Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zalecenia dotyczące płatności

Aby przyśpieszyć obsługę płatności i proces rejestracji, prosimy wszystkich użytkowników o przestrzeganie następujących zaleceń dotyczących przelewów bankowych.

Należy pamiętać, że nasz bank obsługuje ograniczoną liczbę znaków w polach „nadawca" i „opis". Z tego względu prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń.


Pole opisu

Pola należy wypełnić w następujący sposób:

 • Używaj kodów wyszczególnionych w poniższych tabelach, np.:
  ZTUE zamiast opisu OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ.

 • Usuń zera wprowadzające umieszczone na początku numerów i nie używaj spacji i dywizu w numerach telefonicznych oraz faksu, ponieważ zajmują one niepotrzebnie miejsce.

 • Jeśli płatność dotyczy wielu znaków towarowych lub wzorów przemysłowych, określ jedynie pierwszy i ostatni, a następnie prześlij do Urzędu faks zawierający pełną listę znaków lub wzorów, o które chodzi,
  np.: EUTM-3558961-3558969


Przykłady

Przykłady opłat opisu płatności.
Typ płatności Przykład opisu płatności
Opłata za zgłoszenie (ZTUE – wspólnotowy znak towarowy) drogą elektroniczną EUTM-5104422 i nazwa znaku towarowego E-00031516-S REF. JSE06
Opłata za zgłoszenie (ZWW – zarejestrowany wzór wspólnotowy) drogą elektroniczną RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Sprzeciw EUTM-4325047 OPP, nazwa znaku towarowego
Rejestracja międzynarodowa EUTM-4325047 INT
Przedłużenie (ZTUE) CTM-509936 RENEW
Wpłata na rachunek bieżący nr 1361 ACC-1361
Uwierzytelnione kopie CTM-1820061 COPIES
Przeniesienie wielu wzorów (pierwszy wzór ma nr 1420061, a ostatni 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Kody urzędowe (wg ważności)

Lista kodów urzędowych
Kod Opis Przykład
ACC Wpłata na rachunek bieżący ACC-1361
OWN, REP Nr identyfikacyjny właściciela, Nr id. pełnomocnika (jeśli znane) REP-10711
ZTUE, ZWW Numer znaku towarowego lub wzoru przemysłowego EUTM-5104422.
RCD-1698.
  Nazwa znaku towarowego lub wzoru przemysłowego Nazwa znaku towarowego
REF Nr ref. zgłaszającego REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Kod operacji: Sprzeciw, Zmiana w rejestrze, Przedłużenie, Wgląd, Rejestracja międzynarodowa, Przeniesienie, Unieważnienie, Konwersja, Kopie poświadczone, Odwołanie OPP
INT
INV
APP
FAX Nr faksu: FAX(49)07511245574


Pole nadawcy

Pola należy wypełnić w następujący sposób:

 • Podaj nazwę, która będzie służyć do identyfikowania płatnika, zgłaszającego (właściciela lub przedstawiciela), sprzeciwiającego się lub nadawcę.

 • W polu nazwa płatnika wprowadź samą nazwę, bez skrótów, np.: MGR INŻ. URZĄD PATENTOWY

 • Używaj tej samej nazwy podczas dokonywania przyszłych opłat.

 • Przykłady adresów
  Imię i nazwisko (nazwa) płatnika
  JANUSZ WIŚNIEWSKI
  Adres płatnika
  Ul. Marszałkowska 30
  Kod pocztowy i miasto płatnika
  00-563 Warszawa

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.