Ubiegaj się o międzynarodowe zgłoszenie znaku towarowego online

Formularz zgłoszenia międzynarodowego pozwala zarejestrowanym użytkownikom na złożenie wniosku o międzynarodowe zgłoszenie znaku towarowego za pośrednictwem systemu protokołu madryckiego zarządzanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Podstawą rejestracji mogą być istniejące znaki towarowe Unii Europejskiej (ZTUE), zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej (ZZTUE) lub połączenie obu.

Pamiętaj, że trzeba zalogować się, aby móc korzystać z tych funkcji, oraz że czynności te podlegają opłacie.

Uwaga: korespondencję dotyczącą konkretnej dokumentacji zawsze należy przesyłać za pośrednictwem User Area pocztą, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem specjalnej usługi kurierskiej.

W niniejszym dziale wyjaśniono, jak złożyć zgłoszenie międzynarodowe oparte na jednym lub wielu ZZTUE.

Formularz jest dostępny w 23 językach urzędowych UE.

 

1. Jak uzyskać dostęp do formularza zgłoszenia międzynarodowego

2. Kto może wnieść zgłoszenie międzynarodowe?

3. Kroki w celu wypełnienia formularza zgłoszenia międzynarodowego

4. Co się dzieje po przesłaniu formularza zgłoszenia?