Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Inne zgłoszenia

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) udostępnia formularze on-line służące do składania wniosków o wgląd do dokumentów związanych z rejestracją lub zgłoszeniem znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) lub zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW), do składania wniosków o przedłużenie znaku towarowego UE lub ZWW oraz do dokonywania wpisów do rejestru. Możesz również usunąć lub wyznaczyć pełnomocnika i złożyć wniosek o konwersję znaku towarowego UE lub rejestrację międzynarodową (RM) on-line. Jednak aby skorzystać z tej funkcji, trzeba być zalogowanym.

Te czynności podlegają opłacie.

 

Tematy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.