Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Szczegółowe oświadczenie o ochronie danych / prywatności w odniesieniu do procedury w zakresie Pomocy i Najczęściej zadawanych pytań z natychmiastowymi informacjami zwrotnymi


Za przetwarzanie danych odpowiada dyrektor Wydziału Obsługi Klienta, który pełni funkcję administratora danych.
 
Przetwarzanie danych podlega rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie są przekazywane zgodnie z treścią art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

1. Jaki jest cel operacji przetwarzania danych?
Celem tej funkcji natychmiastowych informacji zwrotnych jest pomiar zadowolenia użytkowników w odniesieniu do treści zawartych w sekcji „Pomoc i Najczęściej zadawane pytania” na stronie internetowej EUIPO. W tej sekcji możesz ocenić, czy podoba ci się odpowiedź zawarta w sekcji „Pomoc i Najczęściej zadawane pytania”. W przypadku gdy odpowiedź nie podoba, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych kontaktowych (tj. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail).   Należy pamiętać, że jeśli wyraźnie podasz dane kontaktowe, pod którymi należy się z tobą skontaktować w celu przeprowadzania dalszych działań, EUIPO skontaktuje się z tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby lepiej zrozumieć twoją informację zwrotną.
 
2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzane są następujące dane osobowe:
  • Oceny satysfakcji i komentarze do kwestionariuszy
  • Dane użytkowników automatycznie gromadzone przez stronę internetową EUIPO podczas udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu (np. język, data i godzina)
  • Po zalogowaniu: dane o użytkownikach już istniejących w naszym systemie, w tym dane osobowe – PER ID, kraj, typ użytkownika i podtyp użytkownika
  • Dane kontaktowe wyraźnie podane i na wyraźne żądanie użytkowników służące do podejmowania dalszych działań: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu 

3. Kto ma dostęp do danych i komu są one ujawniane?
Jedynie szczegółowo upoważnieni pracownicy wewnętrzni (pracujący dla CSD) w EUIPO, osobiście zajmujący się analizowaniem danych, mają dostęp do twoich danych. Żadne dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z jakichkolwiek przesłanek.
 
4. Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?
Wszystkie dane osobowe związane z procedurami natychmiastowych informacji zwrotnych są przechowywane w bezpiecznych narzędziach informatycznych (systemie ShareDox / Survey) z zachowaniem standardów bezpieczeństwa Urzędu, jak również w specjalnych katalogach elektronicznych dostępnych jedynie dla upoważnionych odbiorców.
 
Odpowiednie poziomy dostępu są przyznawane indywidualnie jedynie takim odbiorcom. Dostęp do bazy danych jest zabezpieczony hasłem w ramach systemu pojedynczego logowania.
 
5. Jak można uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikować je, modyfikować lub usuwać?
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, blokowania i usuwania w przypadkach przewidzianych w art. 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, na podstawie pisemnego wniosku z wyraźnie sprecyzowaną prośbą do administratora danych, tj. dyrektora Wydziału Obsługi Klienta, na poniższy adres e-mail: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Jakie są podstawy prawne przetwarzania tych danych?
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie danych, w szczególności na mocy art. 5 lit. a) i art. 5 lit. d)
 
Więcej ogólnych informacji można znaleźć na stronie Ochrona danych EUIPO. Dalsze pytania bądź wnioski dotyczące przedłożonych informacji należy kierować do administratora danych.
 
7. Jak długo przechowujemy twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim będą przetwarzane: trzy lata w odniesieniu do informacji demograficznych (w zakresie, w jakim uznaje się za dane rejestrowe), pięć lat w odniesieniu do powiązanych danych dotyczących zadowolenia użytkowników, którzy udzielają odpowiedzi w ankiecie, oraz przez nieograniczony czas w odniesieniu do anonimowych danych dotyczących zadowolenia.
 
8. Informacje kontaktowe
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do administratora danych, tj. dyrektora Wydziału Obsługi Klienta, na poniższy adres e-mail: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Pytania na temat ochrony danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych EUIPO:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Skargi:
W przypadku gdy ani administrator danych, ani inspektor ochrony danych nie rozwiązali sporu, skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: edps@edps.europa.eu
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.