Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zarządzanie

Zarejestrowane wzory wspólnotowe (ZWW) mogą być sprzedawane, można na nie udzielać licencji i można przedłużać okres ich ochrony. Zmiany ZWW są publikowane w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

 

Jak dbać o ochronę wzoru?

Okres, na jaki rejestrowany jest wzór wspólnotowy, wynosi pięć lat i może być przedłużany czterokrotnie, co daje maksymalnie 25 lat. Co 5 lat będziesz musiał zadać sobie pytanie – „Czy chcę przedłużyć rejestrację swojego wzoru"? Odpowiedź zależy od przyjętej przez ciebie strategii ochrony własności intelektualnej.

Czy chcesz nadal chronić swój wzór?

Przedłuż 

Masz dwie możliwości:

 

W przypadku zgłoszenia zbiorowego możesz zdecydować się na przedłużenie ochrony tylko wybranych wzorów.

 1. Przedłużenie ochrony. Jeśli chcesz nadal korzystać z ochrony, przedłuż ochronę online.

  Opłata za przedłużenie rejestracji, niezależnie od tego, czy wzór został zarejestrowany pojedynczo, czy też wraz z innymi wzorami, wynosi:

  • Po 5 latach – 90 EUR
  • Po 10 latach – 120 EUR
  • Po 15 latach – 150 EUR
  • Po 20 latach – 180 EUR

 2. Nieprzedłużanie ochrony. Jeśli zdecydujesz się nie przedłużać ochrony wzoru w UE, związane z nim prawa wygasną.

Kiedy przedłużyć rejestrację wzoru?

Odpowiedzialność za przedłużenie wzoru przed upływem terminu wygaśnięcia spoczywa na tobie. Co do zasady Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) poinformuje cię lub twojego pełnomocnika o terminie wygaśnięcia ochrony na sześć miesięcy przed jego upływem. Inne osoby posiadające prawa do twojego ZWW (np. licencjobiorcy) również zostaną poinformowane o tym fakcie przez EUIPO.

Formularz przedłużenia oraz opłatę za przedłużenie należy przesłać w ciągu sześciu miesięcy przed datą wygaśnięcia ZWW. Formularz można przesłać do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ochrony.

Istnieje możliwość odnowienia rejestracji wzoru wspólnotowego w ciągu sześciu miesięcy po dacie jego wygaśnięcia, przy czym w takiej sytuacji pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 25%.

Każdy okres z pierwszej listy rozpoczyna się i kończy etapem z następnej listy.

 • Okres rejestracji
 • Przedłużenie online
  Zwykła opłata
 • Przedłużenie po terminie online
  Opłata dodatkowa
  (dopłata w wysokości 25%)
 • 01.01.2009

  Data zgłoszenia
 • 01.08.2013

  Początek okresu przedłużenia
 • 31.01.2014

  Ostatni dzień, w którym można przedłużyć ochronę wzoru bez dodatkowych opłat
 • 31.07.2014

  Ostatni dzień, w którym można przedłużyć ochronę
 

Jak przedłużyć ochronę wzoru?

Ochronę ZWW najlepiej przedłużyć online. Pamiętaj, że przy okazji przedłużenia rejestracji nie można modyfikować wzoru.

Poinformuj nas, jeżeli twoje dane ulegną zmianie

np. nazwisko, nazwa firmy, adres lub dane kontaktowe.

Zmień swoje dane personalne

User Area 

Dlaczego?

Jeśli nie wyznaczyłeś pełnomocnika, będziemy zmuszeni kontaktować się z Tobą bezpośrednio. Dlatego istotne jest, abyś informował nas o wszelkich zmianach swoich danych personalnych. Nawet jeżeli wyznaczyłeś pełnomocnika, powinieneś na bieżąco aktualizować dane dotyczące swojej firmy. Dzięki temu, w razie konieczności, EUIPO lub osoby trzecie będą mogły się z tobą skontaktować.

 

Kiedy?

Nie obowiązują żadne terminy. Im szybciej poinformujesz nas o zmianach, tym lepiej.

 

Jak?

Jeśli korzystasz z usług pełnomocnika, skontaktuj się z nim, a on zajmie się resztą. Zmiany możesz również łatwo wprowadzić samodzielnie na stronie internetowej w User Area. Wystarczy przejść do User Area, skorzystać z menu „opcje" i odpowiednio zmienić dane personalne.

Zmiany danych personalnych nie mogą skutkować zmianą tożsamości/danych identyfikacyjnych zgłaszającego/właściciela. Zmiana tożsamości/danych identyfikacyjnych zgłaszającego jest uznawana za przeniesienie własności.

Osoby prawne mogą podać tylko jeden adres siedziby. W razie wątpliwości EUIPO może zażądać przedstawienia dowodu formy prawnej lub adresu.

Podając swój numer EUIPO, nie musisz wyszczególniać wszystkich posiadanych praw. Wprowadzona zmiana będzie miała automatycznie zastosowanie do wszystkich twoich praw.

Czy mogę sprzedać swój ZWW lub udzielić na niego licencji?

Twój ZWW jest aktywem. Oznacza to, że prawo własności do niego może być licencjonowane lub sprzedawane. Różnica polega na tym, że sprzedaż wiąże się ze stałym przeniesieniem własności ZWW na inny podmiot, natomiast udzielenie licencji na ZWW oznacza zachowanie prawa własności do wzoru. To jak sprzedaż lub wynajem domu. Skoro tylko podpiszesz umowę, powinieneś poinformować nas o jej szczegółach.

Dokonaj wpisu do rejestru łatwo i szybko online

Dokonaj zgłoszenia online 

Udzielanie licencji i przenoszenie własności – szczegóły

Decyzja o tym, czy chcesz zbyć prawo do ZWW, czy też udzielić licencji na ZWW, należy wyłącznie do ciebie. Nasze zadanie polega wyłącznie na poprawnym odnotowaniu umowy w rejestrze. Oto kilka kwestii, które należy uwzględnić:

Udzielić licencji czy przenieść prawa?

Poszczególne wzory zawarte w zgłoszeniu zbiorowym są traktowane tak, jakby były od siebie niezależne. Innymi słowy każdy wzór ujęty w zgłoszeniu może być przedmiotem przeniesienia lub licencji niezależnie od pozostałych.

Udzielić licencji czy przenieść prawa?

 
  Przeniesienie Udzielenie licencji
Opłata Opłata manipulacyjna — 200 EUR za wzór
Maksymalna opłata 1 000 EUR (pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana stron)
Opłata manipulacyjna — 200 EUR za wzór
Maksymalna opłata 1 000 EUR (pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana stron)
Zasięg geograficzny Przeniesienie prawa do ZWW obowiązuje w całej UE Możesz udzielić licencji na swoje prawa w wybranych krajach UE
Czas Przeniesienie prawa do ZWW nie podlega ograniczeniom czasowym Licencji na swoje prawo możesz udzielić na czas określony
 

Kiedy?

Skoro tylko podpiszesz umowę z drugą stroną, poinformuj nas o tym.

 

Jak?

Wystarczy, że złożysz wniosek o rejestrację przeniesienia praw lub licencji w rejestrze: czynność ta jest zwana wpisem do rejestru. Dokonaj wpisu do rejestru łatwo i szybko online.

Jeżeli wyznaczyłeś zawodowego pełnomocnika dla obu stron (który jest jednocześnie pełnomocnikiem obecnego właściciela), może on może podpisać się pod wnioskiem w twoim imieniu. Wówczas nie będziesz musiał przesyłać kopii dokumentu przeniesienia praw lub licencji.

Jak jeszcze możesz dysponować swoim prawem?

Możesz dysponować swoim prawem na inne sposoby, choć są one rzadziej spotykane. Poniżej przedstawiono wybrane możliwości dysponowania prawem – wszystkie opcje znajdziesz w naszym formularzu elektronicznym:

 • Prawa rzeczowe: oznaczają możliwość korzystania ze wzoru jako zabezpieczenia.

 • Zrzeczenie się praw: oznacza możliwość odstąpienia od prawa uzyskanego w drodze rejestracji.

 • Korekta ZWW: istnieje możliwość skorygowania błędów wynikających z kopiowania lub oczywistych omyłek. Jeśli stwierdzisz taki błąd, poinformuj nas o tym. Jeśli błąd został popełniony przez EUIPO, wystawiony zostanie nowy certyfikat. Co do zasady modyfikacje przedstawienia wzoru są niedopuszczalne, chyba że błąd powstał z winy EUIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.