Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Menu

EUIPO pragnie oferować swoim użytkownikom usługi wysokiej jakości pod każdym względem. Narzędzia, produkty, procesy i rozwiązania informatyczne pomagają Urzędowi poprawić skuteczność operacyjną i oferują obecnym użytkownikom najnowocześniejsze rozwiązania dla ich potrzeb biznesowych. W niniejszej sekcji znajdują się dokumenty dotyczące procesów operacyjnych Urzędu, w tym decyzje dyrektora wykonawczego oraz istotne dokumenty z posiedzeń zarządu.

Decyzja nr ADM-20-31

Decyzja na temat struktury wewnętrznej Urzędu

Decyzja dyrektora wykonawczego określa strukturę Urzędu, w tym podział na wydziały i służby. Określa ona obowiązki i role każdego departamentu.


PDF

Program prac

 

Program prac obejmuje wszystkie zaplanowane działania Urzędu na kolejny rok z uwzględnieniem kluczowych założeń dotyczących ilości (otrzymanych znaków towarowych i wzorów) oraz ich wpływu na jego działalność.


PDF Więcej szczegółów >>

Sprawozdanie roczne EUIPO

 

Co roku EUIPO publikuje swoje sprawozdanie roczne obejmujące główną działalności i osiągnięcia z poprzedniego roku, wraz z danymi, statystykami i innymi powiązanymi informacjami.


PDF Więcej szczegółów >>

Badanie zadowolenia użytkowników

 

Celem badania zadowolenia użytkowników jest ocena stopnia zadowolenia użytkowników z usług świadczonych przez Urząd. Badanie to jest przeprowadzane przez EUIPO od 2005 r.


PDF Więcej szczegółów >>

Dokument Data Pobierz
Kierownictwo Urzędu   Więcej szczegółów >>
EUIPO Service Charter   More Details >>
SP2020 Benefits report   PDF
SP2020 achievements assessment report    

 

Tytuł DIN Utworzone Widok
Can’t find what you are looking for? Request here
Ostatnia aktualizacja strony 06-07-2022
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji