Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Powiadomienia

Aby przejść do części „Powiadomienia,” kliknij zakładkę „Powiadomienia” w menu bocznym User Area (obszaru użytkownika).

Część „Powiadomienia” w User Area
 

Interfejs powiadomień dzieli się na dwie części: Powiadomienia i Konfiguracja.

 

Część „Powiadomienia”

Kiedy pojawia się powiadomienie, w tabeli w tym dziale wyświetla się jego data, rodzaj oraz treść (powiadomienie dotyczące domen ZTUE/ZWW, Kalendarz); w tym miejscu można także ustawić nowe powiadomienia.

 

Część „Konfiguracja”

W tym dziale możesz utworzyć nowe powiadomienie bądź edytować/usunąć już istniejące. Powiadomienia kalendarza oraz te dotyczące domen ZTUE/ZWW wyświetlane są w oddzielnych zakładkach.

 
 • Rodzaje powiadomień

  Można ustawić dwa rodzaje powiadomień: Powiadomienia kalendarza oraz te dotyczące domen ZTUE/ZWW.

  Powiadomienie kalendarza
  Powiadomienie kalendarza to podstawowy rodzaj powiadomienia, który pozwala użytkownikowi na ustawienie przypomnienia na konkretną datę.

  Powiadomienia dotyczące domen ZTUE/ZWW
  Istnieją dwa rodzaje takich powiadomień i oba można uruchomić za pomocą wyszukiwarki internetowej eSearch plus.

  Powiadomienie monitorujące
  Powiadomienie monitorujące można ustawić w celu obserwowania poszczególnych wydarzeń, takich jak:

  • zmiana statusu znaku towarowego;
  • to, czy znak/wzór podlega odnowieniu;
  • zmiana właściciela/pełnomocnika;
  • upłynięcie terminu do wniesienia sprzeciwu;
  • rejestracja takiej samej domeny .eu.

  Powiadomienie śledzące
  To powiadomienie jest oparte na kryteriach wybranych w celu wyszukiwania zaawansowanego przez zalogowanego użytkownika i zostanie uruchomione, jeżeli inny znak towarowy lub wzór będzie zgodny z tymi kryteriami.

 • Zakładki czynności

  Poniżej znajduje się lista zakładek „czynności” dostępnych w części „Powiadomienia” oraz ich funkcje. Aby je aktywować, kliknij pole po lewej stronie odpowiedniej pozycji na liście (w widoku szczegółowym).

  Utwórz nowe powiadomienie
  Ta opcja jest dostępna zarówno w części „Powiadomienia”, jak i „Konfiguracja”.

  Usuń
  Ta opcja jest dostępna zarówno w części „Konfiguracja”, jak i w zakładce „Archiwum” w części „Powiadomienia”.

  Jak usunąć powiadomienie
  1. Aby usunąć powiadomienie, kliknij szary krzyżyk Ikonka „Usuń”po prawej stronie odpowiedniej pozycji lub odpowiednich pozycji. System zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować.
  2. Zaznacz pole po lewej stronie odpowiedniej pozycji i kliknij przycisk „Usuń” nad tabelą (można wybrać kilka elementów). Pojawi się okienko dialogowe pozwalające zaakceptować bądź anulować usunięcie. Ta opcja nie jest dostępna w skrzynce odbiorczej w części „Powiadomienia”.
   

  Czynności dostępne w części „Powiadomienia”

  Archiwum

  Istnieją dwa sposoby archiwizowania powiadomień:

  1. W skrzynce odbiorczej kliknij szary krzyżyk po lewej stronie odpowiedniej pozycji. System zapyta, czy na pewno chcesz kontynuować.
  2. W skrzynce odbiorczej zaznacz pole po lewej stronie odpowiedniej pozycji, a następnie kliknij przycisk „Archiwum” nad tabelą (można wybrać kilka elementów). Pojawi się okienko dialogowe pozwalające zaakceptować bądź anulować przeniesienie do zakładki „Archiwum”.

  Uwaga: Powiadomienia w skrzynce odbiorczej są automatycznie przenoszone do archiwum po 30 dniach.

  Wyślij do
  Możesz wysłać kopię powiadomienia na wybrany adres e-mail (można wybrać kilka adresów). W tym celu kliknij pole po lewej stronie odpowiedniej pozycji, następnie kliknij przycisk „Wyślij do” i wybierz opcję „Mój e-mail” albo „Inny e-mail”.

  Jeśli wybierzesz opcję „Mój e-mail”, adres e-mail powiązany z kontem w User Area zostanie wprowadzony automatycznie.

  Jeśli wybierzesz opcję „Inny e-mail”, należy wpisać adres e-mail odbiorcy w odpowiednim polu.

  Można również dodać uwagę w polu „Uwagi”.

