Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wyniki wyszukiwania zaawansowanego

Wyniki są wyświetlane w zakładce, w której rozpoczęto wyszukiwanie, np. w zakładce „Decyzji w sprawie znaków towarowych" lub „Orzeczeń sądów krajowych".

Domyślne ustawienie aplikacji pozwala na wyświetlenie 15 wyników na stronę. To ustawienie można zmienić, tak by możliwe było wyświetlanie większej liczby wyników, za pomocą menu rozwijanego po prawej stronie opcji „Pokaż". Aby przejść do innej strony wyników wyszukiwania, kliknij jeden z numerów stron w górnym prawym rogu tabeli lub, by zobaczyć kolejną stronę, prawą lub lewą strzałkę. Aby przejść do pierwszego lub ostatniego wyniku na liście, można kliknąć podwójną lewą lub podwójną prawą strzałkę.

Całkowita liczba wyników wyszukiwania jest wyświetlona obok nagłówka zakładki, np. zakładki „Decyzji w sprawie znaków towarowych (246)". Informacje o liczbie wyników, liczbie stron i czasie przetwarzania zapytania są wyświetlane bezpośrednio powyżej listy wyników.

Wyniki można wyświetlać w postaci elementów („Widok elementów") lub listy („Widok listy"). Pierwsza opcja umożliwia podanie większej ilości szczegółowych informacji na wynik, a druga – daje mniej informacji na wynik, można więc zobaczyć więcej wyników na jednej stronie.

Tekst podany w ramach wyniku oznaczony kolorem niebieskim wskazuje link odsyłający do dodatkowych informacji. Np. kliknięcie w niebieski numer znaku towarowego w wyniku pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji o znaku towarowym, który był przedmiotem sprawy.

 • Sortowanie wyników

  Decyzje w sprawie znaków towarowych
  Wyniki można sortować w porządku rosnącym lub malejącym lub według:

  • daty decyzji / orzeczenia
  • rodzaju decyzji
  • nazwy znaku towarowego
  • numeru znaku towarowego.

  Decyzje w sprawie wzorów
  Wyniki można sortować w porządku rosnącym lub malejącym lub według:

  • daty decyzji / orzeczenia
  • rodzaju decyzji
  • numeru wzoru.

  Orzeczenia sądów krajowych
  Wyniki można sortować w porządku rosnącym lub malejącym lub według:

  • daty orzeczenia
  • kraju
  • instancji
  • nazwy sądu
  • środków tymczasowych
  • dopuszczalności.

  Orzeczenia w trybie prejudycjalnym
  Wyniki można sortować w porządku rosnącym lub malejącym lub według:

  • daty orzeczenia
  • nazwy skróconej (nickname).
 • Zmodyfikuj wyszukiwanie

  Możesz udoskonalić wyszukiwanie, klikając przycisk „Zmodyfikuj wyszukiwanie", który umożliwi przejście do strony wyszukiwania zaawansowanego, pokazującej wszystkie wybrane uprzednio kryteria wyszukiwania, gdzie można zmodyfikować wybór kryteriów: dodać lub usunąć słowa kluczowe, zmienić wyszukiwany tekst.

  Jeżeli chcesz rozpocząć zupełnie nowe wyszukiwanie, aby usunąć wszystkie uprzednio wybrane kryteria wyszukiwania, można użyć jednej z dwóch opcji na dole strony: „Wyczyść" lub „Zresetuj ustawienia". Kliknięcie „Wyczyść" usunie tekst wpisany w pole wyszukiwania, ale nie wybrane kryteria. Kliknięcie „Zresetuj ustawienia" zresetuje interfejs w taki sposób, by wyglądał tak, jak przy pierwszym otwarciu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.