Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wyszukiwanie podstawowe

Korzystaj z funkcji wyszukiwania podstawowego do szukania decyzji EUIPO i orzeczeń Sądu, Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych w bazie danych EUIPO. Wyszukiwanie podstawowe jest domyślną opcją wyszukiwania, która pojawia się po otworzeniu aplikacji eSearch – orzecznictwo.

W pole wyszukiwania wprowadź numer sprawy bez liter (np. wprowadź 122/01 zamiast C-122/01) lub nazwę skróconą sprawy, a następnie kliknij przycisk „Wyszukaj". Wyszukiwanie możesz zawęzić, wprowadzając zakres czasowy; możesz również wybrać preferowany język.


Wyniki wyszukiwania podstawowego

Wyniki są wyświetlane w czterech zakładkach:

  • Decyzje w sprawie znaków towarowych
  • Decyzje w sprawie wzorów
  • Orzeczenia sądów krajowych
  • Orzeczenia w trybie prejudycjalnym
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.