Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wyszukiwanie zaawansowane

Skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego, aby wyszukiwać w bazie danych EUIPO informacje o opublikowanych znakach towarowych, wzorach, właścicielach, pełnomocnikach i decyzjach Urzędu. W sekcji tej można również pobrać codzienne publikacje (biuletyny).

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania zaawansowanego, aby przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwania i szybciej uzyskać wyniki w zakresie:

 • znaków towarowych
 • wzorów
 • informacji o właścicielu
 • informacji o przedstawicielu.

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia przeprowadzanie szczegółowego wyszukiwania dla każdej indywidualnej grupy (znaki towarowe, wzory itp.) z użyciem wielu kryteriów wyszukiwania. Z funkcji tej należy skorzystać w celu uzyskania bardziej szczegółowych wyników. Każde wyszukiwanie można dostosować tak, aby wyszukiwać konkretne słowa, słowa lub frazy zawierające konkretny ciąg znaków, frazy zawierające pewne słowa, ale niezawierające innych, ciągi znaków zawierające znaki globalne itp.


 • Kryteria wyszukiwania zaawansowanego

  Opcja wyszukiwania zaawansowanego umożliwia uszczegółowienie wyszukiwania.

  Domyślne kryteria wyszukiwania dla funkcji wyszukiwania zaawansowanego są wyświetlone na szarym panelu po prawej stronie interfejsu. Po lewej stronie znajduje się lista dodatkowych kryteriów wyszukiwania, które można dodać do opcji wyszukiwania.

  Dodawanie kryteriów wyszukiwania
  Dodaj kryteria wyszukiwania, klikając opcję (opcje) wymienioną(-e) po lewej stronie ekranu. Nowa(e) opcja(-e) zostanie(-ą) wyświetlona(-e) u dołu listy kryteriów wyszukiwania.

  Usuwanie kryteriów wyszukiwania
  Aby usunąć kryteria wyszukiwania z listy, kliknij ikonkę krzyżyka znajdującą się obok opcji, którą(-e) chcesz usunąć.

  Usuwanie kryteriów wyszukiwania

  Aby usunąć dane wpisane w polu (polach) i zmienić „warunkowe operatory wyszukiwania" na ustawienia domyślne, kliknij przycisk „Wyczyść" u dołu strony.

  Aby zmienić kryteria wyszukiwania na domyślne, kliknij przycisk „Przywróć domyślne" poniżej listy kryteriów wyszukiwania.

 • Warunkowe operatory wyszukiwania

  „Warunkowe operatory wyszukiwania" (i, albo, nie) umożliwiają uszczegółowienie wyszukiwania w różnych polach. Mają one następujące ustawienia:

  • i – stosowane w przypadku dodawania dodatkowych terminów do wyszukiwania,
  • albo – stosowane w przypadku podawania terminów alternatywnych w wyszukiwaniu,
  • nie – stosowane do wykluczenia konkretnych terminów z wyszukiwania.

  Warunkowe operatory wyszukiwania mają zastosowanie jedynie do kryteriów wyszukiwania w tym samym wierszu, co operator wyszukiwania.

 • Menu rozwijane z zasadami dotyczącymi ciągu znaków

  Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, w każdym wypełnianym polu wyszukiwania należy wstawić zasadę, którą można wybrać z rozwijanego menu (zawiera, jest, zaczyna się od, kończy się).

  Menu rozwijane z zasadami dotyczącymi ciągu znaków

  Wybierz zasadę, która najbardziej pasuje do twojego ciągu znaków. Na przykład, jeśli używasz ciągu wyszukiwania „rak", wyświetlone wyniki zmienią się w zależności od zastosowanej reguły:

  • jest – wyświetlone są tylko dokładnie pasujące wyniki („rak");
  • zawiera – wyświetlone są wszystkie wyniki zawierające ciąg tekstowy „rak", niezależnie od jego pozycji w ciągu tekstowym, np. „marakuja";
  • zaczyna się od – wyświetlone są wszystkie wyniki zawierające ciąg tekstowy rozpoczynający się od „rak", np. „rakieta";
  • kończy się – wyświetlone są wszystkie wyniki zawierające ciąg tekstowy kończący się ciągiem „rak", np. „frak".

