Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Znaki towarowe w Unii Europejskiej

Gdzie można zarejestrować znak towarowy

W UE istnieje czteropoziomowy system rejestracji znaków towarowych. Wybór poziomu zależy od potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Jeżeli chcesz zapewnić sobie ochronę znaku w jednym państwie członkowskim – tam, gdzie w tej chwili znajduje się Twoje przedsiębiorstwo lub gdzie chcesz handlować – możesz dokonać zgłoszenia znaku towarowego bezpośrednio w odpowiednim krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej. To jest droga krajowa. Sprawdź pełną listę urzędów krajowych.

Jeżeli chcesz zapewnić sobie ochronę znaku w Belgii, Niderlandach lub Luksemburgu, możesz dokonać zgłoszenia w urzędzie ds. własności intelektualnej Beneluksu (Benelux Office of Intellectual Property, BOIP), jedynym urzędzie ds. własności intelektualnej w UE na poziomie regionu, w celu uzyskania ochrony znaku w tych trzech państwach członkowskich. To jest droga regionalna.

Jeżeli chcesz zapewnić sobie ochronę znaku w większej liczbie państw członkowskich UE, możesz zgłosić znak towarowy UE w EUIPO – to jest droga europejska. Koszt zgłoszenia online w EUIPO wynosi 850 EUR; zgłoszenia dokonuje się tylko w jednym języku. Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzamy i przetwarzamy je, a po rejestracji Twój znak towarowy może być przedłużany bez końca co 10 lat.

Systemy krajowy, regionalny i unijny uzupełniają się i funkcjonują równolegle.

Znaki towarowe na poziomie krajowym i regionalnym są potrzebne użytkownikom, którzy nie chcą lub nie potrzebują ochrony swojego znaku na poziomie unijnym.

Znaki towarowe UE zapewniają ochronę we wszystkich państwach członkowskich UE, jeżeli przedsiębiorca pragnie wybrać tę opcję.

 

Czwarta droga ochrony w UE to droga międzynarodowa. Możesz wykorzystać swoje zgłoszenie krajowe, regionalne lub znaku towarowego UE, aby rozszerzyć ochronę swojego znaku na cały świat – w każdym kraju, który podpisał protokół madrycki. Dowiedz się więcej o rejestracjach międzynarodowych.

Poziom krajowy – za pośrednictwem krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w UE.

Poziom regionalny – rejestracja w Belgii, Niderlandach i/lub Luksemburgu za pośrednictwem BOIP.

Na poziomie UE – ochrona (wszystkie państwa członkowskie UE) za pośrednictwem EUIPO.

Rejestracja międzynarodowa za pośrednictwem WIPO.

 

Zalety rejestracji znaku towarowego

  • Chroni wartość Twojej marki
  • Buduje majątek
  • Broni przed konkurencyjnymi markami
  • Określa Twoje prawa
  • Zapobiega fałszerstwom i oszustwom

Zalety rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

  • Jedna rejestracja, dokonana w jednym języku i drogą elektroniczną, jest ważna we wszystkich państwach członkowskich UE.
  • Znak towarowy UE zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE w rozsądnej cenie.
  • Możesz wprowadzić swój znak towarowy na rynek prawie 500 mln konsumentów.
  • Znak towarowy UE zachowuje ważność przez 10 lat. Można ją przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat.

Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

Jeżeli zgłosiłeś lub zarejestrowałeś już swój znak towarowy w innej części świata, możesz uzyskać znak towarowy UE w ramach „rejestracji międzynarodowej", wybierając UE w formularzu zgłoszenia. Możesz tego dokonać, korzystając z tzw. systemu madryckiego, który jest prowadzony przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.