Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Opłaty i zasady ich wnoszenia

 

Strukturę opłat można znaleźć w sekcji dotyczącej opłat i płatności na stronie internetowej. Na tej stronie znajduje się też kalkulator opłat umożliwiający obliczenie opłaty w zależności od liczby wzorów i ewentualnego złożenia wniosku o odroczenie.

Więcej informacji na temat opłat i płatności znajduje się w Wytycznych, część A, Zasady ogólne, dział 3, Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności.


Opłaty za zarejestrowany wzór wspólnotowy można uiścić za pomocą przelewu bankowego lub rachunku bieżącego. Ponadto w przypadku zgłoszenia online można zapłacić kartą kredytową lub debetową.

Więcej informacji o opłatach i płatnościach.


Opłaty za rejestrację i publikację należy uiścić w tym samym momencie: przy składaniu zgłoszenia.
Jeśli występujesz z wnioskiem o odroczenie, opłata za odroczenie zastępuje opłatę za publikację. Tę opłatę należy uiścić pod koniec okresu odroczenia. Jeżeli właściciel zażąda wcześniejszej publikacji, musi wnieść opłatę przed końcem tego okresu.

EUIPO nie wydaje wezwań do zapłaty. Wnioski o wydanie potwierdzenia płatności należy kierować na adres information@euipo.europa.eu.

Jeżeli przyznano datę zgłoszenia, opłaty nie zostaną zwrócone, z wyjątkiem przypadku gdy kwota opłat uiszczonych przez zgłaszającego jest niewystarczająca do pokrycia opłat za rejestrację i publikację (lub, w zależności od przypadku, odroczenie) wzoru lub co najmniej jednego wzoru w zgłoszeniu zbiorowym.


Pytania i odpowiedzi przedstawione na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią prawnego punktu odniesienia. Dalsze szczegółowe informacje można uzyskać na stronach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisów w zakresie wzorów wspólnotowych lub w wytycznych dotyczących znaków towarowych / wzorów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.