Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wyszukiwanie zaawansowane według obrazów

 
 1. Kliknij link „Wyszukiwanie zaawansowane” znajdujący się nad paskiem wyszukiwania.


 2. W sekcji „Wyszukiwanie zaawansowane” poszukaj po lewej stronie ekranu kolumny „Dodaj kryteria wyszukiwania spośród poniższych”. Wybierz „Przedstawienie znaku towarowego” lub „Przedstawienie wzoru”.
 3.  
 4. Pojawi się pole, w którym będzie można załadować lub przeciągnąć i upuścić obraz(y). W systemie załadować można pliki z rozszerzeniem JPEG, PNG, GIF i TIFF, o wymiarach większych niż 100x100 pikseli i o rozmiarze nieprzekraczającym 2 megabajtów.


 5. Po załadowaniu obrazu(-ów) można:

  • kliknąć i dostosować prostokąt, aby wybrać obraz(y) do wyszukiwania
  • zmienić obraz(y) do wyszukiwania poprzez kliknięcie na ikony kosza lub wybór opcji „Zmień obraz(y)”
  • wybrać, czy chcesz wyszukiwać znaki towarowe, wzory czy oba elementy. Przy ładowaniu 1 obrazu istnieje możliwość wyszukiwania znaków towarowych i wzorów, natomiast przy ładowaniu więcej niż jednego obrazu system pokaże wyniki jedynie dla wzorów.
  • Wpisz odpowiednie znaki w pasku wyszukiwania, jeżeli chcesz przeprowadzić łączne wyszukiwanie obrazu wraz z nazwą znaku towarowego lub elementami słownymi wzoru.


 6. Wybierz najbardziej odpowiednie kryteria wyszukiwania z kolumny „Dodaj kryteria wyszukiwania spośród poniższych” po lewej stronie ekranu. Można wybrać maksymalnie dziewięć różnych kryteriów w przypadku łączonego wyszukiwania w oparciu o obrazy w znakach towarowych oraz maksymalnie sześć kryteriów w przypadku wzorów. Poniżej krótko opisano każde kryterium.

   

  Dostępne kryteria wyszukiwania w przypadku znaków towarowych:

  • Nazwa znaku towarowego: dodaj do wyszukiwanego obrazu elementy słowne, w tym warianty fonetyczne lub rozmyte w tekście.
  • Rodzaj znaku towarowego: określ, czy wyszukiwany znak towarowy jest znakiem graficznym, kolorowym, trójwymiarowym, dźwiękowym, hologramowym, innym.
  • Status znaku towarowego (ZTUE): w trakcie rozpatrywania, opublikowany, unieważniony, wygasł itp.
  • Status znaku towarowego (rejestracje międzynarodowe): otrzymany, w trakcie rozpatrywania, unieważniony itp.
  • Rodzaj znaku: indywidualny, znak certyfikujący UE, wspólny.
  • Klasyfikacja wiedeńska: wybierz koncepcje, idee lub elementy najlepiej opisujące obraz, który chcesz wyszukać, korzystając z kodów klasyfikacji wiedeńskiej (np. „Ptaki” 03.07).
  • Klasyfikacja nicejska: dodaj klasyfikację nicejską i sortuj ją według trafności obrazu.
  • Data zgłoszenia: dodaj ograniczenia czasowe, aby zawęzić wyszukiwanie.
  • Nazwa właściciela: dodaj nazwę lub numer referencyjny właściciela znaku towarowego.

   

  Dostępne kryteria wyszukiwania w przypadku wzorów:

  • Element słowny: dodaj elementy słowne do wyszukiwanego obrazu.
  • Status wzoru: rejestracja i pełna publikacja, umorzenie wzoru, bieg procedury unieważnienia itp.
  • Klasyfikacja lokarneńska: zawęź wyszukiwanie do klas lokarneńskich (np. „Stoły i podobne meble” 06.03).
  • Oznaczenie produktu: zawęź wyszukiwanie do oznaczeń produktów.
  • Nazwa właściciela: dodaj nazwę lub numer referencyjny właściciela znaku towarowego.
  • Data zgłoszenia: dodaj ograniczenia czasowe, aby zawęzić wyszukiwanie.

 7. Kliknij przycisk „Szukaj”.

  Domyślnie wyświetli się „Widok obrazów”, ale możesz też wybrać „Widok szczegółowy” i „Widok listy”, aby wyświetlić wyniki, a nawet wybrać liczbę wyników widocznych na stronie (od 5 do 100).

  Widok szczegółowy

  Widok szczegółowy

  Widok listy

  Widok listy

  Widok obrazów

  Widok obrazów

 8. Możesz uzyskać podgląd szczegółów każdego znaku towarowego lub wzoru, sprawdzić pełne informacje, przybliżyć obrazy lub generować raporty. W zakładce wyników dotyczących wzorów można także wyszukiwać poprzez różne dostępne widoki wzoru, klikając strzałki z boku obrazu.

  Generowanie raportów: Wybierz znaki towarowe lub wzory, które chcesz umieścić w raporcie, zaznaczając pole odznaczenia obok każdego obrazu, a następnie kliknij „Generuj PDF”. Raport z wybranymi elementami zostanie natychmiast utworzony. Możesz też skorzystać z opcji „Wybierz wszystkie”. Pozwala ona na wybranie maksymalnie 100 znaków towarowych, które zostaną uwzględnione w raporcie.

  W celu uzyskania więcej informacji o znaku towarowym lub wzorze, najedź na obraz i wybierz „Pokaż pełne informacje”.


 9. Do wyników wyszukiwania można zastosować maksymalnie cztery różne filtry.

  Kliknij opcję „Filtry” w prawym górnym rogu ekranu. Wyświetli się pole z dostępnymi filtrami. Wybierz filtry, które najlepiej odpowiadają twojemu wyszukiwaniu. W ramach zaawansowanego wyszukiwania znaków towarowych dostępnymi filtrami są rodzaj znaku towarowego, status znaku towarowego (ZTUE), status znaku towarowego (rejestracje międzynarodowe) oraz klasyfikacja wiedeńska, natomiast w przypadku wzorów dostępnymi filtrami są status znaku, publikacja w, państwo właściciela, klasa lokarneńska.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.