Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Roczne sprawozdania finansowe EUIPO

Roczne sprawozdania finansowe

Dokument budżetowy

Roczne sprawozdania finansowe EUIPO 2021 r.

 

Oficjalne sprawozdania finansowe EUIPO obejmują budżet, sprawozdanie roczne, sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami oraz sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Roczne sprawozdania finansowe obejmują sprawozdania i raporty finansowe dotyczące wykonania budżetu EUIPO. Roczne sprawozdania finansowe muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami, dokładne i wyczerpujące oraz przedstawiać prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. Są one sporządzane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości.


PDF

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji