Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wgląd

Wniosek o wgląd może przedłożyć zgłaszający znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE)/właściciel ZTUE, zgłaszający zarejestrowany wzór wspólnotowy/właściciel zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW) lub pełnomocnik którejkolwiek z tych stron w każdym momencie podczas procedury rejestracji lub po niej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejrzyj nasze wytyczne na temat znaków towarowych i wzorów.

Każda strona trzecia może zwrócić się z wnioskiem o wgląd do dokumentacji pod warunkiem że:

 • dokumentacja, w stosunku do której zwrócono się o wgląd, nie dotyczy wyłączenia członka personelu EUIPO lub sprzeciwu wobec wzięcia przez tę osobę udziału w postępowaniu,
 • dokumentacja, w stosunku do której zwrócono się o wgląd, nie składa się z dokumentów wykorzystywanych do przygotowania decyzji i opinii,
 • dokumentacja, w stosunku do której zwrócono się o wgląd, nie jest oznakowana jako poufna. Jeżeli jednak jest oznakowana jako poufna, osoba zwracająca się o wgląd do dokumentacji musi udowodnić, że ma uzasadniony i nadrzędny interes w uzyskaniu prawa do wglądu,
 • Zgłoszenie ZTUE, które opublikowano w części A Biuletynu Znaków Towarowych Unii Europejskiej lub ZWW nie czeka na odroczoną publikację. Jeżeli zgłoszenie ZTUE wciąż czeka na publikację lub odroczono publikację ZWW, osoba zwracająca się o wgląd do dokumentacji może i tak go uzyskać po dostarczeniu dowodów potwierdzających, że:
  1. zgłaszający ZTUE lub ZWW zgodził się na wgląd,
  2. zgłaszający ZTUE lub ZWW oświadczył, że po zarejestrowaniu znaku lub wzoru powoła się na prawa w ramach tych rejestracji przeciwko osobie zwracającej się o wgląd.
 • Rodzaj wniosków o dokumenty

  Uwierzytelniona kopia
  Uwierzytelniona kopia jest opatrzona kodem weryfikacyjnym, który można zatwierdzić za pośrednictwem narzędzia do weryfikacji uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnione kopie są zazwyczaj wymagane na użytek urzędowy.

  Zwyczajna (nieuwierzytelniona) kopia
  Można również domagać się zwyczajnych kopii. Te mają zazwyczaj charakter wyłącznie informacyjny. Przed zwróceniem się z wnioskiem o wgląd do dokumentacji sprawdź, czy dokument nie jest dostępny on-line za pośrednictwem eSearch plus lub za pośrednictwem formularza wglądu on-line

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.