Kreator wykazu usług i towarów

Obsługiwana przez Tmclass

Zobacz pomoc

Nowy wykazEdytuj nazwę wyjazu

Ten wykaz jest w polski
Wykaz został zmodyfikowany.
Czy chcesz zapisać zmiany? Nie Tak
Filtruj widoki

Ten wykaz jest w 100% zgodny z ZBD. Aby przyspieszyć proces rejestracji, możesz skorzystać z trybu Fast Track!

Aby utworzyć wykaz terminów, użyj opcji w sekcji Dodaj terminy powyżej
Zgodne z zharmonizowaną bazą danych:: Ten termin dopuszczony w ramach ZBD umożliwia skorzystanie z przyspieszonego trybu zgłoszenia.
Niezatwierdzone: termin ten nie zostanie zaakceptowany albo będzie wymagał doprecyzowania. Rozważ włączenie tylko wstępnie zaakceptowanych terminów.
Zapoznaj się z sugestiami. Przedstawiono w nich podobne zatwierdzone terminy i alternatywne klasyfikacje.: Ekspert sprawdzi Twoją klasyfikację. W przypadku konieczności dokonania zmiany klasyfikacji, proces rejestracji opóźni się.
Brak możliwości zatwierdzenia.: ten termin nie został znaleziony w ZBD.