Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Pomoc – wyszukiwanie w bazach danych

Dodatkowe informacje na temat wyszukiwania w bazach danych znajdują się w następujących tematach:

   

eSearch plus

Aplikacja eSearch plus to wyczerpujące źródło informacji o znakach towarowych, wzorach, właścicielach, pełnomocnikach i biuletynach. Pozwala na szybkie i skuteczne przeszukiwanie baz danych EUIPO.

 

Tematy

 

eSearch - orzecznictwo

Szukaj decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i orzeczeń Sądu, Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych.

W celu uzyskania najlepszych wyników zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome.

 

Tematy

Zharmonizowana baza danych

Zharmonizowana baza danych

Zharmonizowana baza danych zawiera ponad 70 tys. terminów, spośród których nasi użytkownicy mogą wybrać towary i usługi, które chcą objąć ochroną w swoich zgłoszeniach znaków towarowych. Baza ta jest stosowana w dostępnych w internecie formularzach zgłoszeniowych znaków towarowych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), formularzu pięcioetapowym i formularzu zaawansowanym, i składa się z terminów przyjętych przez wszystkie urzędy własności intelektualnej w Unii Europejskiej (UE).

Jeśli wybierzesz termin dotyczący towarów lub usług ze zharmonizowanej bazy danych, zostanie on zaakceptowany podczas weryfikacji zgłoszenia przez nasz personel. Oznaczać to będzie również, że termin został już przetłumaczony na inne języki UE (z wyjątkiem irlandzkiego). Zgłoszenie może zatem zostać przetworzone szybciej, gdyż EUIPO nie będzie musiało tłumaczyć terminów odnoszących się do wybranych przez ciebie usług lub towarów.


Dostęp do zharmonizowanej bazy danych można uzyskać za pomocą czterech różnych ścieżek.

 1. W formularzu pięcioetapowym na drugim etapie zgłoszenia w sekcji towarów i usług istnieje możliwość przeglądania bazy danych lub jej przeszukiwania.

 1. W formularzu zaawansowanym wystarczy jedynie kliknąć „wyszukaj” w sekcji „towary i usługi”.
Formularz zaawansowany, sekcja towarów i usług

 1. Jeżeli wolisz dokonać wcześniejszego wyboru towarów i usług, możesz również skorzystać z naszego Kreatora wykazu towarów i usług. To narzędzie zawiera terminy ze zharmonizowanej bazy danych i pozwala zachować listę do przyszłych zastosowań.
Kreator wykazu towarów i usług

 1. Dostęp do zharmonizowanej bazy danych można też uzyskać za pośrednictwem TMclass Jest to międzynarodowa baza danych zawierająca terminy ze zharmonizowanej bazy danych i terminy przyjęte w innych państwach świata oraz przez inne organizacje międzynarodowe jak np. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej Sprawdzenie bazy danych może okazać się pomocne w przygotowaniu zgłoszenia; pomoże Ci to uzyskać szybki przegląd podobnych znaków towarowych istniejących już na rynku, na którym zamierzasz działać.

Prawidłowa metoda klasyfikacji twoich towarów i usług

TMclass 


 

Korzyści ze zharmonizowanej bazy danych

Korzystanie ze zharmonizowanej bazy danych może przynieść duże korzyści także zgłaszającym znaki towarowe. Poniżej kilka najważniejszych:

 1. Gwarancja dopuszczenia terminów
  Eksperci ds. klasyfikacji z każdego urzędu z państw członkowskich sprawdzili każdy termin w zharmonizowanej bazie danych. Oznacza to, że jeżeli w swoim zgłoszeniu użyjesz terminu ze zharmonizowanej bazy danych, nie ma ryzyka zastrzeżeń co do klasyfikacji odnośnie do twojego zgłoszenia znaku towarowego UE lub krajowego zgłoszenia znaku towarowego.

 2. Terminy rynkowe
  Do zharmonizowanej bazy danych wprowadzono wykazy towarów i usług pochodzące z prawdziwych zgłoszeń, co oznacza, że baza danych odpowiada realiom rynkowym. Baza nie tylko zawiera nowe terminy odzwierciedlające najnowsze trendy gospodarcze, lecz także jest stale poddawana przeglądowi w celu uwzględnienia najnowszych aktualizacji klasyfikacji nicejskiej. Użytkownicy mogą skontaktować się z EUIPO lub z urzędami krajowymi lub regionalnymi i zaproponować terminy, które chcieliby dodać do bazy, lub takie, które ich zdaniem wymagają usunięcia.

 3. Oszczędność czasu i zasobów
  Wszystkie terminy w zharmonizowanej bazie danych są wstępnie zatwierdzone, co oznacza, że są automatycznie akceptowane przez każdy krajowy i regionalny urząd ds. własności intelektualnej w UE oraz przez EUIPO. Użytkownicy, którzy chcą rozszerzyć ochronę pod względem geograficznym, mogą uniknąć opóźnień i zaoszczędzić na tłumaczeniach, ponieważ wykazy towarów i usług są automatycznie tłumaczone w zharmonizowanej bazie danych. Użytkownicy, którzy spełnią pewne wymogi, takie jak wniesienie opłaty z góry, mogą także skorzystać z szybszej publikacji wniosków dzięki trybowi Fast Track dla znaków towarowych, jeśli stosują terminy ze zharmonizowanej bazy danych.

 4. Większe bezpieczeństwo i przewidywalność
  Struktura taksonomii wykorzystywana przez zharmonizowaną bazę danych pozwala użytkownikom w pełni zrozumieć zakres ochrony, jaki oferują terminy ogólne. Taksonomia opiera się na systemie klasyfikacji nicejskiej i ma być prosta i przystępna, tak by użytkownicy bez wcześniejszej znajomości systemów klasyfikacji mogli przejść przez strukturę hierarchiczną w celu znalezienia potrzebnych towarów i usług. Terminy ogólne znajdują się na górze, a bardziej szczegółowe (objęte opisem ogólnym) – poniżej. Użytkownicy mają zapewniony ten sam poziom ochrony, kiedy korzystają z tłumaczeń ze zharmonizowanej bazy danych w celu rozszerzenia zakresu geograficznego.

 5. Uzupełnienie wytycznych dotyczących wstępnej kontroli
  Użytkownicy, którzy chcą sprawdzić, czy nie występują konflikty z wcześniejszymi znakami towarowymi, mogą określić podobieństwo towarów i usług za pomocą narzędzia Similarity, które umożliwia uczestniczącym urzędom ds. własności intelektualnej wydanie opinii na temat podobieństwa towarów lub usług. Ponieważ narzędzie Similarity wykorzystuje jedynie terminy ze zharmonizowanej bazy danych, użytkownicy mogą uzyskać bardziej dokładne informacje o ewentualnych konfliktach, zanim zdecydują się wprowadzić na rynek produkt lub usługę.

 

Czy mogę zaproponować nowe terminy do zharmonizowanej bazy danych?

Zharmonizowana baza danych to dynamiczny katalog terminów aktualizowany w przejrzysty i otwarty sposób przez wszystkie uczestniczące urzędy. Jeżeli nie znajdziesz towarów i usług, których poszukujesz, możesz zaproponować nowe przy użyciu formularza kontaktowego.


Co myślą nasi użytkownicy?

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.