  Pole tekstowe klasyfikacji wiedeńskiej
  Pole to jest opcją znajdującą się w zakładkach Znaki towarowe i Wzory.

  Przy wypełnianiu tego pola funkcja automatycznej edycji ułatwia wyszukanie odpowiedniej klasy lub podklasy klasyfikacji wiedeńskiej dla elementów graficznych poprzez podanie sugestii.

  Po kliknięciu gwiazdki (*) otwarta zostanie instrukcja EUIPO dotycząca klasyfikacji elementów graficznych w formacie PDF.

  Uwaga: Klasyfikacja wiedeńska jest zapisana dla zarejestrowanych wzorów wspólnotowych w następujących klasach klasyfikacji lokarneńskiej: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 i 32.00. Klasy 99.00 nie stosowano do zgłoszeń od 1.1.2009 r. (od wejścia w życie 9. wydania klasyfikacji lokarneńskiej), ale nadal istnieje w przypadku zgłoszeń dokonanych przed tą datą.

  Pole tekstowe klasyfikacji wiedeńskiej
  Pole to jest opcją znajdującą się w zakładce Wzory.

  Przy wypełnianiu tego pola funkcja automatycznej edycji ułatwia wyszukanie odpowiedniej klasy klasyfikacji lokarneńskiej dla danych towarów poprzez podanie sugestii.

  Po kliknięciu gwiazdki (*) otwarta zostanie wyszukiwarka o nazwie DesignClass zawierająca rozszerzone oznaczenia produktów przyjęte przez wszystkie urzędy ds. ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej.

  Więcej informacji na temat klasyfikacji lokarneńskiej

 • Opcje wyszukiwania tekstu

  W polu tekstowym wyszukiwania zastosowano następujące zasady:

  • „Tekst" to dowolny znak alfanumeryczny. W tym polu tekstowym można wpisać dowolny znak, jednak gwiazdka (*), znak zapytania (?) i cudzysłów (" ") to specjalne znaki globalne, którym przypisano szczególne funkcje. Więcej informacji znajduje się w sekcji na temat znaków globalnych.
  • Pole tekstowe nie rozróżnia wielkich i małych liter, czyli np. „cola" i „Cola" dadzą takie same wyniki.
  • System wyszukiwania nie rozróżnia znaków specjalnych, czyli np. „Müller" da takie same wyniki, jak „Muller".
  • Znaki globalne (*) lub (?) można wstawić w którymkolwiek miejscu w ciągu wyszukiwania, aby zastąpić jeden lub więcej nieznanych znaków.
 • Znaki globalne

  „Znak globalny" może zastąpić inny znak lub ciąg znaków.

  Znak zapytania (?)
  Zastępuje jeden nieznany znak.

  Na przykład, jeśli wpiszesz „compl?ment", wyniki wyszukiwania będą zawierać zarówno „complement", jak i „compliment".

  Można wpisać wiele znaków zapytania w ciągu wyszukiwania.

  Uwaga: Znak zapytania nie zastępuje spacji (w przeciwieństwie do gwiazdki).

  Gwiazdka (*)
  Zastępuje jeden lub więcej nieznanych znaków (w tym spacje).

  Na przykład, jeśli wpiszesz „compl*ment", wyniki wyszukiwania będą zawierać zarówno „compliment", jak i „Complete Management".

  Gwiazdki i znaku zapytania można używać jednocześnie w tym samym ciągu znaków.

  Na przykład wpisanie „*1?3" da wyniki „123" i „Farmacia +123".

  Cudzysłów (" ")
  Zamknięcie słowa lub frazy w cudzysłowie ogranicza wyszukiwanie do tych znaków, które są ujęte w cudzysłów.

  Na przykład wpisanie "Hello" da wynik „Hello".

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.