   

  Czynności dostępne w części „Konfiguracja”

  Włącz

  Istnieją dwa sposoby włączenia powiadomień dotyczących domen ZTUE/ZWW i powiadomień kalendarza:

  Włącz powiadomienie Wyłącz powiadomienie Wybór kilku elementów w celu włączenia powiadomienia.
  1. Kliknij szarą ikonkę po prawej stronie odpowiedniej pozycji. Ikonka zmieni kolor na zielony, gdy powiadomienie zostanie aktywowane.
  2. Zaznacz pole po lewej stronie odpowiedniej pozycji i kliknij przycisk „Włącz” (można wybrać kilka elementów). Ikonka zmieni kolor na zielony, gdy powiadomienie zostanie aktywowane.

  Wyłącz

  Istnieją dwa sposoby wyłączenia powiadomień dotyczących domen ZTUE/ZWW i powiadomień kalendarza:

  1. Kliknij zieloną ikonkę po prawej stronie odpowiedniej pozycji. Ikonka zmieni kolor na szary, gdy powiadomienie zostanie dezaktywowane.
  2. Zaznacz pole po lewej stronie odpowiedniej pozycji i kliknij przycisk „Włącz”. Ikonka zmieni kolor na szary, gdy powiadomienie zostanie dezaktywowane.

  Edytuj powiadomienie
  Aby edytować powiadomienie, kliknij szarą ikonkę ołówkaIkonka ołówka po prawej stronie odpowiedniej pozycji.

  Powiadomienia dotyczące domen ZTUE/ZWW
  Kiedy klikniesz ikonkę ołówka, zostaniesz przeniesiony do eSearch plus, gdzie możesz edytować swoje powiadomienie.

  Powiadomienia kalendarza
  Kiedy klikniesz ikonkę ołówka, pojawi się okienko dialogowe, w którym możesz edytować szczegóły powiadomienia i ustawić je ponownie.

 • Ustawianie powiadomienia kalendarza

  Powiadomienia kalendarza ustawia się w części „Powiadomienia” w User Area.

  Utwórz nowe powiadomienie
  1. Kliknij przycisk „Ustaw nowe powiadomienie”.
  2. Wybierz opcję „Kalendarz". Pojawi się okienko dialogowe.
  3. Kliknij pole „Data uruchomienia powiadomienia”, następnie wyświetli się kalendarz; wprowadź datę.
  4. Wpisz treść powiadomienia.
  5. Zaznacz odpowiednie pole, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia także za pośrednictwem e-maila.
  6. Kliknij przycisk „Ustaw powiadomienie”.
 • Ustawianie powiadomienia dotyczącego domen ZTUE/ZWW

  Powiadomienie śledzące
  Powiadomienia śledzące można ustawić w części „Powiadomienia” w User Area, klikając „Powiadomienia dotyczące domen ZTUE/ZWW” lub bezpośrednio w wyszukiwarce eSearch plus.

  Ustawianie powiadomienia śledzącego
  1. Kliknij przycisk „Ustaw nowe powiadomienie”.
  2. 2. Wybierz opcję „Powiadomienia dotyczące domen ZTUE/ZWW”. Na ekranie pojawi się okienko dialogowe.
  3. Kliknij przycisk „Zaakceptuj”.
  4. Otworzy się zaawansowane wyszukiwanie eSearch plus.
  5. Wybierz żądane kryteria w zaawansowanych opcjach przeglądania i kliknij przycisk „Wyszukaj".
  6. Kliknij ikonkę megafonu Ikonka powiadomienia wyświetloną w lewym górnym rogu tabeli. Pojawi się okienko dialogowe.
  7. Nazwij swoje powiadomienie, korzystając z jednej z poniższych opcji:
   • wybierz nazwę już istniejącego powiadomienia, utworzonego wcześniej, z rozwijanego menu;
   • stwórz nową nazwę, wpisując ją w polu tekstowym.
  8. Zaznacz pole „Chcę otrzymać powiadomienie drogą e-mailową”, jeśli chcesz, żeby kopia powiadomienia została przesłana na twój adres e-mail.
  9. Kliknij przycisk „Ustaw powiadomienie”.

  U dołu okienka dialogowego pojawi się wiadomość, że powiadomienie zostało pomyślnie utworzone.

   

  Powiadomienie monitorujące
  Powiadomienia monitorujące ustawia się w widoku szczegółowym działu dotyczącego znaku towarowego lub wzoru eSearch po dokonaniu prostego lub zaawansowanego wyszukiwania.

  Ustawianie powiadomienia śledzącego
  1. Kliknij przycisk „Ustaw powiadomienie” w prawym górnym rogu widoku szczegółowego. Pojawi się wyskakujące okienko, w którym możesz zaznaczyć pola, aby określić, które zmiany statusu ZTUE lub ZWW chcesz monitorować.
   Dla powiadomienia dotyczącego domeny .eu, wybierz pole „Podobne rejestracje domen .eu”.
  2. Nazwij swoje powiadomienie, korzystając z jednej z poniższych opcji:
   • wybierz nazwę już istniejącego powiadomienia, utworzonego wcześniej, z rozwijanego menu;
   • stwórz nową nazwę, wpisując ją w polu tekstowym.
  3. Zaznacz pole „Chcę otrzymać powiadomienie drogą e-mailową”, jeśli chcesz, żeby kopia powiadomienia została przesłana na twój adres e-mail.
  4. Kliknij przycisk „Ustaw powiadomienie”.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.