Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zgłoś teraz

Znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE) zapewnia uzyskanie wyłącznych praw we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej w drodze jednej rejestracji dokonywanej online. Zachowuje on ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat. Przed dokonaniem zgłoszenia nie zapomnij zapoznać się z naszą listą kontrolną, aby proces dokonywania zgłoszenia przebiegł bezproblemowo.

Rozporządzenie nie zezwala EUIPO na wystawianie faktur. Nasze opłaty są zwolnione z podatku VAT. Więcej informacji o opłatach.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty niekoniecznie gwarantuje ochronę Twojego znaku towarowego. Jeżeli zgłoszenie zostanie odrzucone, Urząd nie zwróci ci pieniędzy.

 

Formularz „Easy Filing”

Nowy formularz zgłoszeniowy

Przeznaczony dla MŚPosób fizycznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez przedstawiciela prawnego

 

Dostosowany do potrzeb ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej podczas rozpatrywania prostych i złożonych spraw. Zacznij używać go już teraz i podziel się z nami swoją opinią

 

Od dnia 30 listopada 2022 r. zastępuje formularz zgłoszenia w pięciu krokach i formularz zaawansowany.

Znaki

 • Wyłącznie słowne lub graficzne znaki towarowe

Znaki

 • Słowne, graficzne, przestrzenne, kolorowe, dźwiękowe, multimedialne, pozycyjne, ruchome i inne
 • Znaki wspólne i znaki certyfikujące

Towary i usługi

 • Z góry określone towary i usługi z TM Class

Towary i usługi

 • Z góry określone towary i usługi z TM Class
 • Prześlij własną listę towarów i usług
 • Asystent klas 35 i 37
 • Przestrzeń robocza na całym ekranie

   

    Możliwość konfiguracji

Płatności

 • Natychmiastowa płatność kartą kredytową

Płatności

 • Natychmiastowa płatność kartą kredytową
 • Płatność odroczona (jeden miesiąc) kartą kredytową
 • Przelew bankowy
 • Płatność z rachunku bieżącego

Wersje robocze

 • Automatycznie zapisuj wersje robocze i nie trać żadnych zmian

Wersje robocze

 • Automatycznie zapisuj wersje robocze i nie trać żadnych zmian

Pomoc

 • Formularz z przewodnikiem (wirtualny asystent)

Pomoc

 • Pomoc online

Zgłaszający

 • Pozwala tylko na jednego zgłaszającego

Zgłaszający

 • Pozwala użytkownikowi na dodanie dodatkowego zgłaszającego

Uwaga!
Oto niektóre z działań, których nie można wykonać za pomocą formularza „Easy Filing”:

 • zastrzeżenie pierwszeństwa, zastrzeżenie starszeństwa,
 • zamawianie unijnych lub krajowych sprawozdań z poszukiwań.

Przedstawiciele

 • Pozwala użytkownikowi na wyznaczenie przedstawiciela

Roszczenia

 • Użytkownik może zastrzegać pierwszeństwo, starszeństwo i składać inne rodzaje wniosków

Międzynarodowe znaki towarowe

 • Możliwość przekształcenia międzynarodowego znaku towarowego i zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawienia

Sprawozdania z poszukiwań

 • Umożliwia użytkownikowi zamawianie unijnych lub krajowych sprawozdań z poszukiwań

Możliwość konfiguracji

 • Pozwala użytkownikowi skonfigurować formularze według własnych potrzeb
 • Realizacja w trybie Fast Track
 • Wybierz miejsce, w którym ma się znajdować część poświęcona zastrzeżeniom.

 

Od dnia 30 listopada 2022 r. planujemy wycofać zarówno formularz zgłoszenia w pięciu krokach, jak i formularz zaawansowany. Od tego dnia dostępny będzie jedynie formularz zgłoszeniowy znaku towarowego.

 

Formularz zgłoszenia w pięciu krokach

Formularz zaawansowany

Dostosowany do potrzeb ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej podczas rozpatrywania prostych spraw.

 

Dostosowane do potrzeb ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej podczas rozpatrywania złożonych spraw

 


Słowne, graficzne, przestrzenne lub dźwiękowe znaki towarowe

Wszystkie rodzaje znaków

Z góry określone towary i usługi

Pozwala użytkownikowi na załadowanie własnego wykazu towarów i usług (w tym z Kreatora wykazu towarów i usług)

Asystent klas 35 i 37

Natychmiastowa płatność kartą kredytową, przelewem bankowym lub płatność z rachunku bieżącego

Natychmiastowa lub odroczona (jeden miesiąc) płatność kartą kredytową, przelewem bankowym lub płatność z rachunku bieżącego

   

Uzyskaj publikację zgłoszenia w czasie o przynajmniej połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń w trybie zwykłym.
Więcej informacji

    Opcjonalnie

Uzyskaj publikację zgłoszenia w czasie o przynajmniej połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń w trybie zwykłym.
Dowiedz się
, w jaki sposób dokonać zgłoszenia w trybie przyspieszonym za pomocą formularza zaawansowanego.

 • Pozwala użytkownikowi na zapisywanie wersji roboczych w obszarze użytkownika
 • Pozwala użytkownikowi na dodanie dodatkowego zgłaszającego
 • Pozwala użytkownikowi na wyznaczenie przedstawiciela
 • Pozwala użytkownikowi zgłosić zastrzeżenia pierwszeństwa i starszeństwa (importowane z TMView lub poprzez przesłanie certyfikatu)
 • Pozwala użytkownikowi na zapisywanie wersji roboczych w obszarze użytkownika
 • Pozwala użytkownikowi na dodanie dodatkowego zgłaszającego
 • Pozwala użytkownikowi na wyznaczenie przedstawiciela
 • Pozwala użytkownikowi zgłaszać znaki wspólne i certyfikujące
 • Pozwala użytkownikowi zgłosić zastrzeżenia pierwszeństwa i starszeństwa
 • Możliwość przekształcenia międzynarodowego znaku towarowego i zastrzeżenia pierwszeństwa z wystawienia
 • Umożliwia użytkownikowi zamawianie unijnych lub krajowych sprawozdań z poszukiwań
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji