji utworzonym w celu pomocy unijnym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w finansowaniu rejestracji własności intelektualnej. MŚP, które korzystają z IP Scan mogą uzyskać zwrot kosztów tej usługi w wysokości 90%, otrzymując od EUIPO dotację z Funduszu MŚP.

Możliwość dostępna wyłącznie dla unijnych MŚP

Aby ubiegać się o dotację, przedsiębiorstwo musi być MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Należy sprawdzić oficjalną definicję MŚP obowiązującą w UE, by zyskać pewność, że Twoje przedsiębiorstwo się kwalifikuje.

 

Proces składania wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu MŚP nie wymaga znacznej ilości dokumentów i formalności. Należy przygotować jedynie podstawowe informacje, takie jak zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT oraz dane konta bankowego.

Najpierw należy złożyć wniosek do Funduszu MŚP i otrzymać potwierdzenie przyznania dotacji. Złożenie wniosku zajmuje tylko chwilę, a już kilka dni później otrzymuje się odpowiedź.

Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej Funduszu MŚP, wybierając dany kraj w celu uzyskania szczegółów. W tym miejscu można również zapoznać się z naszymi najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) lub skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem czatu internetowego. Można również skontaktować się z krajowym urzędem ds. własności intelektualnej korzystając z poniższych linków

 

Ostatnia aktualizacja strony 06-06-2022
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji