Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Faktury wprowadzające w błąd

Użytkownicy otrzymują coraz większą liczbę niechcianych pism od przedsiębiorstw domagających się uiszczenia płatności za usługi związane ze znakami towarowymi i wzorami, takie jak publikacja, rejestracja czy wpis do katalogów biznesowych.

Unikaj wprowadzających w błąd wniosków o płatność

Nie płać, dopóki nie sprawdzisz wiarygodności podmiotu.

EUIPO nigdy nie wysyła swoim użytkownikom faktur ani pism z żądaniem uiszczenia bezpośredniej opłaty za świadczone usługi.

Poniżej widnieje wykaz, wraz z funkcją wyszukiwania, firm lub rejestrów (oraz kopie samych faktur), względem których otrzymaliśmy skargi od użytkowników, że firmy lub rejestry te wysyłają faktury wprowadzające w błąd. Należy pamiętać, że wymienione usługi nie są w żaden sposób powiązane z oficjalną usługą rejestracji znaków towarowych lub wzorów świadczoną przez organy publiczne Unii Europejskiej, takie jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Poniżej można przeszukać listę faktur lub bezpośrednio wyszukać podmiot według nazwy/nazwiska nadawcy w polu „Szybkie wyszukiwanie”.

Jeśli otrzymasz list lub fakturę, sprawdź uważnie, czego one dotyczą, i upewnij się, że firma wysyłająca ten dokument jest wiarygodna.

W przypadku wątpliwości lub wykrycia nowych tego rodzaju przypadków skontaktuj się ze swoim pełnomocnikiem lub z nami.

 
 
   

Wyszukiwanie według nadawcy

 
Firma
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.