Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wersje robocze

Wersja robocza to zgłoszenie, które zostało zapisane, ale jeszcze nie zostało złożone. W tym przypadku odnosi się ona do znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE), zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW) i innych zgłoszeń elektronicznych.

Część Wersje robocze w User Area

Aby przejść do części Wersje robocze, kliknij zakładkę „Wersje robocze” w menu bocznym User Area.

W części „Wersje robocze” User Area są trzy zakładki:

 • Znaki towarowe UE
 • Inne zgłoszenia elektroniczne (Inne)
 • Zarejestrowane wzory wspólnotowe (ZWW)

Uwaga: Wersje robocze zostaną usunięte po 30 dniach; wybierz opcję zablokowania, aby zachować dane po tym czasie. Wersji roboczych ZWW nie można zablokować i zawsze będą one usuwane po 7 dniach.


 • Zakładki czynności

  Poniżej znajduje się lista zakładek czynności (i ich funkcji) dostępnych w części „Wersje robocze”.

  Wyślij na konto e-mail
  Możesz przesłać kopię powiadomienia na wybrany adres e-mail (można wybrać kilka adresów). Aby to zrobić, zaznacz pole tekstowe po lewej stronie rzędu w tabeli, aby wybrać żądany(-e) element(-y), a następnie kliknij „Wyślij na konto e-mail'”. Wprowadź adres e-mail odbiorcy w odpowiednim polu wyskakującego okienka i, jeśli chcesz, dodaj uwagę.

  Usuń
  Jeśli chcesz usunąć wersję roboczą, możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Kliknij ikonę szarego kosza po prawej stronie tabeli przy wybranej wersji roboczej (wybranych wersjach roboczych). Pojawi się pytanie, czy chcesz kontynuować, po czym możesz wybrać anulowanie czynności lub usunięcie wersji roboczej.
  2. Zaznacz pole w rzędzie z elementem, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk usuwania. Pojawi się wyskakujące okienko, umożliwiające ci wybór między zaakceptowaniem a odrzuceniem usunięcia.

  Zablokuj
  Wersje robocze znaków towarowych są usuwane po 30 dniach; jeżeli chcesz zachować wersję roboczą po tym okresie, możesz ją zablokować.

  Uwaga: Wersji roboczych zarejestrowanych wzorów wspólnotowych nie można zablokować i zawsze będą one usuwane po 7 dniach.

  Są dwa sposoby zablokowania wersji roboczej:

  1. Kliknij ikonę szarej kłódki po prawej stronie tabeli przy wybranej wersji roboczej (wybranych wersjach roboczych). Jej kolor zmieni się na ciemniejszy odcień szarego, co oznacza, że element jest zablokowany.
  2. Zaznacz pole w rzędzie z elementem, który chcesz zablokować, i kliknij przycisk blokowania. Ikona szarej kłódki po prawej stronie rzędu zmieni kolor na ciemniejszy odcień szarego, co oznacza, że element jest zablokowany.

  Odblokuj
  Jeśli nie potrzebujesz już danej wersji roboczej, możesz ją odblokować. Są dwa sposoby odblokowania:

  1. Kliknij ikonę szarej kłódki po prawej stronie tabeli przy wybranej wersji roboczej (wybranych wersjach roboczych). Jej kolor zmieni się na jaśniejszy odcień szarego, co oznacza, że element jest odblokowany.

  2. Zaznacz pole w rzędzie z elementem, który chcesz odblokować, i kliknij przycisk odblokowania. Ikona szarej kłódki po prawej stronie rzędu zmieni kolor na jaśniejszy odcień szarego, co oznacza, że element jest odblokowany.

  Uwagi
  Aby dodać uwagę, kliknij ikonę „Dodaj uwagę”. Pojawi się wyskakujące okienko. Dodaj uwagę i zapisz ją.

 • Przywróć zgłoszenie

  Aby przywrócić poprzednie zgłoszenie, wybierz odpowiedni element w tabeli i kliknij ikonę strony w kolumnie „Czynności". Zapisane zgłoszenie otworzy się w nowym oknie.

 • Pole szybkiego wyszukiwania

  Możesz dokonywać wyszukiwania wśród swoich wersji roboczych za pomocą tej samej funkcji co podstawowe wyszukiwanie w eSearch plus, ale w odniesieniu do informacji wyświetlonych w module wersje robocze. Wyszukiwanie da wyniki tylko z zakładki, do której odnosi się wyszukiwanie.

  W polu wyszukiwania wprowadź znaki alfanumeryczne.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.