Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Klasyfikacja lokarneńska (wzory)

Klasyfikacja lokarneńska to międzynarodowy system klasyfikacji wzorów przemysłowych prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) sporządził wykaz produktów, znany pod nazwą „Eurolocarno”, oparty na klasyfikacji lokarneńskiej i służący do klasyfikacji towarów określonych w zarejestrowanych wzorach wspólnotowych (ZWW) i zgłoszeniach ZWW.

Zaleca się, by przy określaniu towarów w zgłoszeniu wzoru zgłaszający korzystali z terminów z klasyfikacji lokarneńskiej lub EuroLocarno w celu uniknięcia opóźnień w procedurze rejestracji spowodowanych koniecznością tłumaczenia zgłoszonych terminów. Korzystanie z zestandaryzowanych terminów poprawi również możliwości przeszukiwania baz danych ZWW i w efekcie zapewni większą przejrzystość.

Klasyfikację lokarneńską można przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki EuroLocarno, dostępnej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (UE).

 • Kryteria wyszukiwania
  Wpisz termin w polu wyszukiwania lub wybierz klasę (a następnie, jeśli trzeba, podklasę) z menu rozwijanego. Wpisy w polu tekstowym można połączyć z wyborem klasy (i podklasy) w celu dalszego zawężenia wyszukiwania.

  W polu wyszukiwania wpisz termin, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij przycisk „Szukaj”. Pole wyszukiwania ma funkcję autouzupełniania przy wpisywaniu słowa kluczowego.

  Aby zawęzić wyszukiwanie, z menu rozwijanego znajdującego się nad polem wyszukiwania wybierz klasę, w której chcesz wyszukiwać terminy. Opcje menu podklas można edytować dopiero po wyborze klasy.

  Język wyszukiwania można zmienić w menu rozwijanym nad przyciskiem wyszukiwania.

  Uwaga: System wyszukiwania będzie szukał terminów wyłącznie w wybranym języku.
   
 • Opcje wyszukiwania tekstu
  W polu tekstowym wyszukiwania zastosowano następujące zasady:
  • „Tekst” to dowolny znak alfanumeryczny. W polu tym można wpisać dowolny znak, jednak gwiazdka (*), znak zapytania (?) i cudzysłów (" ") to specjalne znaki globalne, którym przypisano szczególne funkcje. Więcej informacji znajduje się w sekcji na temat znaków globalnych.
  • Pole tekstowe nie rozróżnia wielkich i małych liter, czyli np. „cola” i „Cola” dadzą takie same wyniki.
  • System wyszukiwania nie rozróżnia znaków specjalnych, czyli np. „Müller” da takie same wyniki jak „Muller”.
  • Znaki globalne (*) i (?) można wstawić w którymkolwiek miejscu w ciągu wyszukiwania, aby zastąpić jeden lub więcej nieznanych znaków.
    
 • Znaki globalne
  • „Znak globalny” może zastąpić inny znak lub ciąg znaków.
  • Znak zapytania (?)
   Zastępuje jeden nieznany znak.
   Na przykład: jeśli wpiszesz „compl?ment”, wyniki wyszukiwania będą zawierać zarówno „complement”, jak i „compliment”.
   W jednym ciągu można wstawić więcej niż jeden znak zapytania.
   Uwaga: Znak zapytania nie zastępuje spacji (w przeciwieństwie do gwiazdki).
  • Gwiazdka (*)
   Zastępuje jeden lub więcej nieznanych znaków (w tym spacje).
   Na przykład: jeśli wpiszesz „compl*ment”, wyniki wyszukiwania będą zawierać zarówno „compliment”, jak i „Complete Management”.
   Gwiazdki i znaku zapytania można używać jednocześnie w tym samym ciągu znaków.
   Na przykład: wpisanie „*1?3” da wyniki „123” i „Farmacia +123”.
  • Cudzysłów (" ")
   Zamknięcie słowa lub frazy w cudzysłowie ogranicza wyszukiwanie do tych znaków, które są ujęte w cudzysłów.
   Na przykład wpisanie "Hello" da wynik „Hello”.
    
 • Wyniki wyszukiwania
  Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w tabeli złożonej z trzech kolumn: „klasa”, „wskazanie produktu” i „tłumaczenie”.

  Kody klasy i podklasy są wyświetlane w kolumnie „Klasa”.

  Kolumnę „Wskazanie produktu” można zobaczyć w innych językach UE, klikając ikonę strzałki w kolumnie „Tłumaczenie”.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.