Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący EUIPO stworzono w celu usprawnienia metod płatności dla zwykłych użytkowników EUIPO korzystających z narzędzi zgłaszania online. Umożliwia to łatwiejsze dokonywanie opłat i szybsze zarządzanie nimi.

 
 • Jak to działa?

  EUIPO automatycznie pobierze wszystkie należności i opłaty za czynności proceduralne (zgłoszenia, wnioski, itp.), wygenerowane przez posiadacza rachunku bieżącego.

  Pobranie opłaty z rachunku bieżącego jest równoznaczne z opłaceniem jej w terminie określonym zgodnie z przepisami bankowymi, pod warunkiem że na rachunku znajduje się wystarczająca ilość środków.

  Data obciążenia rachunku bieżącego będzie zwykle późniejsza od określonej, lecz płatność będzie uznana za dokonaną w dniu, w którym EUIPO otrzymał zgłoszenie lub wniosek.

 • Złóż wniosek o założenie rachunku bieżącego

  Możesz wystąpić o rachunek bieżący za pomocą przycisku znajdującego się w zakładce Rachunek bieżący w User Area.

  Minimalna wpłata to 1000 EUR.

 • Zakładka transakcji

  Zakładka pokazuje transakcje na rachunku bieżącym. Dane w tabeli można filtrować przy użyciu małych strzałek w nagłówkach kolumn.

  Kliknij przycisk „Filtruj” w celu filtrowania treści zakładki „Transakcje”. Wyświetli się nowe okno, w którym będzie można filtrować dane według:

  • daty zaksięgowania
  • daty prawnej
  • kwoty
  • numeru referencyjnego EUIPO
 • Zakładka przelewu oczekującego

  W tej zakładce można przeglądać przelewy zlecone, ale jeszcze niezrealizowane. Dane w tabeli można filtrować przy użyciu małych strzałek w nagłówkach kolumn.

 • Zapisz jako XLS

  W celu zapisania danych w tabeli w postaci pliku .XLS kliknij ikonkę w górnej części ekranu po prawej stronie.

 • Drukuj

  W celu wydrukowania danych w tabeli, kliknij ikonkę w górnej części ekranu po prawej stronie.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.