Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Przelewy bankowe

Przy realizacji płatności zagranicznych większość banków korzysta z usług banku pośredniczącego, który nie zawsze otrzymuje komplet niezbędnych informacji wraz z danymi przelewu. Dlatego należy wydać bankowi wyraźne dyspozycje dołączenia tych informacji do przelewu bankowego.

Warto zapytać, czy twój bank (lub bank pośredniczący, z którego usług korzysta) pobiera opłaty za obsługę przelewu zagranicznego. Jeśli tak, należy dopilnować, aby dotarła do nas pełna kwota przelewu. Banki, z których usług korzystamy, dostały instrukcje, aby nie pobierać żadnych opłat.

Ponadto prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Większości opłat należy dokonywać w konkretnym terminie. Zalecamy złożyć dyspozycję przelewu najpóźniej 10 dni przed upływem danego terminu, tak by opłata dotarła na czas. Nie dokonując opłaty w terminie, ryzykujesz, że prawo, o które się ubiegasz, nie zostanie ci przydzielone.

 

Podstawowa opłata za zgłoszenie znaku towarowego

Data zgłoszenia jest jednocześnie datą „narodzin" znaku towarowego. Im szybciej go zarejestrujesz, tym lepiej. Jeśli chcesz, aby data wysłania zgłoszenia była jednocześnie datą dokonania zgłoszenia, musisz dopilnować, aby w ciągu jednego miesiąca od dnia wysłania zgłoszenia na nasze konta wpłynęła opłata podstawowa w kwocie 850 EUR (obejmująca jedną klasę). Jeśli wpłynie ona później, za datę zgłoszenia zostanie uznana data wpłynięcia środków na nasze konto (pod warunkiem, że spełniono pozostałe warunki uzyskania daty zgłoszenia). Prosimy pamiętać, że nie wysyłamy przypomnień o dokonanie płatności. Odpowiedzialność za dopilnowanie, aby pieniądze wpłynęły na czas, spoczywa wyłącznie na osobie płacącej.

 

Opłata za sprzeciw

Opłatę w wysokości 320 EUR należy wpłacić na jedno z naszych kont bankowych przed końcem okresu sprzeciwu, tj. w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji znaku towarowego, którego dotyczy sprzeciw. W przeciwnym razie sprzeciw nie zostanie uznany za dopuszczalny.

Więcej objaśnień zawarto w naszych zaleceniach dotyczących płatności dokonywanych przelewem bankowym.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.