Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

 

Informacja o ochronie danych

Ochrona Państwa prywatności ma ogromne znaczenie dla Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej („Urzędu”). Czujemy się odpowiedzialni za dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do szanowania i ochrony Państwa danych osobowych oraz do zapewnienia rzeczywistego przestrzegania Państwa praw jako osób, których dane dotyczą.

W sekcji tej opisano sposób, w jaki Urząd przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania swoich zadań (zgodnie z prawem UE), dostarczając Państwu jednocześnie swoje produkty i świadcząc usługi.

 

REJESTR

 

Rejestr centralny: EUIPO ma prawny obowiązek prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych (art. 31 rozporządzenia 2018/1725).  Więcej informacji na temat rejestrów czynności przetwarzania Państwa danych osobowych EUIPO można znaleźć na stronie rejestru centralnego EUIPO. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru centralnego EUIPO, prosimy zapoznać się z pytaniem 11 poniżej.

 

 

1. Jakie są ramy prawne w zakresie ochrony danych mające zastosowanie do EUIPO?

 

2. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

 

3. Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

4. Jakie są podstawy prawne, zgodnie z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

5. Kto posiada dostęp do Państwa danych osobowych?

 

6. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

 

7. Jak chronimy i zabezpieczamy dane?

 

8. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Jak wykonywać swoje prawa? Czy prawa mogą zostać ograniczone?

 

9. Jakie pliki cookie stosowane są na naszej stronie internetowej?

 

10. Jak skontaktować się nami by uzyskać odpowiedzi na pytania?

   

11. Potrzebują Państwo dodatkowych informacji?

 

 

Dodatkowe informacje można znaleźć również pod następującymi łączami:

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.