Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Pulpit nawigacyjny

W sekcji „Pulpit nawigacyjny” User Area możesz przeglądać wszystkie swoje znaki towarowe UE (ZTUE), poufne zarejestrowane wzory wspólnotowe (ZWW), publiczne ZWW i sprzeciwy. Ponadto masz możliwość wyświetlania szybkich łączy i tworzenia skrótów do przeszukiwania aplikacji takich jak eSearch plus.

Sekcja Pulpit nawigacyjny w User Area

Przejdź do sekcji „Pulpit nawigacyjny” za pomocą znaku User Area w górnej części ekranu. Automatycznie otworzy się wówczas pulpit nawigacyjny.

Najedź myszką na elementy pokazane w widoku tabeli; pojawi się nowe okno z dodatkowymi informacjami.

W części „pulpitu nawigacyjnego” User Area są cztery zakładki:

 • ZTUE

 • Poufny ZWW

 • Publiczny ZWW

 • Sprzeciwy

 • Widok tabeli i widok szczegółowy

  Możesz wybrać przeglądanie danych zawartych w sekcjach dotyczących ZTUE, poufnych ZWW i publicznych ZWW w widoku tabeli (domyślnie) lub w widoku szczegółowym, klikając ikony w górnym prawym rogu ekranu Ikony widoku tabeli i widoku szczegółowego

  Uwaga: Sprzeciwy są wyświetlane jedynie w widoku szczegółowym.

  Status
  Dokumentacja (znak towarowy, wzór lub sprzeciw) może znajdować się na różnych etapach procesu zgłoszenia. Informacja ta jest wyświetlana w kolumnie „Status”.

  W widoku tabeli najedź na ikonę „Ikona statusu” – w wyskakującym okienku zobaczysz informacje o statusie zgłoszenia.

  W widoku szczegółowym status jest automatycznie wyświetlany w jednym z pól.

  Uwaga: Po opublikowaniu wzoru informację tę można przeglądać w zakładce „Publiczne ZWW”. Jeśli wzór jest na etapie zgłoszenia, szczegóły można przeglądać w zakładce „Poufne ZWW”. Jeśli wzór został odroczony, właściciel/pełnomocnik zobaczy informacje o wzorze w obu zakładkach: „Publiczne ZWW” i „Poufne ZWW” (tylko część informacji). Jednocześnie inni użytkownicy zobaczą odroczony wzór jedynie w zakładce „Publiczne ZWW”, a wyświetlane będą ograniczone informacje.

 • Filtrowanie i sortowanie danych

  Dane wyświetlane w widoku tabeli można filtrować i sortować za pomocą domyślnych opcji wymienionych w rozwijanym menu filtra lub za pomocą filtrów utworzonych według własnych wymagań.

  Sortowanie danych

  Tworzenie nowego filtra
  Aby utworzyć nowy filtr, kliknij strzałkę, by rozwinąć menu, a następnie wybierz opcję „Tworzenie nowego filtra”. Otworzy się nowe okno z dostępnymi opcjami. Na liście, która się pojawi, kliknij ikonkę „+”, aby zobaczyć dodatkowe opcje.

  Filtrowanie danych

  Po określeniu opcji filtr można zapisać, zaznaczając pole wyboru „Zapisz filtr”; nowemu filtrowi należy nadać nazwę. Na koniec kliknij przycisk oznaczony jako „Filtr”, by zakończyć zadanie.

 • Zakładki czynności

  Poniżej znajduje się lista zakładek czynności (i ich funkcji) dostępnych w sekcji „Pulpit nawigacyjny”.

  Widok tabeli
  Aby aktywować zakładki czynności z widoku tabeli, kliknij jedno z pól wyboru po lewej stronie tabeli.

  Zakładki czynności

  Widok szczegółowy
  Aby aktywować zakładki czynności z widoku szczegółowego, zaznacz pole wyboru w górnej lewej części nagłówka.

  Zakładki czynności

  Dodawanie nowych notatek

  • Dodaj notatkę do pojedynczego elementu: kliknij ikonę „Dodaj nową notatkę” Ikona dodawania nowej notatki po prawej stronie rzędu w widoku tabeli. Dodaj notatkę, wprowadzając informacje w wyskakującym okienku.

  • Dodaj notatkę do wielu elementów: Zaznacz pole (pola) wyboru po lewej stronie rzędów w widoku tabeli Ikona pola wyboru lub u góry po lewej stronie w widoku szczegółowym, a następnie kliknij przycisk „Edytuj notatki” w sekcji zakładek czynności.

   Przycisk „Edytuj notatki” w sekcji zakładek czynności

   Dodaj notatkę, wprowadzając informacje w wyskakującym okienku.

  Edytowanie notatek

  • Edytowanie pojedynczej notatki: Po dodaniu notatki do elementu na liście ikona obok niego ciemnieje Ikona edycji notatek
   Kliknij przyciemnioną ikonę po prawej stronie rzędu w widoku tabeli. Edytuj notatkę, wprowadzając informacje w wyskakującym okienku.

  • Edytowanie wielu notatek: Zaznacz pole (pola) wyboru po lewej stronie rzędów w widoku tabeli, a następnie kliknij przycisk „Edytuj notatki” w sekcji zakładek czynności. Edytuj notatkę, wprowadzając informacje w wyskakującym okienku.

  Przedłużenie
  Zaznacz pole (pola) wyboru po lewej stronie rzędu w widoku tabeli lub u góry po lewej stronie w widoku szczegółowym, a następnie kliknij przycisk „Przedłużenie” w sekcji zakładek czynności.

  Ta funkcja będzie dostępna jedynie dla znaków towarowych i wzorów, dla których można uzyskać przedłużenie.

  Wniosek o kontrolę
  Możesz wystąpić z wnioskiem o kontrolę dla jednego zgłoszenia naraz.

  Po kliknięciu przycisku „Wniosek o kontrolę” zostaniesz przekierowany do formularza wniosku online. Otworzy się nowe okno, w którym możesz wystąpić z wnioskiem o kontrolę.

  Zmień numer referencyjny
  Utwórz nowy osobisty numer referencyjny dla swojego zgłoszenia. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie rzędu w widoku tabeli, a następnie kliknij przycisk „Zmień numer referencyjny” w sekcji zakładek czynności. Wprowadź swój nowy osobisty numer referencyjny w polu w wyskakującym okienku. Ta funkcja nie jest dostępna dla rejestracji międzynarodowych.

  Szukaj podobnych znaków towarowych
  Po kliknięciu tej opcji zostaniesz przekierowany do TMview, gdzie możesz szukać podobnych znaków towarowych.

 • Przejdź do eSearch plus z pulpitu nawigacyjnego

  W widoku tabeli kliknij gdziekolwiek ponad linią danych, aby przeglądać wybrany element w eSearch plus.

  W widoku szczegółowym kliknij nazwę znaku/wzoru lub link „Wyświetl w eSearch plus”, aby przeglądać wybrany element w eSearch plus.

 • Dodaj widgety

  Przycisk „Dodaj widgety” Przycisk dodawania widgetów u dołu strony po prawej stronie daje możliwość dodania nowych widgetów do panelu nawigacyjnego w zakresie następujących funkcji:

  • Szybkie łącza

  • TMview

  • eSearch plus

  • Formularze on-line

  • eSearch case law

  Kliknij przycisk „Dodaj widgety” i z rozwijanej listy wybierz widget, który chcesz dodać. Ten widget pojawi się następnie na dole strony. Aby usunąć widget, kliknij „x” w nagłówku.

  Portlet szybkich łączy
 • Szybkie łącza

  Widget szybkich łączy umożliwia dodawanie łączy do informacji, do których chcesz mieć łatwy dostęp. Eliminuje to konieczność przeszukiwania wszystkich zapisanych danych.

  Najpierw musisz utworzyć widget szybkich łączy w swoim User Area.

  Kiedy widget szybkich łączy jest już aktywny, możesz wybrać łącza, które chcesz do niego dodać. Przeglądając stronę, po jej prawej stronie znajdziesz opcję dodania strony do widgeta szybkich łączy. Przedstawia to ta ikona . Kliknij ją i dodaj łącze do swojego widgeta.

  Usuń szybkie łącze

  • Na widgecie szybkich łączy kliknij przycisk „Edytuj” przedstawiony za pomocą ikony ołówka

  • Przy wybranych łączach zostanie wyświetlony znak „x”. Kliknij go, aby usunąć szybkie łącze. Kliknij „Zapisz”.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.