Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Przelewy bankowe

Przy realizacji płatności zagranicznych większość banków korzysta z usług zewnętrznego banku, który nie zawsze otrzymuje niezbędne informacje. Dlatego należy wydać bankowi wyraźne dyspozycje dołączenia tych informacji do przelewu bankowego.

Warto zapytać, czy twój bank (lub bank pośredniczący, z którego usług korzysta) pobiera opłaty za obsługę przelewu zagranicznego. Jeśli tak, należy dopilnować, aby dotarła do nas pełna kwota przelewu. Banki, z których usług korzystamy, dostały instrukcje, aby nie pobierać żadnych opłat.

Ponadto prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Obie opłaty — za rejestrację i za publikację — muszą zostać uiszczone w momencie dokonania zgłoszenia. Jeśli w zgłoszeniu zawarto prośbę o odroczenie, zamiast opłaty za publikację należy wnieść opłatę za odroczenie. Dokonaj płatności z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dotarła na czas. EUIPO nie wydaje wezwań do zapłaty.

Więcej objaśnień zawarto w zaleceniach EUIPO dotyczących płatności dokonywanych przelewem bankowym.

+34 965 131 344
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.