Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

 

Dokument budżetowy

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE odpowiedzialną za kontrolę finansów unijnych. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami unijnymi i pełni funkcję niezależnego strażnika interesów finansowych Unii. Jego rola polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są prawidłowo rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami, a także czy przynoszą odpowiednie korzyści w stosunku do poniesionych nakładów. Co roku Trybunał wydaje sprawozdanie z kontroli dotyczącej EUIPO, które po opublikowaniu zamieszczane jest na stronie internetowej Urzędu.

Czytelnik znajdzie informacje nt. zakresu kontroli i obowiązków kontrolerów i kontrolowanych jednostek, zapoznając się z pełnym sprawozdaniem.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.