Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Opłaty i płatności

Zgłoś wzór wspólnotowy drogą elektroniczną już za 350 EUR

Zarejestruj swój wzór
w szybki i łatwy sposób

Dokonaj zgłoszenia online

Zarejestrowany wzór wspólnotowy zachowuje ważność przez 5 lat. Można ją przedłużyć o maksymalnie 25 lat, każdorazowo o 5 lat.

 

Struktura opłat

Istnieją trzy typy opłat z tytułu zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW), tj. za rejestrację, za publikację i za odroczenie publikacji.

Rejestracja

230EUR

Dodatkowa rejestracja
Za dodatkowy wzór:

2 do 10 = 115 EUR

> 11 = 50 EUR

Publikacja

120EUR

Dodatkowa publikacja
Za dodatkowy wzór:

2 do 10 = 60 EUR

> 11 = 30 EUR

Odroczenie publikacji*

40EUR

Dodatkowe odroczenie
Za dodatkowy wzór:

2 do 10 = 20 EUR

> 11 = 10 EUR

* Możesz wystąpić o odroczenie publikacji wzoru. W ten sposób zachowujesz datę zgłoszenia bez konieczności natychmiastowego upubliczniania wzoru.

 

Należne opłaty zależą od dwóch czynników:

  • czy zgłoszenie obejmuje jeden wzór czy więcej wzorów;
  • czy publikacja wzorów zostanie odroczona czy nie.

Struktura opłat za zgłoszenie wzorów jest następująca:

  • podstawowa opłata za jeden wzór lub pierwszy wzór w zgłoszeniu zawierającym wiele wzorów;
  • zmniejszona opłata za wzory od 2. do 10.;
  • kolejna obniżka opłaty za 11. i każdy następny wzór.
 

Obie opłaty – za rejestrację i za publikację – muszą zostać uiszczone w momencie dokonania zgłoszenia. Jeśli w zgłoszeniu zawarto prośbę o odroczenie, zamiast opłaty za publikację należy wnieść opłatę za odroczenie. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) nie wyda wezwania do zapłaty.


 

Kalkulator opłat

W tym miejscu możesz obliczyć dokładną kwotę opłaty za wybraną liczbę wzorów i w zależności od tego, czy chcesz odroczyć ich publikację.

Pełna lista opłat za ZWW

Lista opłat z rozporządzenia Komisji (WE) nr 2246/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r.

Formy płatności

Opłaty za ZWW można uiszczać kartą kredytową, przelewem bankowym lub za pomocą rachunku bieżącego EUIPO. EUIPO oferuje właścicielom kont bieżących elektroniczny dostęp do wszystkich transakcji i informacji w ramach ich kont bieżących.

Karta kredytowa

 

Najlepsze rozwiązanie w przypadku zgłoszeń wysyłanych drogą elektroniczną, zalecane dla większości użytkowników.

Przelewy bankowe

 

Płatności dokonywane przelewem bankowym należy kierować na jedno z następujących kont EUIPO:

Rachunek bieżący EUIPO

 

Zalecane dla użytkowników zawodowych.

 

Wyłudzanie płatności

Ostrzeżenie: faktury wprowadzające w błąd

Jeśli otrzymasz niezamawianą ofertę przedłużenia, publikacji, przeniesienia praw lub wykonania jakiejkolwiek innej procedury związanej z ZWW, NIE DOKONUJ OPŁATY, zanim dokładnie nie sprawdzisz, czy oferta pochodzi od oficjalnego podmiotu, a jeśli tak, to jakie usługi obejmuje.

 

Oto kilka przykładów wyłudzania płatności

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kwestii finansowych, prosimy o kontakt z Działem Finansów, Sekcją Opłat:

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.